Wydawnictwo KUL
  Catalog » Privacy Notice My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Reviews more
There are currently no product reviews
Privacy Notice Privacy Notice
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:
1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, numer telefonu: 81 740 93 45), reprezentowany przez Rektora.
2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy (realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa KUL). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
- wysyłki newslettera tj. informowania o nowościach wydawniczych, promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością Wydawnictwa KUL. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz okres przedawnienia roszczeń. W przypadku zapisania się na newsletter, adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe są ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych przez administratora oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Dane Klientów przekazywane są do:
- payu.pl - w przypadku płatności dokonywanych on-line dane są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień płatnych kanałami elektronicznymi;
- Poczta Polska - w przypadku zamówień wysyłanych za pośrednictwem tej firmy - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;
- InPost - w przypadku zamówień wysyłanych za pośrednictwem tej firmy - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto subskrybent newslettera ma prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych w formularzu celem złożenia zamówienia jest konieczne. Natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera jest w pełni dobrowolne.
Continue
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce