Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 9788373639645 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
35,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Wprowadzenie do studium Pisma Świętego
[9788373639645]
26,25zł
Produkt niedostępny

Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki. Tom 9

Stanisław Bazyliński OFMConv
ISBN:
978-83-7363-964-5
Stron: 238
Format: B5
Rok wydania: 2010

Opracowanie [...] należy do tych kategorii prac, które nie tylko dla egzegetów, ale także dla badaczy literatury w szerokim znaczeniu stanowią narzędzie nie do przecenienia. Jest swego rodzaju "instrumentarium" dla wszystkich podejmujących studia nad Pismem Świętym. Zebrana skrzętnie fachowa literatura i liczne wyjaśnienia, zarówno w formie informacji i komentarzy, jak też definicji terminów i zjawisk literackich, stanowią bezcenną pomoc tak dla początkujących, jak i pracującego od lat biblisty. Praca stwarza możliwość prowadzenia badań z zakresu biblistyki opartej na solidnej bazie pomocy naukowych i niewątpliwie przyczynia się do podniesienia merytorycznej, metodycznej oraz formalnej jakości opracowań. (o. dr hab. Ryszard Sikora OFM, UAM)


Spis treści

Wstęp
Wykaz skrótów i oznaczeń

ROZDZIAŁ PIERWSZY - ŹRÓDŁA TEKSTU BIBLIJNEGO
1. Tekst biblijny
1.1 Tekst hebrajski
1.1.1 Wydanie Rudolfa Kittela
1.1.2 Biblia Hebraica Stuttgartensia
1.1.3 Biblia Hebraica Quinta (BHQ)
1.1.4 The Hebrew University Bible (HUB)
1.1.5 The Oxford Hebrew Bible (OHB)
1.1.6 Pięcioksiąg Samarytański
1.1.7 Mądrość Syracha
1.2 Tekst grecki LXX
1.2.1 Wydanie z Getyngi
1.2.2 Wydanie Alfreda Rahlfsa
1.2.3 Wydanie Alana E. Brookea, Normana McLeana i Henryego Thackeraya
1.3 Tekst grecki Nowego Testamentu
1.3.1 Wydanie Augustinusa Merka
1.3.2 The Greek New Testament (GNT4)
1.3.3 Novum Testamentom Graece (NA27)
1.3.4 Nuevo Testamente Trilingüe (NTT)
2. Starożytne przekłady
2.1 Greckie
2.2 Aramejskie
2.3 Łacińskie
2.3.1 Vetos Latina (VL)
2.3.2 Wulgata(Vg)
2.3.3 Hieronimowy psałterz iuxta Hebraeos
2.4 Syryjskie
2.4.1 Stary Testament
2.4.2 Nowy Testament
 
ROZDZIAŁ DRUGI - GROMADZENIE BIBLIOGRAFII
1. Drukowane pomoce bibliograficzne
1.1 ElenchusofBiblica(EBB)
1.2 Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie (ZID)
1.3 Neuerwerbungen Theologie und allgemeine Religionswissenschaft (NThAR)
1.4 Katalog Ecole Biblique w Jerozolimie
1.5 International Review of Biblical Studies / Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete / Revue International des Etudes Biblique (IZBG)
1.6 Old Testament Abstracts (OTAbs)
1.7 New Testament Abstracts (NTAbs)
1.8 Review of Biblical Literature (RBLit)
1.9 Polska bibliografia biblijna
2. Elektroniczne pomoce bibliograficzne
2.1 BILDI
2.2 RAMBI
2.3 ATLA
2.4 BiBIL
2.5 BSW
3. Portale internetowe

ROZDZIAŁ TRZECI - LITERATURA PODSTAWOWA
1. Konkordancje
1.1 Konkordancje drukowane
1.1.1 Hebrajski Stary Testament
1.1.2 Grecki Stary Testament
1.1.3 Grecki Nowy Testament
1.1.4 Targum
1.1.5 Syryjski Nowy Testament
1.1.6 Syracydes
1.1.7 Qumran
1.1.8 Biblia po polsku
1.2 Konkordancje elektroniczne
1.3 Statystyki
2. Synopsy
2.1 Ewangelie
2.2 Źródło Q
2.3 Listy Pawiowe
2.4 Księgi Kronik i Samuela-Królewskie
2.5 Syracydes
2.6 Inne synopsy
3. Pomoce leksykograficzne
3.1 Hebrajskie, aramejskie
3.2 Greckie
3.3 Inne słowniki języków semickich
4. Gramatyki
4.1 Hebrajskie
4.2 Aramejskie
4.3 Greckie
4.4 Inne po polsku
5. Słowniki biblijne i encyklopedie
5.1 Biblijne
5.2 Inne
6. Wstępy do Biblii
6.1 Wstępy do Starego Testamentu
6.2 Wstępy do Nowego Testamentu
7. Teologia biblijna
7.1 Teologia Starego Testamentu
7.2 Teologia Nowego Testamentu
8. Geografia biblijna (atlasy i podręczniki)
9. Inskrypcje
10. Starożytny Bliski Wschód
10.1 ANETiANEP
10.2 The Context of Scripture
10.3 SBL Writings from the Ancient World
10.4 LAPO
10.5 TUAT i TUAT Neue Folge
10.6 ANRW
10.7 Antologie różne
11. Qumran i pokrewne stanowiska archeologiczne
11.1 Pomoce do badań
11.2 Discoveries in the Judaean Desert
11.3 The Dead Sea Scrolls Reader
11.4 The Dead Sea Scrolls Electronic Reference Library
12. Literatura rabiniczna
12.1 Skróty
12.2 Ważniejsze opracowania ogólne
12.3 Od Biblii do literatury rabinicznej
12.4 Miszna
12.4.1 Tekst i/lub tłumaczenia
12.4.2 Wydania krytyczne
12.5 Tosefta
12.5.1 Tekst i/lub tłumaczenia
12.5.2 Wydania krytyczne
12.6 Talmud
12.6.1 Talmud palestyński
12.6.2 Talmud babiloński
12.7Midrasze
12.7.1 Narzędzia
12.7.2 Tłumaczenia i wydania
a) Zbiory
b) Księga Wyjścia
c) Księga Kapłańska: Sifra
d) Księga Liczb: Sifre
e) Księga Powtórzonego Prawa: Sifre
f) Księga Rodzaju: Genesis Rabbah
13. Apokryfy
13.1 Apokryfy Starego Testamentu
13.1.1 Skróty
13.1.2 Bibliografia
13.1.3 Wstępy
13.1.4 Wydania krytyczne
13.1.5 Tłumaczenia
13.2 Apokryfy Nowego Testamentu
13.2.1 Skróty
13.2.2 Bibliografia
13.2.3 Wstępy
13.2.4 Wydania krytyczne
13.2.5 Tłumaczenia
14. Metody egzegetyczne

ROZDZIAŁ CZWARTY - PODSTAWOWE FIGURY LITERACKIE
1. Ważniejsze pozycje bibliograficzne
1.1 Klasycy
1.2 Opracowania
2. Paralelizm członów
2.1 Paralelizm synonimiczny
2.2 Paralelizm antytetyczny
2.3 Paralelizm syntetyczny
2.4 Paralelizm klimaktyczny
3. Figury oparte na brzmieniu
3.1 Aliteracja
3.2 Asonans
3.3 Paronomazja
3.4 Figura etymologiczna i pseudoetymologiczna
3.5 Rym
4. Inne retoryczne środki wyrazu
4.1 Anafora
4.2 Anadiploza
4.3 Anastrofa
4.4 Asyndeton
4.5 Brachylogia (lub zwięzłość, brewilokwencja)
4.6 Chiazm (paralelizm odwrócony)
4.7 Ekspolicja
4.8 Entymemat (sylogizm retoryczny)
4.9 Epanadiploza
4.10 Inkluzja
4.11 Epanortoza
4.12 Epifora
4.13 Epimeryzm
4.14 Epimone
4.15 Hendiadys
4.16 Hiperbaton
4.17 Hiperbola (przesadnia)
4.18 Hysteron-proteron (histerologia)
4.19 Izokolon
4.20 Klimaks
4.21 Antyklimaks (lub anty gradacja)
4.22 Litota
4.23 Meryzm
4.24 Metafora (lub przenośnia)
4.25 Metonimia (zamiennia)
4.26 Synekdocha
4.27 Personifikacja
4.28 Wyrażenie polarne ("biegunowe")
4.29 Porównanie
4.30 Prozopopeja
4.31 Symploke
4.32 Topos
5. Middót
5.1 Qal wahómer
5.2 Gezera sawa
5.3 al tiqre

ROZDZIAŁ PIĄTY - PRACA EGZEGETYCZNA
1. Formułowanie tezy
1.1 Przygotowania badawcze
1.1.1 Praca z wydaniami krytycznymi
1.1.2 Wybranie tematu
1.2 Opracowanie notatek z lektur
1.3 Organizacja zgromadzonego o materiału
1.3.1 Szkic
1.3.2 Pytania
1.3.3 Sporządzenie wykazu
1.3.4 Sporządzenie wykresu
1.3.5 Sformułowanie hipotezy wstępnej
2. Pisanie tekstu
2.1 Pierwsza redakcja
2.2 Etapy korekty
2.2.1 Korekta treści
2.2.2 Korekta środków wyrazu
2.2.3 Korekta językowa
3. Elementy struktury opracowania
3.1 Tytuł
3.2 Spis treści
3.3 Przedmowa
3.4 Wprowadzenie (Wstęp)
3.5 Tekst główny
3.6 Zakończenie
3.7 Bibliografia
3.8 Wykaz skrótów
3.9 Indeksy (skorowidze)
3.10 Cytaty
3.10.1 Dosłowne
3.10.2 Parafrazy
3.10.3 Cytaty a język
3.10.4 Cytaty biblijne
3.11 Transliteracja i transkrypcja
3.11.1 Hebrajski
a) Styl akademicki I
b) Styl akademicki II
c) Transkrypcja
3.11.2 Aramejski
3.11.3 Grecki
3.11.4 Fenicki i punicki
3.11.5 Akadyjski
3.11.6 Koptyjski
3.11.7 Syryjski
3.11.8 Ugarycki
3.11.9 Egipski
3.11.10 Arabski
3.11.11 Inne alfabety
3.12 Formatowanie tekstu
 
ROZDZIAŁ SZÓSTY - PRZYPISY i BIBLIOGRAFIA
1. Pomoce
2. Wykaz skrótów i skrótowców
3. Przypisy
3.1 Kolejność elementów opisu bibliograficznego
3.2 Książki
3.3 Artykuły
3.3.1 Artykuły w czasopismach
3.3.2 Hasła z encyklopedii lub artykuły w słowniku
3.3.3 Artykuły w czasopiśmie opublikowane na różnych stronach bądź w różnych tomach
3.3.4 Artykuły w pracy zbiorowej lub w księdze pamiątkowej pod redakcją
3.3.5 Rozdziały lub sekcje w pracy zbiorowej
3.4 Recenzje
3.5 Wstęp, przedmowa, wprowadzenie lub posłowie napisane przez osobę inną niż autor książki
3.6 Dodruk
3.7 Wydanie nowe lub przejrzane
3.8 Cytat z drugiej ręki
3.9 Dzieła klasyczne, patrystyczne i średniowieczne
3.9.1 Pojedyncze dzieło
3.9.2 Seria wydawnicza lub wielotomowe dzieło
3.10 Dzieła rabiniczne, talmudyczne i midrasze
3.10.1 Traktaty Talmudu, Miszny i Tosefty
3.10.2 Midrasze, targumy i zbiory
3.11 Dokumenty qumranskie
3.12 Pisma Filona i Józefa Flawiusza
3.12.1 Filon z Aleksandrii
a) Skróty
b) Wydania
3.12.2 JózefFlawiusz
a) Skróty
b) Wydania
3.13 Publikacje elektroniczne
3.13.1 Płyty CD i DVD
3.13.2 Internet
3.14 Dzieła nieopublikowane lub opublikowane nieformalnie
3.15 Notabene
4. Bibliografia
5. Szeregowanie alfabetyczne bibliografii
5.1 Przypadki regularne
5.2 Nazwiska z cząstkami patronimicznymi
5.3 Rodzajniki i przyimki
5.3.1 Nazwiska rozpoczynające się rodzajnikiem określonym
5.3.2 Nazwiska rozpoczynające się przyimkiem
5.3.3 Nazwiska z niezrośniętym przyimkiem i rodzajnikiem
5.3.4 Nazwiska ze zrośniętym przyimkiem i rodzajnikiem
5.3.5 Nazwiska holenderskie i flamandzkie
a) Holandia
b) Belgia
5.4 Nazwiska podwójne i złożone
5.5 Nazwiska pisane literami nie łacińskimi
5.6 Imię w dopełniaczu
5.7 To samo nazwisko rodowe
5.8 Opracowania anonimowe (nieznanego autorstwa)
5.9 Opracowania anonimowe (znanego autorstwa)
5.10 Opracowania napisane pod pseudonimem
5.11 Homonimy
5.12 Jr., Sr. i im podobne
5.13 Tytuły osobiste
5.14 Autorzy znani z imienia
5.15 Dzieła papieży opublikowane wraz z ich własnymi nazwiskami
5.16 Znaki diakrytyczne
5.17 Litery złożone
6. Pojęcia bibliograficzne i drukarskie

Indeks osobowy

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 08 luty 2011.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 853 z 1067 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki - Pozostałe książki z serii
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
21,00zł

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne
Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne
Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki
Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki
Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (oprawa twarda)
Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (oprawa twarda)
Apologia religii
Apologia religii
Moralność objawiona w Biblii
Moralność objawiona w Biblii
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce