Wydawnictwo KUL
  Catalog » Końcówki nakładu » 9788377020845 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
[9788377020845]
47,25zł
Product available

ed. Witold Kołbuk, Albert Nowacki, Lubomyr Puszak
ISBN:
978-83-7702-084-5
Pages: 374
Format: B5 (hardcover)
Rok wydania: 2010
Languages: Polish, Russian

Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie to z jednej strony teren bezpośredniego sąsiedztwa Polaków i Słowiańszczyzny "ruskiej", ale też z drugiej to bardzo rozległy obszar, na którym następowało przez stulecia stykanie się kultury polskiej i wschodniosłowiańskiej oraz ich wzajemne oddziaływanie wykraczające swymi konsekwencjami niekiedy daleko poza Europę Środkowo-Wschodnią. Bezpośrednia koegzystencja polsko-ruska była i jest polem różnie rozumianych konfrontacji, niekiedy bardzo dramatycznych. Znacznie donioślejsze znaczenie ma jednak tysiącletnie oddziaływanie na siebie kultury ruskiej, silnie związanej ze wschodnim chrześcijaństwem i polskiej łączonej z kultura łacińską. W ciągu dziejów aż do dziś relacje polsko-katolickie z jednej strony oraz wschodniosłowiańskie i prawosławne z drugiej strony pełne były wzajemnej podejrzliwości, niechęci, nawet wrogości, ale też i pewnej wzajemnej fascynacji. Przy tym i Polacy, i Wschodni Słowianie (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini) czuli się zawsze związani z kulturą ogólnoeuropejską. Stąd różne zjawiska w literaturze, języku czy życiu religijnym tych narodów powiązane były i są z tendencjami zmian w kulturze euroatlantyckiej. Niniejszy tom stanowi zbiór artykułów, poświęconych dawnym i współczesnym przejawom i powiązaniom kulturalnym polsko-wschodniosłowiańskim, z pewnym naciskiem na postrzeganie tych związków do strony polskiej. Publikacja podzielona jest na dwie części: językoznawstwo oraz kultura i literatura. (ze Wstępu)


Spis treści

Wstęp

JĘZYKOZNAWSTWO

Magdalena Barańska
Sąsiad - "swój” czy "obcy”? Stereotypy jako podstawa motywacyjna wtórnego systemu onomastycznego na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim

Дмитро Бучко
Принципи і способи номінації поселень Лемківщини

Ewa Gładyś
Реклама як історичне та культурне явище

Tatiana Kołodyńska
Wpływ języka polskiego na fonetykę i leksykę ukraińskich gwar nadsańskich

Ольга Левицкая
Религиозные тексты в программе преподавания русского языка филологам-русистам в Люблинском Католическом университете Ивана Павла II

Michał Łesiów
Treść i osobliwości językowe ukraińskich pieśni wielkopostnych

Maria Mocarz
Sposoby organizacji przekazu elementów kulturowych w przewodnikach turystycznych i ich przekładach

Dagmara Nowacka
Zaimki w zachodnioukraińskim języku literackim XIX w. Tendencje rozwojowe w porównaniu z językiem polskim

Олег Тищенко
Образна номінація прізвиськ. Польсько-східнослов’янські мовні й культурні стереотипи

Małgorzata Wideł-Ignaszczak
O polskiej i rosyjskiej leksyce teonimicznej (na materiale przekładu Dzienniczka. Miłosierdzie Boże w duszy mojej św. Faustyny Kowalskiej na język rosyjski)


KULTURA I LITERATURA

Стефанія Андрусів
Себе побачити, як в люстрі. Дещо про антропологічну природу транскордонних переміщень

Katarzyna Babkiewicz
Polonica w utworach Wasilija Aksionowa

Monika Grygiel
Problematyka antropocentryczna w Darze Vladimira Nabokova

Mirosława Kawecka
Sebastian Fabian Klonowic - poeta pogranicza

Witold Kołbuk
Prawosławne cerkwie-sobory w Kongresówce

Стефан Козак
У руслі європейських пошуків суспільного поступу

Magdalena Majchrzyk
"Dialog dusz bardzo różnych” – relacje polsko-rosyjskie w prozie Wiktora Jerofiejewa

Małgorzata Matecka
Siergiej Rachmaninow w kręgu kultury polskiej

Edyta Moskowicz
Polska recepcja twórczości Oksany Zabużko

Albert Nowacki
Recepcja spuścizny literackiej Mykoły Chwylowego w ukrainoznawstwie polskim

Jan Orłowski
Polskie stronice poezji Jana Bernarda

Любомир Пушак
Літературно-критичне перо Михайла Грушевського і польська белетристика

Marta Reda
Polska recepcja twórczości Łesi Ukrainki

Monika Sidor
Pogranicze jako doświadczenie indywidualne i ogólne. Konotacje przestrzeni w utworze Iwana Szmielowa Granica

Beata Siwek
Nocą, kiedy jest jasno Alesia Astaszonka w kontekście dramaturgii europejskiej XX w.

Jerzy Traczuk
"Naszeniwska” tradycja czasopiśmienniczo-literacka wobec odradzającej się literatury zachodniobiałoruskiej

Aneks nr 1
Aneks nr 2

This product was added to our catalog on Tuesday 19 October, 2010.
Reviews
Previous product  Product 35 of 122 in category Końcówki nakładu  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Środki przekazu. Informacja czy manipulacja
$ Środki przekazu. Informacja czy manipulacja
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Rodzina jako Kościół domowy
$ Rodzina jako Kościół domowy
$ Homo orans. T. 9 - Modlitwa liturgiczna
$ Homo orans. T. 9 - Modlitwa liturgiczna
$ Kulty publiczności
$ Kulty publiczności
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce