Wydawnictwo KUL
  Start » 9788380617834 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Kategorie
  WYPRZEDAŻ
  Benedykt XVI
  Jan Paweł II
  KSIĄŻKI NAGRODZONE
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Humanistyka
  Historia
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
  Varia
  Lubliniana
  Tania książka
  Upowszechnianie nauki
  Końcówki nakładu
  e-book
  KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
  
  Artykuły promocyjne
  Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
[9788380617834]
32,00zł
Produkt dostępny

Magdalena Kawęcka
ISBN:
978-83-8061-783-4
Stron: 310
Format: B5
Rok wydania: 2020


Spis treści

1. Wstęp

1.1. Stan badań
1.2. Założenia badawcze i układ pracy
1.2.1. Przedmiot i cel pracy
1.2.2. Kompozycja tekstu
2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań nieoficjalnej antroponimii we współczesnej onomastyce
2.1. Nazwa własna jako element współczesnego systemu antroponimicznego języka polskiego i rosyjskiego
2.1.1. Nazwa własna (NW) a apelatyw
2.1.2. Gramatyczno-semantyczne wyznaczniki nazw własnych
2.1.3. Rola antroponimów we współczesnej onomastyce
2.2. Przezwisko oraz jego miejsce w systemie polskiego i wschodniosłowiańskiego onomastykonu- próba redefinicji
2.2.1. Przezwisko w ujęciu historycznym
2.2.2. Rola przezwiska w socjolekcie
2.2.3. Przezwisko a przydomek
2.3. Przezwisko w ujęciu aktu agresji werbalnej
2.4. Aspekty badań nad zjawiskiem polskiej i rosyjskiej nieoficjalnej antroponimii
2.4.1. Status nieoficjalnego nazewnictwa
2.4.2. Proces nominacji przezwisk

3. Pragmatyczna charakterystyka przezwisk
w języku polskim i rosyjskim
3.1. Przezwiska w aspekcie sytuacyjnego aktu komunikacji
3.2. Przezwiska w świetle wartości aksjologicznej i semiotycznej
3.3. Stylistyczne a genderowe środki nacechowania przezwisk

4. Semantyczno-słowotwórcza kategoryzacja przezwisk odapelatywnych
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Semantyczno-motywacyjne modele nieoficjalnych antroponimów
4.2.1. Przezwiska określające właściwości fizyczne osób
4.2.2. Przezwiska określające cechy wewnętrzne osób
4.2.3. Przezwiska określające mówienie
4.2.4. Przezwiska określające zawód, wykonywane zajęcie
4.2.5. Przezwiska określające zainteresowania, hobby, zdolności
4.2.6. Przezwiska określające nałogi, przyzwyczajenia żywieniowe
4.2.7. Przezwiska określające jednorazowe wydarzenia
4.2.8. Przezwiska motywowane podwójnie
4.2.9. Przezwiska określające pochodzenie
4.2.10. Przezwiska różne
4.2.11. Przezwiska motywowane wieloaspektowo
4.3. Metaforyczna nominacja przezwisk
4.4. Metonimiczna nominacja przezwisk

5. Semantyczno-słowotwórcza kategoryzacja przezwisk odprioprialnych
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Przezwiska motywowane imieniem
5.2.1. Formacje prymarne
5.2.2. Formacje sekundarne
5.3. Przezwiska motywowane nazwiskiem
5.3.1. Przezwiska prymarne
5.3.2. Przezwiska sekundarne
5.4. Przezwiska motywowane nazwą bohaterów literackich i filmowych (nazwą „massmedialną”)
5.5. Przezwiska motywowane innymi onimami
5.5.1. Przezwiska motywowane etnonimem
5.5.2. Przezwiska motywowane chrematonimem
5.5.3. Przezwiska motywowane toponimem
5.5.4. Przezwiska motywowane zoonimem

6. Semantyczno-słowotwórcza kategoryzacja przezwisk komponowanych
6.1. Przezwiska jednoczłonowe motywowane dwiema podstawami motywacyjnymi
6.2. Przezwiska dwuczłonowe motywowane dwiema lub więcej podstawami motywacyjnymi
6.2.1. Dwuczłonowe przezwiska odprioprialne
6.2.2. Dwuczłonowe przezwiska odapelatywne
6.3. Przezwiska wieloczłonowe

7. Zakończenie

8. Wykaz skrótów

9. Bibliografia
1. Słowniki, monografie i artykuły napisane alfabetem łacińskim
2. Słowniki, monografie i artykuły napisane cyrylicą

10. Summary

11. Indeks przezwisk
Przezwiska polskie
Przezwiska rosyjskie