Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 1295 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Regula Decem Beneplacitorum Beatissimae Virginis Mariae
Regula Decem Beneplacitorum Beatissimae Virginis Mariae
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ja, Służebnica Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)
[1295]
28,35zł
Product unavailable

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-7363-854-9
Pages: 450
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish

Drugi tom trylogii Służebnica Pana.
W niniejszej publikacji autor zebrał swoje wypowiedzi rozsiane i zagubione w różnych mediach. Uporządkowane, dopowiedziane, zwieńczone indeksami, które znakomicie ułatwiają znalezienie poszukiwanych informacji. Podtytuł (problemy - poszukiwania - perspektywy) celniej niż tytuł charakteryzuje tę publikację. Wiele w nich mocowania się z różnymi problemami, nie tylko spod znaku Służebnicy.
W niniejszym tomie wiele miejsca zajmuje problem odnowy mariologii oraz maryjności.SPIS TREŚCI

OD AUTORA

I. TRUDNE DZIEDZICTWO

1. ODNOWA MARIOLOGII (WYKŁAD MONOGRAFICZNY)
1. Wykaz lektur do wykładu monograficznego w roku akademickim 2003/2004 - S. C. Napiórkowski
2. Mariologia o. Roschiniego - struktura
3. Fundamentalne zasady mariologii według o. G. Roschiniego
3.1. Pierwsza zasada mariologii - De primo principio mariologiae
4. Drugorzędne zasady mariologii - Deprincipiis secundariis mariologiae
4.1. Powszechne zasady drugorzędne - De principiis secundariis universalibus
4.2. Szczegółowe zasady drugorzędne - De principiis secundariis particularibus
5. Wybrane tezy mariologii G. Roschiniego
5.1. Tezy z części I: Maryja w swojej szczególnej misji - powszechne macierzyństwo (Mariologia, t. II, pars I)
5.2. Tezy z części II: NMP w swoich przywilejach (Mariologia, t. II, pars II)
5.3. Tezy z części III: O kulcie Najświętszej Maryi Panny (Mariologia, 2, t. II, pars III)
6. Argumentacja G. Roschiniego
6.1. Ex Magisterio Ecclesiastico (s. 237-238)
6.2. Ex Sacra Scriptura (s. 238)
6.3. Ex Traditione (s. 238-248)
6.4. Racje teologiczne (s. 248-250)
7. Aneks - Oficjalny schemat De Beata
7.1. Błogosławiona Maryja Panna Matka Boga i Matka ludzi
7.2. Uwagi wprowadzające

2. O ZRANIONEJ IKONIE CHRYSTUSA. PROBLEM TEOLOGICZNEJ IKONY CHRYSTUSA W TEKSTACH MARIOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE UWIELBIEŃ MARYI ŚW. ALFONSA LIGUORIEGO

3. O POŚREDNICZCE W OPOLSKIM I LUBELSKIM KATECHIZMIE
1. Chrystus
2. Maryja
3. Uwagi

4. ŚW. LUDWIK GRIGNION DE MONTFORT (1673-1716) I JEGO KSIĄŻECZKA SEKRET MARYI
5. JAKIEJ MARYI NIE PRZEKAZYWAĆ TRZECIEMU TYSIĄCLECIU
1. Obraz Maryi zraniony swoistym monofizytyzmem
2. Wybrane elementy maryjnych kazań św. Bernarda


II. NIEPOKALANE POCZĘCIE

6. PODSTAWY PRAWDY O NIEPOKALANYM POCZĘCIU I PODANIE JEJ PRZEZ KOŚCIÓŁ DO WIERZENIA
1. Dwie drogi ku dogmatowi
1.1. Droga teologii
1.2. Droga pobożności
2. Dogmat
2.1. Struktura bulli Ineffabilis Deus
2.2. Treść dogmatu
2.3. Uzasadnienie dogmatu
3. Dopowiedzenia
3.1. W kierunku pozytywnej interpretacji Niepokalanego Poczęcia
3.2. Bracia prawosławni i protestanci wobec nauki o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej
4. Bibliografia

7. WKŁAD FRANCISZKANÓW W PRZYGOTOWANIE DOGMATU NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

8. NIEPOKALANE POCZĘCIE W INTERPRETACJI KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
1. Początki
2. Okres niepokalanowski
3. Okres lubelski


III. SOBOROWA ODNOWA I JAN PAWEŁ II

9. SOBOROWA ODNOWA MARIOLOGII
1. Główne elementy odnowy mariologii Vaticanum II
2. Uwagi na temat odnowy mariologii w Polsce

10. W MARIOLOGICZNEJ SZKOLE JANA PAWŁA II
11. POLSKIE SŁOWO O MARIOLOGICZNYM SŁOWIE JANAPAWŁAII
12. ENCYKLIKA JANA PAWŁA II MATKA ODKUPICIELA -PROGRAM ZA TRUDNY DLA POLSKI

1. Charakterystyka ogólna
2. Struktura encykliki
3. Zagadnienia wybrane
3.1. "W" - metodologiczna zasada encykliki
3.2. Zasada "w" w zastosowaniach
4. Trudnajesttamowaiktóżjej słuchać może?
4.1. Wydawnicze wznowienia tekstów mariologicznych w starym stylu
4.2. Stara nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
4.3. Jasnogórskie kidnaperstwo
5. Wprowadzenie bibliograficzne

13. AD MARIAMPERIESUM. INTERPRETACJA WYPOWIEDZI JANAPAWŁA II
1. Ad Mariamper Iesum - z 24 września2000 roku
2. Poprawne rozumienie hasła Per Iesum ad Mariam
3. Dlaczego potrzebujemy hasła=programu Ad Mariam per Iesum?
4. Potrzeba równowagi między zasadą "Do Chrystusa przez Maryję" a zasadą "Do Maryi przez Chrystusa"
 
14. DOŚWIADCZENIE I OBJAWIENIA. WSPÓŁMYŚLĄC Z JANEM PAWŁEM II
1. Doświadczenie
1.1. Masztalski, czyli Heldera Camary i Jana Pawła II hermeneutyka znaków czasu (1991)
1.2. Agaciński, czyli pierwsze studium na temat doświadczenia osób i wspólnot chrześcijańskich według Jana Pawła II (1991)
1.3. Sympozjum (1997)
1.4. Kowalik, jego habilitacja o funkcji doświadczenia w teologii (2003)
1.5. Podręcznik
2. Objawienia
2.1. Słuchając Św. Faustyny i Pana Jezusa
2.2. Słuchając Jana Pawła II


IV. POSZUKIWANIA

15. JAK UPRAWIAĆ MARIOLOGIĘ
1. Uprawiać mariologię bardziej w kontekście
2. W Polsce uprawiać mariologię bardziej po polsku
3. Uprawiać mariologię bardziej krytycznie

16. SOLUS CHRISTUS W INTERPRETACJI WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII KATOLICKIEJ
1. Alszeghy-Flick
2. Rahner
3. LeonVeuthey
4. Teilhard de Chardin
5. Karol Wojtyła-Jan Paweł II
6. Ratzinger
7. Jaskóła
8. Napiórkowski

17. MARYJA PRZYJMUJE. "PRZYJĘCIE" JAKO KATEGORIA METODOLOGICZNO-TEOLOGICZNA
1. O kategoriach teologicznych. Uwagi wprowadzające
2. "Przyjęcie" jako kategoria soteriologiczna (udział w odkupieniu obiektywnym)
3. "Reprezentowanie" jako kategoria pomocnicza w stosunku do mariologicznej kategorii "przyjęcia"
4. Kategoria przyjmowania a Wspólna Deklaracja o usprawiedliwieniu

18. CZŁOWIEK DIALOGU
1. Dialog jako podstawowa struktura dziejów zbawienia
2. Znaczenie dialogu dla Kościoła

19. Z MARYJĄ BLIŻEJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA. KILKA DOŚWIADCZEŃ Z MARYJNOŚCIĄ W ROSJI I NA UKRAINIE
1. Z doświadczeń w Rosji
1.1. Powszechna Cerkiew Bogarodzicy (Wsielenskaja Cerkow' Bożijej Matieri)
1.2. Syberia
2. Z doświadczeń ukraińskich
2.1. Św. Ludwik Grignion de Montfort w koktailu dewocji do Św. Filomeny
2.2. "Pershing" - Zinkow - Gródek
3. Jakie wnioski?

20. CZY MATKA BOŻA POTRZEBUJE KORONY?
1. Przesłanki polskie
1.1. Polska teologia koronacji
2. Przesłanki ogólnokościelne
2.1. Fulgens corona oraz Ad coeli Reginam
2.2. Obrzędy koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny
3. Wnioski

21. MARYJA W MISJI EWANGELIZACYJNEJ SYNA
1. Maryja jako podmiot ewangelizacji
1.1. Maryja ewangeliczna jako podmiot ewangelizacji
1.2. Maryja w sztuce sakralnej, zwłaszcza w ikonach i poprzez ikony jako podmiot ewangelizacji
1.3. Maryja ewangelizuje w sanktuariach
1.4. Maryja ewangelizuje w pielgrzymkach
1.5. Maryja ewangelizuje przez objawienia
2. Maryjajako "przedmiot" (temat) ewangelizacji
 
22. DUSZPASTERSTWO MARYJNE W DZIELE EWANGELIZACJI. PRZYCZYNEK DO PROGRAMU
1. Swoisty monofizytyzm w pobożności i duszpasterstwie maryjnym
1.1. Starożytność. - Teza Jungmanna o swoistym monofizytyzmie w pobożności maryjnej
1.2. Średniowiecze. - Nauczanie Św. Bernardao podzielonym królestwie....
1.3. Okres Reformacji
1.3. Wieki po Reformacji
2. Duszpasterstwo maryjne potrzebuje teologicznej i duszpasterskiej kontekstualności

23. SŁUGA BOŻY AUGUST HLOND JAKO PROMOTOR KULTU MARYJNEGO

24. SANKTUARIA. WPROWADZENIE
1. Napisali o sanktuariach pod moim kierunkiem
2. Polski "Przewodnik duszpasterstwa w sanktuariach"
3. Watykański dokument o sanktuariach
4. Sanktuaria według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983)
5. Potrzeba współpracy nad tematyką sanktuariów

25. SZORTANDY W KAZACHSTANIE. SANKTUARIUM JUTRA


V. ROZMOWY - LISTY - REFLEKSJE

26. "PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA" ORAZ "PRZEZ JEZUSA DO MARYI"
27. WYWIAD DLA TYGODNIKA "IDZIEMY"
28. TEKSTY O MATCE BOŻEJ
29. WYWIAD DLA "TYGODNIKA POWSZECHNEGO"

 
30. CO POLSKIE "ELEKTRIM" I "MEGADEX" MAJĄ DO WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ
1. Świadectwo Ewangelii
2. Fenomen Anny Kathariny Emmerich
3. Miejscowa tradycja

31. KOLBE-DOGMAT-MARYJA. WYWIAD DLA KAI
32. "OCZYSZCZONA PRZEZ DAR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA" ORAZ "DOSKONAŁA ODKUPICIELKA". ROZMOWA Z PANIĄ ANIĄ
33. KONGRES MARIOLOGICZNY-RZYM 2000
34. KAPELUSZE Z GŁÓW!
35. MARY JA A DUCH ŚWIĘTY
36. W SPRAWIE NIEUSTAJĄCEJ NOWENNY (LIST DO OO. REDEMPTORYSTÓW)
37. NIE WYOBRAŻAM SOBIE KOŚCIOŁA BEZ EKUMENIZMU. O DIALOGU Z LUTERANAMI, POBOŻNOŚCI MARYJNEJ I EKUMENIZMIE W POLSCE Z O. STANISŁAWEM CELESTYNEM NAPIÓRKOWSKIM OFMCONV ROZMAWIA KS. TOMASZ JAKLEWICZ
38. LIST W SPRAWIE OKALECZONEJ IKONY JASNOGÓRSKIEJ
39. LIST DO NIEPOKALANOWA W SPRAWIE JASNOGÓRSKIEJ IKONY
40. O POBOŻNOŚCI MARYJNEJ. WSPÓŁMYŚLENIE Z KS. PROF JÓZEFEM KUDASIEWICZEM

INDEKS OSOBOWY
INDEKS RZECZOWY

This product was added to our catalog on Friday 17 July, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 794 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Biblia o odkupieniu
Biblia o odkupieniu
Medjugorje: prawda czy fałsz?
Medjugorje: prawda czy fałsz?
Kościół i dialog
Kościół i dialog
Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana
Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana
Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej
Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej
Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością
Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce