Wydawnictwo KUL
  Start » 9788377026205 Moje konto  |  Zawarto∂ś koszyka  |  Zamůwienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowo∂ci wiÍcej
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
35,00z≥
Kategorie
  WYPRZEDAĮ
  Benedykt XVI
  Jan Pawe≥ II
  KSI°ĮKI NAGRODZONE
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Humanistyka
  Historia
  KsiĪŅki obcojÍzyczne
  KsiÍgi pamiĪtkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki spo≥eczne
  PodrÍczniki do nauki jÍzykůw obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
  Varia
  Lubliniana
  Tania ksiĪŅka
  Upowszechnianie nauki
  KoŮcůwki nak≥adu
  e-book
  KSI°ĮKI LEKKO USZKODZONE
  
  Artyku≥y promocyjne
  Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komu∂, kogo znasz.
Recenzje wiÍcej
Napisz recenzjÍNapisz recenzjÍ o tym produkcie!
Woorden en waarden. BeleefdheidsstrategieŽn in Poolse, Nederlandse en Vlaamse direct mail
[9788377026205]
30,00z≥
Produkt dostÍpny

Muriel Waterlot
ISBN:
978-83-7702-620-5
Stron: 216
Format: B5
Rok wydania: 2013


INHOUDSOPGAVE

Algemene inleiding

I Inleiding
1. Doelstelling van het onderzoek
2. Onderzoeksdomein
3. Onderzoeksmethode
3.1. Materiaal corpusanalyse
3.1.1. Inleiding
3.1.1.2 Verantwoording keuze onderzoeksmateriaal corpusanalyse
4. Terminologie

II Theoretische achtergronden
1. Inleiding
2. BeleefdheidstheorieŽn
2.1. Goffman
2.2. Brown en Levison
2.2.1. BeleefdheidsstrategieŽn
2.2.1.1. On record met gezichtsherstellende handelingen
2.2.1.2. Negatieve en positieve beleefdheid
2.2.2. Factoren die de strategiekeuze beïnvloeden: sociopragmatische en pragmalinguïstische overwegingen
2.2.2.1. Sociopragmatisch niveau: sociopragmatische factoren
2.2.2.2. Pragmalinguïstisch niveau: ordening van verzoekstrategieŽn
a) Bald on record (BOR)
b) On record-strategieŽn met gezichtsherstellende handelingen
-†Solidariteitsbeleefdheid en strategieŽn
-†Respectbeleefdheid en strategieŽn
c) Off record-strategieŽn
3. Verantwoording onderzoeksinstrument
4. Interculturele vergelijkingssytemen
4.1. Inleiding
4.2. Het vergelijkingssyteem van Hofstede
4.2.1. Interculturele vergelijkingssytemen
4.2.2. Verantwoording keuze intercultureel vergelijkingssysteem Hofstede
4.2.3. De classificatie volgens Hofstede
4.3. Verantwoording keuze waarden of "dimensies"
4.4. Bevindingen van het crossculturele onderzoek voor Polen, Vlaanderen en Nederland
4.4.1. Machtsafstand
4.4.2. Individualisme versus collectivisme
5. Stand van het onderzoek
5.1. Crosscultureel onderzoek rond beleefdheid in verzoeken
5.1.1. Crosscultureel onderzoek rond verzoeken in het Nederlands
5.1.2. Crosscultureel onderzoek rond Poolse verzoeken
5.2. Crosscultureel onderzoek rond beleefdheid in het Pools en het Nederlands
5.2.1. Crosscultureel pragmalinguïstisch onderzoek rond de Poolse beleefdheid in taalgebruik en aanspreekvormen
5.2.2. Beleefdheid in het Nederlandse taalhandelingssyteem
5.3. Crosscultureel pragmalinguïstisch en pragmalinguïstisch onderzoek rond beleefdheidsstrategieŽn in handelsbrieven en direct-mailbrieven in het Nederlands
5.4. Crosscultureel pragmalinguïstisch onderzoek naar cultuurverschillen in Amerikaanse en Canadese direct-mailbrieven

III Onderzoeksopzet corpusanalyse
1. Inleiding
2. Onderzoeksvragen
3. Materiaal
4. Procedure
5. Instrumentatie
5.1. Onderzoeksvraag A en hypothese I
5.2. Onderzoeksvraag B en hypotheses II en III

IV Resultaten corpusanalyse
A. Onderzoeksvraag A en hypothese I
1. Inleiding
2. Stadium 1: resultaten per fase
2.1. Fase 1 en 2
2.2. Fase 3
2.3. Fase 4
2.3.1. BeleefdheidsstrategieŽn in OM-brieven
a) BeleefdheidsstrategieŽn in de brieftekst
b) BeleefdheidsstrategieŽn in de FTA1
c) BeleefdheidsstrategieŽn in de FTA2
2.3.2. BeleefdheidsstrategieŽn in FM-brieven
a) BeleefdheidsstrategieŽn in de brieftekst
b) BeleefdheidsstrategieŽn in de FTA1
c) BeleefdheidsstrategieŽn in de FTA2
2.3.3. BeleefdheidsstrategieŽn in MM-brieven
a) BeleefdheidsstrategieŽn in de brieftekst
b) BeleefdheidsstrategieŽn in de FTA1
c) BeleefdheidsstrategieŽn in de FTA2
3. Stadium 2: resultaten per fase
3.1. Fase 5
3.2. Fase 6
3.3. Fase 7
3.3.1. BeleefdheidsstrategieŽn in de brieftekst
a) Polen
b) Nederland
c) Vlaanderen
3.3.2. BeleefdheidsstrategieŽn in de FTA1
a) Polen
b) Nederland
c) Vlaanderen
3.3.3. BeleefdheidsstrategieŽn in de FTA2
a) Polen
b) Nederland
c) Vlaanderen
4. Conclusies onderzoeksvraag A en hypothese I
4.1. Zwaarte verzoek en frequentie hoofdstrategieŽn
a) Polen
b) Nederland
c) Vlaanderen
4.2. Zwaarte verzoek en frequentie substrategieŽn
4.2.1. Favoriete substrategieŽn brieftekst
a) Polen
b) Nederland
c) Vlaanderen
4.2.2. Favoriete substrategieŽn FTA1
a) Polen
b) Nederland
c) Vlaanderen
4.2.3. Favoriete substrategieŽn FTA2
a) Polen
b) Nederland
c) Vlaanderen
B. Onderzoeksvraag B en hypotheses II en III
1. Inleiding
2. Resultaten en bevindingen per fase
2.1. Fase 1, 2 en 3
2.2. Fase 4
2.3. Fase 5
2.4. Fase 6
2.5. Fase 7
3. Conclusies

V. Nawoord
Bibliografie
Lijst van gebruikte afkortingen
Lijst van tabellen en figuren
Samenvatting in het Pools
Bijlage

Data dodania produktu do sklepu: ∂roda, 10 kwiecieŮ 2013.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 48 z 142 
w kategorii KsiĪŅki obcojÍzyczne
 NastÍpny produkt
Koszyk wiÍcej
...jest pusty
Zaloguj siÍ
Adres e-mail:


Has≥o:
Nie pamiÍtasz has≥a?Nie masz konta?
Nowe konto
JÍzyki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
BezpieczeŮstwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
P≥atno∂ci
PayU

Powered by osCommerce