Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Teologia » 9788377022580 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom I - Kościół w mocy Ducha Świętego
Nazwisko Redaktora dzieła mówi samo za siebie. Gorąco poleca ..
5 z 5 gwiazdek!
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom I - Kościół w mocy Ducha Świętego
[9788377022580]
60,00zł
Produkt niedostępny

red. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-7702-258-0
Stron: 1132
Format: B5
Rok wydania: 2011

Kościół w mocy Ducha Świętego to pierwszy tom zaplanowanej trylogii Duch Święty - Kościół - człowiek pod redakcją Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv. Zawiera fragmenty prac doktorskich i magisterskich napisanych w pierwszej Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL.
'Jestem przekonany, że przygotowana trylogia będzie stanowić wielką pomoc dla wielu prowadzonych dziś seminariów naukowych, zwłaszcza w zakresie i że okaże się bardzo owocna dla rozwoju polskiej myśli teologicznej. Można będzie w niej znaleźć cenne materiały do prowadzenia i pisania prac magisterskich i doktorskich, także wiele inspiracji do krojenia nowych tematów i kształtowania korpusu nowych prac. Niech w ten sposób rośnie i rozwija się teologia Kościoła w Polsce.' Bp Andrzej Czaja


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Słowo wstępne
"Duch Święty - Kościół - Człowiek". Słowo o tej trylogii


Część I: Duch Święty

Józef Błaszak OFMConv
Zbawcze działanie Ducha Świętego w świetle modlitw eucharystycznych odnowionej liturgii rzymskiej

Piotr Boczula SDB
Duch Święty a Prawo.Elementy nauki św. Tomasza z Akwinu w pneumatologii Jana Pawła II

Wiesław Dziwik
Pneumatologia w "Bibliotece Kaznodziejskiej" (1974/1975) w świetle encykliki Jana Pawła II "Dominum et vivificantem"

Piotr Grzymała SDB
Elementy patrystyczne w pneumatologii Jana Pawła II. Próba teologicznej systematyzacji

Adam Jarząbek
Elementy pneumatologicznej antropologii w "Wierzę w Ducha Świętego" Yves Congara

Piotr Konopko OFMConv
Działanie Ducha Świętego w życiu św. Franciszka według "Wczesnych źródeł franciszkańskich"

Michał Krajewski OFMConv
Duch Święty według "Apologii Konfesji Augsburskiej"

Ks. Remigiusz Król
Dary Ducha Świętego ze szczególnym uwzględnieniem daru bojaźni Bożej, w świetle polskiego piśmiennictwa teologicznego w latach 1945-1981

Ks. Krzysztof Krzemiński
Historiozbawcze posłannictwo Ducha Świętego według Heriberta Mühlena

Ks. Jarosław Nowak
Recepcja pneumatologii Soboru Watykańskiego II przez Ruch Światło-Życie

Mirosław Piątkowski SVD
Katolicka Odnowa Charyzmatyczna w Duchu Świętym w świetle czterech Dokumentów z Malines

Renata Pokusa
Odnowa w Duchu Świętym według przemówień Jana Pawła II

Wiesław Siwiec
Pneumatologia kazań na uroczystość zesłania Ducha Świętego zamieszczonych w latach 1966-1986 w "Bibliotece Kaznodziejskiej"

Wojciech Skóra MIC
Nabożeństwo do Ducha Świętego według Henry’ego Edwarda Manninga

Stanisław Stój OFMConv
Rola Ducha Świętego w uświęceniu człowieka według pism mistycznych świętego Bonawentury

Iwona Urbańska-Kosiek
Posługa uzdrawiania według M. i D. Linn w świetle teologii katolickiej

Monika Waluś
Spiritus Sanctificator.Człowiek wobec Ducha Świętego według "Ksiąg Wyznaniowych luteranizmu" (1521-1539)

Ireneusz Wojtko OFMConv
Życie człowieka w mocy Ducha Świętego według o. Józefa Wiesława Rosłona OFMConv


Część II: Kościół

Tomasz Bińczak
Kościół jako komunia według listu Kongregacji Nauki Wiary "Communionis notio"

Tadeusz Bobojć SVD
Antycypacja dóbr przyszłych w Kościele pielgrzymującym w świetle polskich komentarzy dokumentów Soboru Watykańskiego II

Andrzej Cichoń
Młodzi w Kościele i świecie według przemówień Jana Pawła II do młodzieży w Polsce

Paweł Czerny OFMConv
Przynależność do Kościoła i narodu w świetle listu metropolity Andrzeja Szeptyckiego "Do Polaków" i posłania Jana Pawła II "Magnum baptismi donum"

Ks. Bogdan Czupryn
Eklezjologia Jana Pawła II w encyklice "Redemptor hominis"

Elżbieta Drozd
Uniwersalizm Kościoła lokalnego według dokumentów Wspólnej Grupy Roboczej Watykan - Genewa

Roman Frąckowiak
Kościół jako "communio" w przemówieniach Jana Pawła II wygłoszonych w czasie pielgrzymek do Polski

Michał Garbecki MIC
Odnowa w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II według oceny kard. Josepha Ratzingera

Zbigniew Grygorcewicz MIC
Ewangelizacja w kontekście Kazachstanu

Leszek Iwańczuk OFMConv
Misterium Kościoła jako kontynuacja namaszczenia Jezusa Duchem Świętym w świetle rozprawy Herberta Mühlena "Una mystica persona"

Mariusz Mikołaj Janiszewski MIC
Problem inkulturacji w nauczaniu Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki afrykańskiej 2-12 maja 1980

Piotr Jarocki
Nauczanie Jana Pawła II o Eucharystii w listach do biskupów i kapłanom Kościoła na Wielki Czwartek

Witold Jermołowicz
Sytuacja Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na terenie województwa lwowskiego w latach 1991-1997. Studium z ekumenizmu praktycznego

Paweł Kacprzak
Sakramentalny wymiar Kościoła w polskiej teologii posoborowej

Yury Kotovich OFMCap
Misterium Kościoła w charyzmacie franciszkańskim według Jana Pawła II

Ks. Marek Kędzior
Podmiotowość świeckich w Kościele według adhortacji "Christifideles laici"

Michał Kozak MIC
Kościół jako Oblubienica według polskiego piśmiennictwa teologicznego z lat 1965-1985

Marian Krześniak
Humanizm nauki i działalności Kościoła w ujęciu "Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym"

Marek Łabuć OFMConv
Kościół w świetle "Wczesnych Źródeł Franciszkańskich"

Jerzy Łopat OFMConv
Pojęcie hierarchii w "Legenda Minor" Św. Bonawentury

Marian Łukomski OFMConv
Miejsce i rola świeckich w Kościele w świetle kwartalnika "Homo Dei". Studium na temat polskiej recepcji Vaticanum II

Aneta Maciaszek
Rola i miejsce kobiety w Kościele według Karola Wojtyły, biskupa i papieża, w latach 1962-1987

Jadwiga Milewska
Kobieta w Kościele i społeczeństwie w świetle posoborowego piśmiennictwa teologicznego w Polsce

Tomas Miliauskas MIC
Kościół na Litwie według Jana Pawła II

Grzegorz Misiewicz
Problemy inkulturacji chrześcijańskiej w świetle deklaracji ekumenicznej Genewa ‘82

Krzysztof Moskal
Pojęcie Kościoła w traktacie Jana Husa "De ecclesia" (rozdz. I - IV)

Krzysztof Moskal
Nauczanie Jana Husa o Kościele według traktatu "De ecclesia". Studium teologiczno-ekumeniczne

Cezary Papliński
Diakonia w życiu Kościoła według ks. Franciszka Blachnickiego

Zbigniew Pawłowski SAC
Apostolski charakter powołania misyjnego w świetle Soboru Watykańskiego II

Aleksander Pietrzyk SAC
Służebny charakter urzędu kościelnego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II

Ks. Zdzisław Rakoczy
Inkulturacja Ewangelii oraz ewangelizacja kultury Indian Shuar

Jacek Rosłaniec OFMConv
Młodzież jako podmiot apostolstwa w świetle katechez Jana Pawła II w Polsce (1978-1991)

Ks. Jan Sierosławski
Działalność misyjna w nauczaniu Magisterium Kościoła (od Soboru Watykańskiego II do końca pontyfikatu papieża Pawła VI)

Ks. Paweł Stołowski
Recepcja eklezjologii Soboru Watykańskiego II w Ruchu Światło-Życie

Piotr Szelest
Nowa Ewangelizacja według Synodu Biskupów z 1991 roku

Henryk Szymiczek SVD
Problem eklezjalnej tożsamości wspólnot podstawowych w Kościele lokalnym na przykładzie Ekwadoru

Tadeusz Tyl
Misterium Chrystusa i Kościoła w teologii Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego

Marianna Tyo-Zapał
Budowanie wspólnoty Kościoła w Szortandach w Kazachstanie (1936-1999)

Marek Wysocki
Posłannictwo kobiety w Kościele według Jana Pawła II (Mulieris dignitatem, List do rodzin, Familiaris consortio, Christifideles laici)

Tadeusz Ziaja
Eucharystia a Kościół w polskiej teologii posoborowej

Joachim Zok SVD
Posłannictwo świeckich Kościoła w Afryce według nauczania Jana Pawła II


Część III: Duch Święty - Kościół

Jerzy Bachor SDB
Duch Święty jako źródło odnowy Kościoła w świetle encykliki "Dominum et Vivificantem" Jana Pawła II

Władysław Biczysko SDB
Dary charyzmatyczne w dzisiejszym Kościele według teologów polskich

Wojciech Bielski
Pneumatologiczna interpretacja Kościoła w świetle pierwszego dokumentu z Malines

Dariusz Cupiał
Pierwszy Dokument z Malines o Katolickiej Odmowie Charyzmatycznej i jego znaczenie dla Ruchu Światło-Życie

Ks. Andrzej Czaja
"Jedna Osoba w wielu osobach". Pneumatologia eklezjologiczna Heriberta Mühlena

Wiesława Dąbrowska
Duch Święty w Kościele w świetle Raportu Końcowego z dialogów katolicko-zielonoświątkowych prowadzonych w latach 1972-1976

Wiesława Dąbrowska-Macura
Wspólnota - klucz do jedności. Kościół jako koinonia według dokumentów końcowych z dialogu katolicko-zielonoświątkowego

Dariusz Drzewiecki MIC
Dereka Prince’a ewangelikalna nauka o Duchu Świętym

Janusz Garbacz SDB
Wyzwolenie w Duchu Świętym a wyzwolenie w teologicznej interpretacji Gustavo Gutierreza

Krzysztof Janke SVD
Wpływ katolickiego ruchu charyzmatycznego na ożywienie życia kościelnego

Bożena Kondracka
Chrzest w Duchu a sakramenty chrztu i bierzmowania we współczesnej odnowie charyzmatycznej

Michał Kozak MIC
Kościół jako communio według Gerarda Philipsa

Jerzy Mitura OFMCap
Działanie Ducha Świętego w sakramentach według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Jacek Oszytko
Pneumatologiczna eklezjologia Jana Kalwina w interpretacji Yves Congara

Paweł Skonieczny MIC
Doświadczenie Ducha Świętego w ruchu "Odnowa w Duchu Świętym" według dokumentów z Malines

Stanisław Sokołowski SVD
Duch Święty a dzieło ewangelizacji na podstawie adhortacji apostolskiej Pawła VI "Evangelii nuntiandi"

Agnieszka Szatkowska
Działanie Ducha Świętego w Kościele według wybranych dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego na forum światowym (1973-1984)

Przemysław R. Śliwiński CP
Recepcja soborowej wizji Kościoła w pneumatologicznej eklezjologii Y. Congara (na podstawie "Wierzę w Ducha Świętego")

Anna Świątek FMA
Pneumatologiczna interpretacja obecności Chrystusa w Kościele i świecie według encykliki Jana Pawła II Dominum et Vivificantem

Waldemar Ziółkowski MIC
Duch Święty a odnowa w Kościele według kardynała L. J. Suenensa

Indeks osobowy

Liczba recenzji: 1
Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 28 czerwiec 2011.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 306 z 346 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej
Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej
Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud - Jung - Fromm - Lacan
Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud - Jung - Fromm - Lacan
Młodzież a wartości charakterologiczne
Młodzież a wartości charakterologiczne
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera Omnia T. XII - Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Świadectwo w służbie ewangelizacji
Świadectwo w służbie ewangelizacji
$ Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli
$ Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce