Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 1295 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
35,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Ja, Służebnica Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)
[1295]
28,35zł
Produkt niedostępny

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-7363-854-9
Stron: 450
Format: B5
Rok wydania: 2009

Drugi tom trylogii Służebnica Pana.
W niniejszej publikacji autor zebrał swoje wypowiedzi rozsiane i zagubione w różnych mediach. Uporządkowane, dopowiedziane, zwieńczone indeksami, które znakomicie ułatwiają znalezienie poszukiwanych informacji. Podtytuł (problemy - poszukiwania - perspektywy) celniej niż tytuł charakteryzuje tę publikację. Wiele w nich mocowania się z różnymi problemami, nie tylko spod znaku Służebnicy.
W niniejszym tomie wiele miejsca zajmuje problem odnowy mariologii oraz maryjności.


SPIS TREŚCI

OD AUTORA

I. TRUDNE DZIEDZICTWO

1. ODNOWA MARIOLOGII (WYKŁAD MONOGRAFICZNY)
1. Wykaz lektur do wykładu monograficznego w roku akademickim 2003/2004 - S. C. Napiórkowski
2. Mariologia o. Roschiniego - struktura
3. Fundamentalne zasady mariologii według o. G. Roschiniego
3.1. Pierwsza zasada mariologii - De primo principio mariologiae
4. Drugorzędne zasady mariologii - Deprincipiis secundariis mariologiae
4.1. Powszechne zasady drugorzędne - De principiis secundariis universalibus
4.2. Szczegółowe zasady drugorzędne - De principiis secundariis particularibus
5. Wybrane tezy mariologii G. Roschiniego
5.1. Tezy z części I: Maryja w swojej szczególnej misji - powszechne macierzyństwo (Mariologia, t. II, pars I)
5.2. Tezy z części II: NMP w swoich przywilejach (Mariologia, t. II, pars II)
5.3. Tezy z części III: O kulcie Najświętszej Maryi Panny (Mariologia, 2, t. II, pars III)
6. Argumentacja G. Roschiniego
6.1. Ex Magisterio Ecclesiastico (s. 237-238)
6.2. Ex Sacra Scriptura (s. 238)
6.3. Ex Traditione (s. 238-248)
6.4. Racje teologiczne (s. 248-250)
7. Aneks - Oficjalny schemat De Beata
7.1. Błogosławiona Maryja Panna Matka Boga i Matka ludzi
7.2. Uwagi wprowadzające

2. O ZRANIONEJ IKONIE CHRYSTUSA. PROBLEM TEOLOGICZNEJ IKONY CHRYSTUSA W TEKSTACH MARIOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE UWIELBIEŃ MARYI ŚW. ALFONSA LIGUORIEGO

3. O POŚREDNICZCE W OPOLSKIM I LUBELSKIM KATECHIZMIE
1. Chrystus
2. Maryja
3. Uwagi

4. ŚW. LUDWIK GRIGNION DE MONTFORT (1673-1716) I JEGO KSIĄŻECZKA SEKRET MARYI
5. JAKIEJ MARYI NIE PRZEKAZYWAĆ TRZECIEMU TYSIĄCLECIU
1. Obraz Maryi zraniony swoistym monofizytyzmem
2. Wybrane elementy maryjnych kazań św. Bernarda


II. NIEPOKALANE POCZĘCIE

6. PODSTAWY PRAWDY O NIEPOKALANYM POCZĘCIU I PODANIE JEJ PRZEZ KOŚCIÓŁ DO WIERZENIA
1. Dwie drogi ku dogmatowi
1.1. Droga teologii
1.2. Droga pobożności
2. Dogmat
2.1. Struktura bulli Ineffabilis Deus
2.2. Treść dogmatu
2.3. Uzasadnienie dogmatu
3. Dopowiedzenia
3.1. W kierunku pozytywnej interpretacji Niepokalanego Poczęcia
3.2. Bracia prawosławni i protestanci wobec nauki o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej
4. Bibliografia

7. WKŁAD FRANCISZKANÓW W PRZYGOTOWANIE DOGMATU NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

8. NIEPOKALANE POCZĘCIE W INTERPRETACJI KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
1. Początki
2. Okres niepokalanowski
3. Okres lubelski


III. SOBOROWA ODNOWA I JAN PAWEŁ II

9. SOBOROWA ODNOWA MARIOLOGII
1. Główne elementy odnowy mariologii Vaticanum II
2. Uwagi na temat odnowy mariologii w Polsce

10. W MARIOLOGICZNEJ SZKOLE JANA PAWŁA II
11. POLSKIE SŁOWO O MARIOLOGICZNYM SŁOWIE JANAPAWŁAII
12. ENCYKLIKA JANA PAWŁA II MATKA ODKUPICIELA -PROGRAM ZA TRUDNY DLA POLSKI

1. Charakterystyka ogólna
2. Struktura encykliki
3. Zagadnienia wybrane
3.1. "W" - metodologiczna zasada encykliki
3.2. Zasada "w" w zastosowaniach
4. Trudnajesttamowaiktóżjej słuchać może?
4.1. Wydawnicze wznowienia tekstów mariologicznych w starym stylu
4.2. Stara nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
4.3. Jasnogórskie kidnaperstwo
5. Wprowadzenie bibliograficzne

13. AD MARIAMPERIESUM. INTERPRETACJA WYPOWIEDZI JANAPAWŁA II
1. Ad Mariamper Iesum - z 24 września2000 roku
2. Poprawne rozumienie hasła Per Iesum ad Mariam
3. Dlaczego potrzebujemy hasła=programu Ad Mariam per Iesum?
4. Potrzeba równowagi między zasadą "Do Chrystusa przez Maryję" a zasadą "Do Maryi przez Chrystusa"
 
14. DOŚWIADCZENIE I OBJAWIENIA. WSPÓŁMYŚLĄC Z JANEM PAWŁEM II
1. Doświadczenie
1.1. Masztalski, czyli Heldera Camary i Jana Pawła II hermeneutyka znaków czasu (1991)
1.2. Agaciński, czyli pierwsze studium na temat doświadczenia osób i wspólnot chrześcijańskich według Jana Pawła II (1991)
1.3. Sympozjum (1997)
1.4. Kowalik, jego habilitacja o funkcji doświadczenia w teologii (2003)
1.5. Podręcznik
2. Objawienia
2.1. Słuchając Św. Faustyny i Pana Jezusa
2.2. Słuchając Jana Pawła II


IV. POSZUKIWANIA

15. JAK UPRAWIAĆ MARIOLOGIĘ
1. Uprawiać mariologię bardziej w kontekście
2. W Polsce uprawiać mariologię bardziej po polsku
3. Uprawiać mariologię bardziej krytycznie

16. SOLUS CHRISTUS W INTERPRETACJI WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII KATOLICKIEJ
1. Alszeghy-Flick
2. Rahner
3. LeonVeuthey
4. Teilhard de Chardin
5. Karol Wojtyła-Jan Paweł II
6. Ratzinger
7. Jaskóła
8. Napiórkowski

17. MARYJA PRZYJMUJE. "PRZYJĘCIE" JAKO KATEGORIA METODOLOGICZNO-TEOLOGICZNA
1. O kategoriach teologicznych. Uwagi wprowadzające
2. "Przyjęcie" jako kategoria soteriologiczna (udział w odkupieniu obiektywnym)
3. "Reprezentowanie" jako kategoria pomocnicza w stosunku do mariologicznej kategorii "przyjęcia"
4. Kategoria przyjmowania a Wspólna Deklaracja o usprawiedliwieniu

18. CZŁOWIEK DIALOGU
1. Dialog jako podstawowa struktura dziejów zbawienia
2. Znaczenie dialogu dla Kościoła

19. Z MARYJĄ BLIŻEJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA. KILKA DOŚWIADCZEŃ Z MARYJNOŚCIĄ W ROSJI I NA UKRAINIE
1. Z doświadczeń w Rosji
1.1. Powszechna Cerkiew Bogarodzicy (Wsielenskaja Cerkow' Bożijej Matieri)
1.2. Syberia
2. Z doświadczeń ukraińskich
2.1. Św. Ludwik Grignion de Montfort w koktailu dewocji do Św. Filomeny
2.2. "Pershing" - Zinkow - Gródek
3. Jakie wnioski?

20. CZY MATKA BOŻA POTRZEBUJE KORONY?
1. Przesłanki polskie
1.1. Polska teologia koronacji
2. Przesłanki ogólnokościelne
2.1. Fulgens corona oraz Ad coeli Reginam
2.2. Obrzędy koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny
3. Wnioski

21. MARYJA W MISJI EWANGELIZACYJNEJ SYNA
1. Maryja jako podmiot ewangelizacji
1.1. Maryja ewangeliczna jako podmiot ewangelizacji
1.2. Maryja w sztuce sakralnej, zwłaszcza w ikonach i poprzez ikony jako podmiot ewangelizacji
1.3. Maryja ewangelizuje w sanktuariach
1.4. Maryja ewangelizuje w pielgrzymkach
1.5. Maryja ewangelizuje przez objawienia
2. Maryjajako "przedmiot" (temat) ewangelizacji
 
22. DUSZPASTERSTWO MARYJNE W DZIELE EWANGELIZACJI. PRZYCZYNEK DO PROGRAMU
1. Swoisty monofizytyzm w pobożności i duszpasterstwie maryjnym
1.1. Starożytność. - Teza Jungmanna o swoistym monofizytyzmie w pobożności maryjnej
1.2. Średniowiecze. - Nauczanie Św. Bernardao podzielonym królestwie....
1.3. Okres Reformacji
1.3. Wieki po Reformacji
2. Duszpasterstwo maryjne potrzebuje teologicznej i duszpasterskiej kontekstualności

23. SŁUGA BOŻY AUGUST HLOND JAKO PROMOTOR KULTU MARYJNEGO

24. SANKTUARIA. WPROWADZENIE
1. Napisali o sanktuariach pod moim kierunkiem
2. Polski "Przewodnik duszpasterstwa w sanktuariach"
3. Watykański dokument o sanktuariach
4. Sanktuaria według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983)
5. Potrzeba współpracy nad tematyką sanktuariów

25. SZORTANDY W KAZACHSTANIE. SANKTUARIUM JUTRA


V. ROZMOWY - LISTY - REFLEKSJE

26. "PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA" ORAZ "PRZEZ JEZUSA DO MARYI"
27. WYWIAD DLA TYGODNIKA "IDZIEMY"
28. TEKSTY O MATCE BOŻEJ
29. WYWIAD DLA "TYGODNIKA POWSZECHNEGO"

 
30. CO POLSKIE "ELEKTRIM" I "MEGADEX" MAJĄ DO WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ
1. Świadectwo Ewangelii
2. Fenomen Anny Kathariny Emmerich
3. Miejscowa tradycja

31. KOLBE-DOGMAT-MARYJA. WYWIAD DLA KAI
32. "OCZYSZCZONA PRZEZ DAR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA" ORAZ "DOSKONAŁA ODKUPICIELKA". ROZMOWA Z PANIĄ ANIĄ
33. KONGRES MARIOLOGICZNY-RZYM 2000
34. KAPELUSZE Z GŁÓW!
35. MARY JA A DUCH ŚWIĘTY
36. W SPRAWIE NIEUSTAJĄCEJ NOWENNY (LIST DO OO. REDEMPTORYSTÓW)
37. NIE WYOBRAŻAM SOBIE KOŚCIOŁA BEZ EKUMENIZMU. O DIALOGU Z LUTERANAMI, POBOŻNOŚCI MARYJNEJ I EKUMENIZMIE W POLSCE Z O. STANISŁAWEM CELESTYNEM NAPIÓRKOWSKIM OFMCONV ROZMAWIA KS. TOMASZ JAKLEWICZ
38. LIST W SPRAWIE OKALECZONEJ IKONY JASNOGÓRSKIEJ
39. LIST DO NIEPOKALANOWA W SPRAWIE JASNOGÓRSKIEJ IKONY
40. O POBOŻNOŚCI MARYJNEJ. WSPÓŁMYŚLENIE Z KS. PROF JÓZEFEM KUDASIEWICZEM

INDEKS OSOBOWY
INDEKS RZECZOWY

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 17 lipiec 2009.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 794 z 1044 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
Biblia o odkupieniu
Biblia o odkupieniu
Medjugorje: prawda czy fałsz?
Medjugorje: prawda czy fałsz?
Kościół i dialog
Kościół i dialog
Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana
Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana
Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej
Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce