Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373636347 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Kultura Bazar Narracja
Kultura Bazar Narracja
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych
[9788373636347]
23,00zł
Product unavailable

ed. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc
ISBN:
978-83-7363-634-7
Pages: 416
Format: B5 (hard cover)
Year: 2007

Od początku transformacji ustrojowej w Polsce trwa ożywiona dyskusja wokół docelowego kształtu systemu podatkowego, wystarczająco wydajnego z punktu widzenia realizacji celów fiskalnych, dostosowanego do standardów międzynarodowych (zwłaszcza unijnych), a nade wszystko sprawiedliwego, uwzględniającego cele i potrzeby społeczne demokratycznego państwa prawa, jak też sprzyjającego przyspieszeniu wzrostu gospodarczego. Pomimo upływu lat nie milkną spory i kontrowersje zarówno wokół generalnych zasad opodatkowania dochodów, obrotów czy majątku, jak i w zakresie szczegółowych rozwiązań instytucjonalnych i proceduralnych najlepiej służących realizacji materialnego prawa podatkowego. Dysputy łączą środowiska ekonomistów i prawników, teoretyków i praktyków. Szkoda, że wypracowane od lat propozycje zmian nie znajdują oczekiwanej akceptacji wśród polityków i gremiów wybieralnych, a co za tym idzie - należytego przełożenia nie tylko w opracowywanych programach naprawy finansów publicznych, ale przede wszystkim w ich konsekwentnym wdrażaniu. Niniejsza publikacja stanowi kolejny głos środowiska akademickiego we wspomnianej dyskusji. W jej przygotowaniu wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu ośrodków naukowych z kraju, a także z zagranicy. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Wstęp


CZĘŚĆ I
PROBLEMY REFORMOWANIA SYSTEMU PODATKOWEGO

RAFAŁ DOWGIER
Zasady stanowienia prawa podatkowego - próba klasyfikacji

ANDRZEJ GOMUŁOWICZ
Prawodawstwo podatkowe a badania postlegislacyjne

JERZY MAŁECKI
Sędzia podatkowy a „złe" prawo i jego stosowanie

ARTUR MUDRECKI
Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych

KALINA KUNOWSKA
In dubio pro fisco - założenie systemowe czy błąd w praktyce stosowania prawa?

DOMINIK MĄCZYŃSKI
Finansowe skutki regulacji podatkowych niezgodnych z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym

BOGUSŁAW WALCZAK
Pomiar jakości systemu fiskalnego na przykładzie jakości prawa podatkowego

RYSZARD SOWIŃSKI
Skutki zjawiska uchylania się od opodatkowania - przegląd problematyki

MARIUSZ POPŁAWSKI
Roszczenia podatkowe - specyfika i klasyfikacja

WIESŁAWA MIEMIEC
Przesłanki stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

MARINA SENTSOVA KARASSEVA
Russian tax system and barriers for its improving

JAROSŁAW MARCZAK
Powszechny podatek przychodowy

ANNA KRUK
Etapy ewolucji podatku dochodowego od osób fizycznych na Ukrainie

OLGA SAKALOSH
Ukraińskie doświadczenia w zakresie liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych

ZBIGNIEW OFIARSKI
Niestabilność reguł opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce

WITOLD MODZELEWSKI
Opodatkowanie dochodu jako źródło dochodów budżetowych – proponowany scenariusz działań

WANDA WOJTOWICZ
Problemy związane z reformą podatku dochodowego od osób fizycznych

ANNA ARENT
Ocena wybranych warunków stosowania rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorców

JACEK PATYK
Kościół katolicki jako podmiot prawa podatku dochodowego od osób prawnych

EDVARD JUCHNEVIC
Opodatkowanie transakcji elektronicznych jako nowe źródło dochodów budżetowych

JOANNA KISZKA
Acquis communautaire a problem jakości krajowego prawa podatkowego - wybrane zagadnienia polskiej regulacji akcyzy

LEONARD ETEL
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego problemy praktyczne

RYTA DZIEMIANOWICZ
Uwarunkowania i bariery reformy polskiego systemu opodatkowania rolnictwa

PIOTR STANISŁAWISZYN
Opłata skarbowa w zakresie pełnomocnictwa jako przykład złej legislacji w prawie finansowym

MAREK KLINK
Wpływ działalności doradców podatkowych na prawidłowe kształtowanie się dochodów budżetowych

DAMIAN CYMAN
Składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej


CZĘŚĆ II
ROLA NIEPODATKOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ELŻBIETA KORNBERGER SOKOŁOWSKA
Prawne uwarunkowania pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorządu terytorialnego

KAMILA TROJANOWSKA
Zmiana zasad finansowania samorządów a samodzielność finansowa gmin wiejskich w Polsce

IRENA CZAJA-HLINIAK
Wybrane regulacje prawne niektórych danin publicznych ograniczające dochody własne budżetów samorządowych

MAREK DYLEWSKI
Granice prawne zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - uwarunkowania i bariery

JAN ADAMIAK, BOŻENA KŁOSOWSKA
Dług publiczny sektora samorządowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

BEATA GUZIEJEWSKA
Zasady systemu zewnętrznych źródeł finansowania samorządu terytorialnego

SŁAWOMIRA KAŃDUŁA, JANINA KOTLIŃSKA
Źródła, formy i przyczyny zewnętrznego zasilania jednostek samorządu terytorialnego

MARCIN WIŚNIEWSKI
Determinanty zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i sposoby kwantyfikacji ich symptomów

This product was added to our catalog on Friday 04 January, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 703 of 1045 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Media
$ Media
Szkice do systemu personalizmu
Szkice do systemu personalizmu
Osobowość sakramentalna
Osobowość sakramentalna
Ochrona informacji w sieciach komputerowych
Ochrona informacji w sieciach komputerowych
Being or Good? Metamorphoses of Neoplatonism
Being or Good? Metamorphoses of Neoplatonism
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce