Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 9788373637009 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

marzec
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
35,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
[9788373637009]
36,75zł
Produkt niedostępny

red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak
ISBN:
978-83-7363-700-9
Stron: 734
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2008


Spis treści

Wykaz skrótów

Słowo od redaktorów

PRAWO

Prawo w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

I. Katedra Filozofii Prawa
1. Historia Katedry
2. Kierunki badań naukowych
3. Osiągnięcia naukowe
4. Działalność dydaktyczna, społeczna i organizacyjna

II. Katedra Historii Państwa i Prawa
1. Historia ustroju i prawa na KUL w latach 1918-1944
1.1. Działalność dydaktyczna
1.2. Główne kierunki badań naukowych
2. Historia ustroju i prawa na KUL w latach 1944-2008
2.1. Działalność dydaktyczna
2.2. Główne kierunki badań naukowych

III. Katedra Prawa Amerykańskiego i Porównawczego
1. Powstanie Katedry
2. Główne kierunki badań naukowych

IV. Katedra Prawa Rzymskiego
1. Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na KUL
1.1. W latach 1918-1944
1.2. W latach 1944-2008
2. Działalność naukowo-dydaktyczna
3. Działalność organizacyjna

V. Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
1. Nauczanie prawa prywatnego międzynarodowego na KUL
2. Powstanie Katedry
3. Działalność naukowo-dydaktyczna

VI. Katedra Postępowania Cywilnego (Procedury Cywilnej)
1. W latach 1921-1923
2. W latach 1924-1929
3. W latach 1930-1952
4. W latach 1985-1998
5. W latach 1998-2008
5.1. Główne kierunki badań naukowych
5.2. Działalność dydaktyczna
5.3. Działalność organizacyjna

VII. I Katedra Prawa Cywilnego
1. Nauczanie prawa cywilnego na KUL
1.1. W latach 1920-1944
1.2. W latach 1944-2008
2. Działalność dydaktyczna i organizacyjna Katedry

VIII. II Katedra Prawa Cywilnego
1. Historia Katedry
2. Pracownicy i działalność naukowa
3. Działalność społeczna
4. Działalność organizacyjna

IX. Katedra Prawa Handlowego
1. Prawo handlowe na KUL
1.1. W latach 1918-1947
1.2. W latach 1988-1994
2. Powstanie Katedry i główne kierunki badań naukowych w latach 1995-2008

X. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
1. Problematyka społeczna na KUL
1.1. W latach 1918-1939
1.2. W latach 1944-1983
2. Powstanie Katedry i jej pracownicy
2.1. Główne kierunki badań naukowych
2.2. W latach 1984-1994
2.3. W latach 1995-2008
3. Działalność dydaktyczna
4. Działalność społeczna i organizacyjna

XI. Katedra Kryminalistyki

XII. Katedra Prawa Karnego
1. Działalność naukowo-dydaktyczna
1.1. W latach 1920-1952
1.2. W latach 1981-2008
2. Działalność organizacyjna

XIII. Katedra Prawa Medycznego i Medycyny Sądowej
1. Powstanie i działalność dydaktyczna
2. Główne kierunki badań naukowych

XIV. Katedra Procedury Karnej
1. Nauczanie prawa karnego procesowego na KUL
1.1. W latach 1920-1952
1.2. W latach 1981-2008
2. Wykładowcy prawa karnego procesowego na KUL
2.1. W latach 1918-1952
2.2. W latach 1983-2008

XV. I Katedra Prawa Administracyjnego
1. Powstanie i rozwój Katedry w latach 1918-1952
2. W latach 1981-2008
3. Pracownicy naukowo-dydaktyczni
4. Działalność dydaktyczna i główne kierunki badań naukowych
5. Działalność organizacyjna

XVI. Katedra Finansów i Prawa Finansowego
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni
3. Główne kierunki badań naukowych
4. Osiągnięcia naukowe
5. Działalność dydaktyczna, społeczna i organizacyjna

XVII. Katedra Prawa Konstytucyjnego
1. Prawo konstytucyjne na KUL w latach 1918-1939
2. Katedra Prawa Konstytucyjnego w latach 1983-2008

XVIII. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
1. W latach 1919-1939
2. W latach 1944-1950
3. W latach 1983-2008

XIX. Katedra Prawa Unii Europejskiej
1. Powstanie Katedry
2. Działalność naukowo-dydaktyczna
3. Działalność organizacyjna

XX. Katedra Prawa Wyznaniowego
1. Nauka i dydaktyka prawa wyznaniowego przed utworzeniem Katedry
2. Powstanie Katedry
3. Badania naukowe
4. Działalność organizacyjna

PRAWO KANONICZNE

Prawo kanoniczne w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

I. Katedra Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego
1. Początki i rozwój Katedry
2. Działalność naukowa
3. Działalność dydaktyczna
4. Działalność organizacyjna

II. Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego
1. Początki nauczania kościelnego prawa polskiego na KUL i powstanie Katedry
2. Główne kierunki badań naukowych
3. Osiągnięcia naukowe
4. Działalność dydaktyczno-naukowa i organizacyjna

III. Katedra Kościelnego Prawa Karnego
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni
3. Główne kierunki badań naukowych
3.1. W latach 1918-1984
3.2. W latach 1984-2008

IV. Katedra Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego
1. Powstanie Katedry i główne kierunki badań naukowych w latach 1918-1983
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i główne kierunki badań naukowych w latach 1983-2008

V. Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
1. Powstanie Katedry i główne kierunki badań naukowych w latach 1918-1983
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni w latach 1983-2008
3. Główne kierunki badań naukowych i działalność organizacyjna

VI. Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
1. W latach 1918-1939
2. W latach 1944-1984
3. W latach 1984-2008

VII. Katedra Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
1. Początki i rozwój prawa zakonnego na KUL
2. Powstanie Katedry
2.1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i główne kierunki badań naukowych
2.2. Działalność organizacyjna

VIII. Katedra Prawa Kanonizacyjnego
1. Nauka prawa kanonizacyjnego na KUL w latach 1918-1984
2. Powstanie Katedry
2.1. Pracownicy i główne kierunki badań naukowych
2.2. Działalność naukowo-badawczą
2.3. Działalność organizacyjna

IX. Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1. Nauka prawa Kościołów wschodnich na KUL
2. Powstanie Katedry
3. Działalność naukowo-dydaktyczna

X. Katedra Prawa Sakramentów Świętych
1. Nauczanie prawa sakramentów na KULw latach 1926-1984
2. Powstanie Katedry i działalność naukowo dydaktyczna w latach 1984-2008

XI. Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego
1. Miejsce teologii i norm ogólnych o prawie w strukturach KUL
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i główne kierunki badań naukowych

XII. Katedra Kościelnego Prawa Majątkowego

ADMINISTRACJA

Administracja w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

I. Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego
1. Powstanie Katedry
2. Działalność naukowa
3. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

II. Katedra Bankowości i Finansów Publicznych
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna

III. Katedra Historii Administracji
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

IV. Katedra Nauki Administracji
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i główne kierunki badań naukowych
3. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

V. II Katedra Prawa Administracyjnego
1. Powstanie i rozwój Katedry
2. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

VI. Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem
1. Powstanie Katedry
2. Główne kierunki badań naukowych
3. Działalność dydaktyczna i organizacyjna

STUDIA PODYPLOMOWE I JEDNOSTKI OGÓLNOWYDZIAŁOWE

I. Szkoła Prawa Ukraińskiego
1. Powstanie Szkoły
2. Działalność naukowo-dydaktyczna

II. Centrum Informatyki Prawniczej
1. Powstanie Centrum
2. Pracownicy i badania naukowe
3. Działalność organizacyjna

III. Koło Naukowe Studentów Prawa
1. Powstanie i rozwój Koła
2. Działalność naukowa
3. Działalność organizacyjna

IV. Koło Naukowe Kanonistów
1. Powstanie i rozwój Koła
2. Działalność naukowa
3. Działalność organizacyjna

V. Koło Naukowe Studentów Administracji
1. Powstanie i struktura organizacyjna Koła
2. Działalność

VI. Uniwersytecka Poradnia Prawna
1. Geneza klinicznego nauczania prawa w Polsce
2. Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL
2.1. Powstanie i organizacja UPP KUL
2.2. Cele UPP KUL
2.3. Współpraca UPP KUL z innymi organizacjami

VII. Biblioteka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
1. Historia
1.1. Biblioteki wydziałowe w strukturze KUL
1.2. Powstanie i rozwój Biblioteki WPPKiA
1.3. Finansowanie działalności
1.4. Pracownicy
1.5. Pomieszczenia

Podsumowanie

Summary

Indeks osobowy


 

Data dodania produktu do sklepu: środa, 21 maj 2008.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 746 z 1069 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
$ Normatywny wymiar amerykańskich wczesnych konstytucji stanowych
$ Normatywny wymiar amerykańskich wczesnych konstytucji stanowych
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku
Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym
Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym
Prawo wobec moralności. Antonia Rosminiego koncepcja filozofii prawa
Prawo wobec moralności. Antonia Rosminiego koncepcja filozofii prawa
Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia
Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce