Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373638587 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Człowiek z perspektywy biznesu
[9788373638587]
35,70zł
25,00zł
You save: 10,70zł
Product unavailable

ed. Kinga Machowicz
ISBN:
978-83-7363-858-7
Pages: 392
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish

Pozycje człowieka w otaczającym go świecie można oceniać z różnych punktów widzenia. Jednym z takich odniesień jest szeroko rozumiany biznes. Przez wiele lat panowało przkonanie, że biznes powinien być nastawiony wyłącznie na zysk. Człowiek był zatem tylko środkiem do celu. Obecnie wspomniany pogląd ulega diametralnej zmianie. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie relacji panujących między człowiekiem a biznesem; dostarczenie argumentów przemawiających za tym, że człowiek jest najbardziej istotnym elementem świata biznesu i takie ustawienie nie tylko nie jest sprzeczne z osiąganiem zysku, ale wręcz niezbędne dla jego wypracowania. Założona problematyka ma wieloaspektowy charakter i dlatego została opracowana w sposób interdyscyplinarny przez przedstawicieli nauk prawnych, ekonomicznych, politycznych, mających kontakt z praktyką życia gospodarczego. (ze Wstępu)


Spis treści

Wstęp
Wykaz ważniejszych skrótów

Rozdział I WOLNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE
1. Publicznoprawna reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej. Poszukiwanie modelu optymalnego (Aneta Kaczorek)
2. Wolność gospodarcza w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (Anna Chmielarz)
3. Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Marek Białkowski)
4. Podsumowanie

Rozdział II PRAWO DO PRYWATNOŚCI W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Prowadzenie działalności gospodarczej jako egzemplifikacja prawa do życia prywatnego (Kinga Machowicz)
2. Prawna ochrona dóbr osobistych pracowników (Mariusz Paździor)
3. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych (Małgorzata Ganczar)
4. Podsumowanie

Rozdział III KAPITAŁ LUDZKI JAKO CZYNNIK ROZWOJU ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
1. Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy (Anna Drab-Kurowska)
2. Rola kapitału ludzkiego w budowaniu potencjału konkurencyjnego współczesnych organizacji gospodarczych (Małgorzata Brojak-Trzaskowska)
3. Wiedza jako determinanta wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw (Małgorzata Porada-Rochoń)
4. Podsumowanie

Rozdział IV CZŁOWIEK WOBEC ZMIANY W ORGANIZACJI
1. Pozycja człowieka w zarządzaniu zmianą w organizacji (Kalina Grzesiuk)
2. Czynnik ludzki wobec zmian wynikających z przyjętej strategii rozwoju organizacji w drodze fuzji i przejęć przedsiębiorstw (Anna Owidia Surmacz)
3. Podsumowanie

Rozdział V WYBRANE ORGANIZACJE WOBEC BIZNESU
1. Wolność gospodarcza w kontekście katolickiej nauki społecznej (Rafał Biskup)
2. Wpływ przemian na rynku energii elektrycznej na budowanie proklienckiej postawy przedsiębiorstw elektroenergetycznych (Grzegorz Matejko)
3. Partie protestu wobec procesów i zjawisk gospodarczych w Polsce (2001-2007) (Marcin Rydel)
4. Podsumowanie

Rozdział VI UWARUNKOWANIA GLOBALNE A ROZWÓJ REGIONÓW POLSKI WSCHODNIEJ
1. Globalne uwarunkowania rozwoju regionalnego (Konrad Pawłowski)
2. Wpływ wybranych funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego a konkurencyjność regionów Polski wschodniej (Aneta Sokół)
3. Podsumowanie

Zakończenie

Spis rysunków, tabel i wykresów
Bibliografia
Noty o autorach

This product was added to our catalog on Monday 20 July, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 804 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Arcybiskup Jan Łaski. Reformator prawa
$ Arcybiskup Jan Łaski. Reformator prawa
$ Między unifikacją a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie
$ Między unifikacją a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie
$ Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom II. Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce
$ Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom II. Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
$ Kościół i prawo rzymskie
$ Kościół i prawo rzymskie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce