Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 9788373637795 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

marzec
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Szacowanie podstawy opodatkowania jako jeden ze sposobów ustalenia jej wielkości
Szacowanie podstawy opodatkowania jako jeden ze sposobów ustalenia jej wielkości
32,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Vox Patrum. T. 52/1
[9788373637795]
48,30zł
Produkt niedostępny

Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Stanisława Longosza

red. S. Longosz
ISBN:
978-83-7363-779-5
Stron: 692
Format: B5
Rok wydania: 2008


SPIS TREŚCI

DO CZYTELNIKÓW

1. Listy gratulacyjne:
Ks. prof, dra hab. Stanisława Wilka - Rektora KUL
Ks. abpa prof, dra hab. Józefa Życińskiego - Wielkiego Kanclerza KUL
Ks. kard. Henryka Gulbinowicza - emerytowanego Metropolity Wrocławskiego
Ks. bpa dra Wiktora Skworca - Ordynariusza Tarnowskiego
Ks. bpa dra Piotra Libery - Ordynariusza Płockiego
Ks. prof, dra hab. Jerzego Pałuckiego - Dziekana Wydziału Teologii KUL
Ks. prof, dra hab. Augustyna Eckmanna - Prezesa Towarzystwa Naukowego KUL
2. Tabula gratulatoria
3. Ksiądz Profesor Stanisław Longosz: filolog, patrolog, dydaktyk, założyciel i redaktor " Vox Patrum" - A. Stępniewska
4. Wykaz drukowanych prac ks. prof Stanisława Longosza - J. Figiel SDS


ARTYKUŁY Cz. 1

1. Irlandia a Bizancjum. Ikonografia "Trzech Hebrajczyków w piecu ognistym" na krzyżach celtyckich - R. Bulas
2. Lubelski rękopis "Dekretu Gracjana" - ks. K. Burczak
3. Symbolika ptaków w "Enarrationes in Psalmos" świętego Augustyna - ks. M. Cieśluk
4. Maryja - nasza siostra. Patrystyczny przyczynek do mariologii antropologicznej - ks. B. Czesz
5. Obraz Kościoła w "Komentarzu do Zachariasza" Dy dyma Aleksandryjskiego - ks. B. Czyżewski
6. Iprotoplasti paleocristiani dell'ordine dei monaci di san Paolo primo eremita secondo I'opera Paulina Eremus di Padre Bartolomeo Bolesławski - B. Degórski O.S.P.P.E
7. Pedagogia Boża w pismach Ojców Kościoła - ks. F. Drączkowski
8. Najstarsze źródła o życiu Izaaka Syryjczyka biskupa Niniwy - Rev. H. Dybski
9. Koncepcja sztuki w pismach świętego Augustyna - ks. A. Eckmann
10. Topos locus amoenus w łacińskiej poezji chrześcijańskiego antyku - ks. T. Gacia
11. Z historii kultu św. Augustyna w Polsce. Godzinki o św. Augustynie z archiwum parafialnego w Wielogłowach - A. Gąsior
12. Tajemnica Krzyża Chrystusa w "Listach" św. Hieronima - A. Gburek SDB
13. Nieprzekładalność Janowego Prologu? (J1, 1-18) - B. Górka
14. Śmierć Bernarda z Clairvaux w świetle "Vita Prima" - ks. R. Gron
15. Saint Ambrose of Milan as a defender of the faith in the Greek hymnography - ks. J. Grzywaczewski
16. Jan Chryzostom objaśnia "Hymn o miłości" [IKor 13] (In I Epistołom ad Corinthios horn. 33-34) - J. Iluk
17. O teatrze Pompejusza. Addenda - B. Iwaszkiewicz-Wronikowska
18. Ślady gromadzenia ofiar lub darów w przykościelnych domach w Ptolemais i Cyrene? - E. Jastrzębowska
19. Obraz Boga Ojca w "De Trinitate" Nowacjana - ks. G. Jaśkiewicz
20. Morze wyzwaniem dla bogów i ludzi - J. Jundziłł
21. Pokora w świetle "Expositio Evangelii secundum Lucam" św. Ambrożego z Mediolanu - ks. J. Jurkiewicz
22. "Sermo de disciplina Christiana" św. Augustyna. Omówienie syntetyczne - ks. T. Kaczmarek
23. Las asociaciones de los cristianos en la Iglesia primitive - Rev. R. Kantor
24. Powołanie człowieka do szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego - O. Kashchuk
25. Historia metropolii i antycznego rytu raweńskiego (IV-IX wiek) - D. Kasprzak OFMCap
26. Katechumenat i chrzest na podstawie "Konstytucji Apostolskich" - ks. M. Kieling
27. Monety z Apamei Kibotos. Najstarsza ikonografia Arki Noego - A. Kiełczewska
28. Anatole - Dy sis - Arktos - Mesembria - P. Kochanek
29. List papieża Hormizdasa do cesarza Anastazego I - ks. S. Koczwara
30. Focjusz a kuchnia grecka, czyli kilka słów o abyrtake (dflvgrdxr]) - M. Kokoszko - K. Gibel
31. Nurt fenomenologiczno-egzystencjalny w polskiej współczesnej filozofii Boga - ks. S. Kowalczyk
32. Posługiwanie biskupów, prezbiterów i diakonów w pismach Ojców Kościoła do V wieku - ks. Cz. Krakowiak
33. La vocation a la pretrise est-elle traditionnelle ? - B. Krempa
34. Osoba Jezusa Chrystusa i jej uniwersalne znaczenie. Perspektywa patrystyczna - ks. J. Królikowski
35. Auzoniuszowe "Parentalia". Charakter i kompozycja zbiorku - T. Krynicka
36. Modlitwa znakiem wiarygodności Kościoła w eklezjologii patrystycznej - ks. Z. Krzyszowski
37. Konstantynopol i jego mieszkańcy w Nowej Historii Zosimosa - M.B. Leszka
38. Konstantynopol w "Kronice" Marcellina Komesa - M.J. Leszka
39. Le mythe eschatologiąue chez Platon. Introduction - Rev. J. Lewandowicz
40. Teologia pastoralna a patrystyka (w przededniu trzydziestej rocznicy istnienia "Vox Patrum") - M. Marczewski
41. Twierdza Emona. Na nadmorskich stokach średniowiecznego Humusu - K. Marinow
42. Ludzkie ciało i nieśmiertelność. Wybrane przykłady z argumentacji Metodego z Olimpu " O zmartwychwstaniu" (De resurrectione II19-25) - M. Mejzner SAC
43. Upadek patriarchy aleksandryjskiego Dioskura - I. Milewski
44. Judeochrześcijanie w "Dialogu z Żydem Tryfonem" Justyna Męczennika - ks. L. Misiarczyk
45. "Feniks" w gnostyckim traktacie o początku świata (NHCII, 5; p. 121, 27 -123, 2) - ks. W. Myszor


ARTYKUŁY Cz. 2

46. Kościół wobec innowierców w "De synodis" Hilarego z Poitiers. Aspekt terminologiczny - R. Nakonieczny
47. Jak długo Jezus był w łonie Maryi? Opinie Ojców Kościoła - ks. J. Naumowicz
48. "Populus iudaicus" w symbolice przypowieści o bogaczu i Łazarzu według Grzegorza Wielkiego - L. Nieścior OMI
49. Pojęcie nadziei w "Listach" św. Ambrożego z Mediolanu - P.J. Nowak OFM
50. "Poznaj samego siebie" w interpretacji Bazylego Wielkiego - E. Osek
51. Obrona dziewicy Indycji okazją do pouczenia o cnocie dziewictwa - List św. Ambrożego do Syagriusza (Epistula 56) - ks. G. Ostrowski
52. Zburzenie świątyni Asklepiosa w Ajgaj w kontekście polityki Konstantyna Wielkiego wobec wyznawców religii rzymsko-hellenistycznych - M. Ożóg
53. Św. Piotr Biskupem Rzymu? - ks. J. Pałucki
54. Interpretacje cudów Jezusa - ks. A. Paciorek
55. Kilka uwag o rzymskich "Itiner ariach" (VII wiek) - B. Pawłowska-Blahaczek
56. "Listy Konstantyna do Kościoła Aleksandrii" oraz "List Soboru w Nicei do Egipcjan" (325) -falsyfikaty nieznane Atanazemu? - ks. H. Pietras
57. Wczesnochrześcijański zespół kościelno-grobowy w Achc w Armenii. Analiza architektoniczno-ikonograficzna - D. Próchniak
58. "Anapausis" w pismach Pseudo-Makarego - ks. J. Przeździecki
59. M. Gongius Paternus Nestorianus -przedstawiciel "ordo eąuester w epoce Sewerów. Kilka nowych uwag na temat jego kariery - J. Pudliszewski
60. Objawienie w teologii patrystycznej - ks. M. Rusecki
61. Inskrypcja Filadelfijska starożytnym świadectwem stosunku do życia poczętego - R. Sawa
62. Listy katolickie w starożytności chrześcijańskiej - T. Skibiński SAC
63. Metodologia wykładu patrologii-patrystyki w Polsce po "Instrukcji" z 1989 roku - ks. J. Słomka
64. Homo communicans - ks. J. Smoleń
65. "De Trinitate" Nowacjana wobec herezjipatrypasjanizmu - ks. K. Sordyl
66. Znaczenie literatury chrześcijańskiego Wschodu dla studium patrologii - ks. M. Starowieyski
67. Chłopcy nazwani "pueri" w inskrypcjach chrześcijańskich Rzymu - B. Stawoska-Jundziłł
68. Św. Nonna - matka Grzegorza z Nazjanzu w jego twórczości poetyckiej - A. Stępniewska
69. Źródło i prawzory sakramentu małżeństwa w nauczaniu św. Augustyna - ks. A. Swoboda
70. O pewnej dygresji u Klemensa Aleksandryjskiego - M. Szarmach
71. Słowo Boże w nauczaniu św. Cezarego z Arles - ks. P. Szczur
72. Tożsamość ciała zmartwychwstałego i ziemskiego w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich - ks. M. Szram
73. Le Fils de Dieu pour les judeo-chretiens: une proposition dans la Sim. V du «Pasteur» d'Hermas - ks. F. Szulc
74. Rodzina w kulcie św. Mikołaja z Myry - ks. P. Smierzchalski
75. Zasady porządku społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II - ks. K. Święs
76. Mistyka Krzyża w syryjskiej "Grocie skarbów" - ks. A. Tronina
77. Ancora sul ruolo del demonio nella storia secondo un anonimo del IV secolo - ks. K. Tyburowski
78. Encyklika "Spe salvi": śladami Augustyna - ks. W. Turek
79. Manichaeism in the context of Ephraim's polemics with the Bardesanian doctrine and the system of Marcion in "Prose Refutations" - ks. A. Uciecha
80. Chrystologiczna koncepcja nadziei w "Listach" Ignacego z Antiochii - ks. Norbert Widok
81. Przedstawienie św. Mikołaja z Myry na obrazie z kościoła parafialnego w Kopernikach - R. Wierna
82. Konstantynopol i jego mieszkańcy widziani oczyma Liudpranda z Kremony - T. Wolińska
83. Starożytna symbolika morza i łodzi w wypowiedziach Ojców Kościoła - R. Wróbel OFMConv
84. Świętego Asteriusza, biskupa Amazji, pouczenia dla ludzi bogatych. Analiza wybranych homilii - ks. P. Wygralak
85. Eschatologiczna nagroda w pismach Tertuliana - ks. M. Wysocki
86. Pasterska troska o małżonków w pismach Grzegorza z Nazjanzu - ks. D. Zagórski
87. Wybrane aspekty katechezy moralnej św. Ambrożego inspirowane "De officiis ministrorum" - ks. M. Zając
88. Melchizedek i egzegeza Rdz 14, 18-20 w pismach Filona Aleksandryjskiego - R. Zarzeczny SJ
89. Die Anfange des "Anathema" in der Urkirche - K. Zawadzki
90. Semantyka dgerij w pismach Klemensa Aleksandryjskiego - ks. B. Zgraja
91. Theological consequences of John Damascene's concept of hypostasis - A. Zhyrkova
92. Kosmos i jego bogowie w "Pistis Sophia" IV136 - A.Z. Zmorzanka
93. Codzienna Komunia święta w starożytności chrześcijańskiej - aspekt duszpasterski i teologiczny - ks. A. Żurek

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 16 grudzień 2008.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 778 z 1069 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Vox Patrum. T. 48
Vox Patrum. T. 48
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
$ Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33
Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem
Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem
$ Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza
$ Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza
Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI
Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI
Mariologia kontekstualna św. Augustyna
Mariologia kontekstualna św. Augustyna
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce