Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373639249 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
31,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi
[9788373639249]
36,75zł
Product unavailable

Krzysztof Wiak
ISBN:
978-83-7363-924-9
Pages: 366
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish

Celem badań nie jest kompleksowa analiza zjawiska terroryzmu ani przedstawienie kolejnej jego definicji. Poczynione ustalenia zmierzają do wyodrębnienia elementów konstytutywnych, determinujących szczególne właściwości czynu zabronionego popełnianego w ramach takiej działalności i w tym sensie decydujących o "terrorystycznym" charakterze przestępstwa. Te cechy czynu przeniesione na płaszczyznę normatywną w postaci zgeneralizowanych ustawowych znamion pozwalają na oddanie jego specyfiki w ramach kwalifikacji prawnej. Uzasadniają także potrzebę traktowania aktów terrorystycznych odrębnie od innych kategorii przestępstw oraz opracowania szczególnych środków przeciwdziałania im. (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE

Rozdział pierwszy
OKREŚLENIE TERRORYZMU I POJĘĆ Z NIM ZWIĄZANYCH
1. Terror
2. Rys historyczny
3. Typologia terroryzmu
4. Definicja terroryzmu
4.1. Najważniejsze kwestie sporne
4.2. Rodzaje definicji
4.3. Definicje akademickie
4.4. Definicje legalne
5. Główne elementy definicji terroryzmu
5.1. Przemoc i jej konsekwencje
5.2. Cele i motywacja
5.3. „Niewinne" ofiary jako przedmiot zamachu
5.4. Taktyka i strategia
6. Problem wspierania terroryzmu przez państwo
7. Terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza
8. Terroryzm a przestępczość zorganizowana
9. Terroryzm a przestępstwa polityczne
10. Terroryzm a legalne formy protestu i działalności opozycyjnej

Rozdział drugi
POJĘCIE TERRORYZMU I ŚRODKI JEGO ZWALCZANIA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

1. Początki współpracy międzynarodowej
1.1. Traktaty ekstradycyjne przełomu XIX-XX wieku
1.2. Konferencje naukowe okresu międzywojennego
1.3. Działalność Ligi Narodów
2. Inicjatywy podjęte w ramach Narodów Zjednoczonych, zmierzające do przyjęcia kompleksowych rozwiązań w zakresie zwalczania terroryzmu
2.1. Terroryzm państwowy jako zagrożenie dla stosunków międzynarodowych
2.2. Propozycje kryminalizacji przejawów terroryzmu a problem walki narodowowyzwoleńczej
3. Konwencje sektorowe
3.1. Terroryzm lotniczy
3.2. Terroryzm morski
3.3. Zamachy na osoby korzystające z ochrony międzynarodowej
3.4. Branie zakładników
3.5. Ochrona materiałów jądrowych i obiektów jądrowych
3.6. Znaczenie konwencji sektorowych
4. Nowa strategia ONZ walki z terroryzmem
4.1. Działalność Zgromadzenia Ogólnego NZ
4.2. Prace Komitetu ad hoc do spraw terroryzmu
4.2.1. Zwalczanie ataków bombowych
4.2.2. Zwalczanie finansowania terroryzmu
4.2.3. Zapobieganie aktom terroryzmu jądrowego
4.2.4. Projekt całościowej konwencji o międzynarodowym terroryzmie
4.3. Rola Rady Bezpieczeństwa NZ
5. Problem jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
5.1. Kwestia terroryzmu w trakcie prac nad Statutem MTK
5.2. Akty terroryzmu jako zbrodnie przeciwko ludzkości
6. Kształtowanie się kategorii terroryzmu per se jako zbrodni w ramach zwyczajowego prawa międzynarodowego

Rozdział trzeci
ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA TERRORYZMOWI PRZYJĘTE W RAMACH RADY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ

1. Współpraca międzynarodowa w ramach organizacji regionalnych
2. Regulacje Rady Europy
2.1. Kształtowanie się modelu współpracy opartego na zobowiązaniu do ekstradycji sprawcy przestępstwa terrorystycznego
2.2. Standardy praw człowieka jako wyznaczniki ograniczeń walki z terroryzmem
2.3. Budowanie kompleksowej strategii zwalczania oraz zapobiegania przestępstwom terrorystycznym
3. Stanowisko Unii Europejskiej wobec terroryzmu
3.1. Kształtowanie się instytucjonalnych i normatywnych podstaw zwalczania terroryzmu
3.2. Strategia przeciwdziałania terroryzmowi w Unii Europejskiej
4. Środki zwalczania terroryzmu przyjęte w decyzji ramowej Rady z 13 czerwca 2002 r
4.1. Pojęcie przestępstwa terrorystycznego
4.2. Przestępstwa dotyczące grupy terrorystycznej oraz przestępstwa związane z terroryzmem
4.3. Prawnokarne konsekwencje popełnienia przestępstw określonych w decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r
4.4. Implementacja przepisów decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r. w ustawodawstwach krajowych

Rozdział czwarty
PRZESTĘPSTWO O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM W POLSKIM PRAWIE KARNYM
1. Terroryzm oraz jego przejawy na tle polskich kodyfikacji karnych XX wieku i poglądów nauki tego okresu
2. Realizacja zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej w polskim prawie karnym
3. Ustawowe znamiona przestępstwa o charakterze terrorystycznym
3.1. Katalog czynów zabronionych spełniających przesłanki kwalifikacji jako przestępstwa o charakterze terrorystycznym
3.2. Strona podmiotowa przestępstwa o charakterze terrorystycznym
4. Definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym a wewnętrzna spójność polskiego prawa karnego i harmonizacja rozwiązań w państwach Unii Europejskiej

Rozdział piąty
ŚRODKI ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM
1. Prawnokarne konsekwencje popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym
1.1. Nadzwyczajne obostrzenie kary
1.2. Dopuszczalność stosowania środków probacyjnych
1.3. Czynny żal i mały świadek koronny
1.4. Zakres stosowania polskiej ustawy karnej
1.5. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
2. Kryminalizacja czynów „na przedpolu" przestępstwa o charakterze terrorystycznym
2.1. Prawnokarne środki zapobiegania przestępstwom o charakterze terrorystycznym
2.2. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępnym o charakterze terrorystycznym
2.3. Kryminalizacja finansowania terroryzmu
2.4. Przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
3.1. Okoliczności uchylające bezprawność lub winę jako środki przeciwdziałania terroryzmowi
3.2. Kwestia dopuszczalności zniszczenia cywilnego statku powietrznego użytego jako środek ataku terrorystycznego
3.3. Problem legalizacji tortur jako metody przesłuchania w celu zapobieżenia groźbie zamachu terrorystycznego

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

This product was added to our catalog on Monday 26 October, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 814 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość
$ Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość
Prawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne
Prawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
Podmiotowość publicznoprawna gminy
Podmiotowość publicznoprawna gminy
Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce
Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce
Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku
Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce