Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » SP35 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
Bezpieczeństwo rodziny wobec współczensnych wyzwań
45,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 3(35)/2008
[SP35]
21,00zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 206
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

JERZY ADAMCZYK, Kompetencje legislacyjne biskupa diecezjalnego w zakresie munus docendi w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego
Legislative Competence of a Diocesan Bishop on Munus Docendi in the Light of the Code of Canon Law (summary)
Легислативные компетенции епархиального епископа в пределах munus docendi в Кодексе Канонического Права (резюме)

AGATA BARCZEWSKA-DZIOBEK, JACEK DZIOBEK-ROMAŃSKI, Informacja o środowisku w kontekście realizacji prawa jednostki do dobrej administracji. Zagadnienia wybrane
Environmental Information and the Individual Right to Good Administration. Selected Problems (summary)
Информация об окружающей среде в контексте реализации права личности на хорошее административное поведение. Избранные аспекты (резюме)

GRZEGORZ JĘDREJEK, Prawo do kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi zawodowemu a stosunki majątkowe małżonków
The Right to Lodging Allotted to a Regular Soldier and Matrimonial Property Relations (summary)
Право профессионального военнослужащего на предоставляемую государством жилую площадь и имущественные отношения супругов (резюме)

MARGITA PROKEINOVA, IVETA FEDOROVICOVA, Słuszność taktyki i metodyki przesłuchania oskarżonego i świadka
Examination Methods and Techniques with the Accused and Witnesses (summary)
Правильность методики и тактики допроса обвиняемого и свидетеля (резюме)

DOROTA PYĆ, Zgodność prawna w kontekście planowanej budowy Gazociągu Północnego w obszarze Morza Bałtyckiego
The Legality of the Construction of the North European Gas Pipeline in the Area of the Baltic Sea (summary)
Правовое соответствие в контексте планируемого строительства Северного газопровода в районе Балтийского моря (резюме)

PIOTR ZACHARCZUK, Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
The Obligation of Providing a Network for Take-Back Facilities of End-of-Life Vehicles (summary)
Обязательное обеспечение сетями сбора транспортных средств, вышедших из эксплуатации (резюме)

AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA, Świadek i jego zeznania w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Witness's Testimony in the General Administrative Procedure (summary)
Свидетель и его показания в общем административном производстве (резюме)

BRONISŁAW W. ZUBERT, Prawo do sakramentów świętych
The Right to Holy Sacraments (summary)
Право на приобщение к святым таинствам (резюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Uwagi na marginesie publikacji pt. Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego }ana Pawia II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008 (Mieczysław Wrzosek)
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM
United States v. Rogers, 45 U.S. 567, 4 How. 567, 11 L.Ed. 1105 (1846) (tłum. Marzena Rzeszot)


RECENZJE

Michał Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach (rec. Lech Mażewski)
Paweł Fajgielski (red.), Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia (rec. Artur Kuś)


SPRAWOZDANIA

Epigraphik fur Juristen (Seminarium, Koln, 4-5 IV 2008) (Maciej Jońca)

Sprostać wyzwaniom przyszłości: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym w Polsce (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 7-8 IV 2008) (Marzena Rzeszot)

Medycyna - nauką czy miejscem spełniania życzeń (Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Warszawa, 17-18 IV 2008) (Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz)

Sanctorum Mater; i co dalej? (VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, Lublin, 19 V 2008) (Lidia Fiejdasz)

Odpowiedzialność w administracji publicznej (Konferencja Naukowa, Jedlnia Letnisko, 25-27 V 2008) (Aldona Przybylska)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2008 r. (oprać. Monika Wójcik)

This product was added to our catalog on Friday 15 May, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 571 of 1069 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
Apologia religii katolickiej
Apologia religii katolickiej
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
Studia Prawnicze KUL, 2-3/2007
Studia Prawnicze KUL, 2-3/2007
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce