Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373639980 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych
[9788373639980]
36,75zł
Product unavailable

ed. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski
ISBN:
978-83-7363-998-0
Pages: 436
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish

Monografię podzielono na cztery części. W pierwszej z nich dokonano charakterystyki profilaktycznych zasobów interpersonalnych poprzez przedstawienie zasad konstytuujących kapitał społeczny, jego istotę oraz funkcje pełnione w obrębie działalności ukierunkowanej na przeciwdziałanie destrukcyjnemu postępowaniu. Część druga wskazuje na cele profilaktyczne, jakie powinny być realizowane ze względu na zagrożenia dla dobra wspólnego. Do wyzwań stojących przed społecznościami angażującymi się w działalność prewencyjną należy m.in. zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, uzależnieniu od hazardu i mediów, otyłości, czynom przestępczym i mobbingowi. Część trzecia odnosi się do urzeczywistniania celów profilaktycznych na poziomie indywidualnym. Redukowanie ryzyka dewiacyjnego postępowania wiąże się w istotny sposób ze wspieraniem rozwoju osoby w stronę afirmacji życia, niepokoju sumienia, dojrzałej religijności oraz akceptacji cierpienia i śmierci. W czwartej części wskazano na wspólnoty, które są powołane w szczególny sposób do realizacji celów profilaktycznych na poziomie jednostkowym i społecznym. W monografii zwrócono uwagę na znaczenie profilaktycznych oddziaływań w takich społecznościach, jak: rodzina, Kościół (wspólnota wierzących), szkoła, rówieśnicy, profesjonaliści, wspólnoty samopomocowe, sieć internetowa i społeczność lokalna. (z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Część I
PROFILAKTYCZNY KAPITAŁ SPOŁECZNY

Mirosław Kalinowski
ZASADY KONSTYTUUJĄCE PROFILAKTYCZNY KAPITAŁ SPOŁECZNY

Monika Adamczyk
ISTOTA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. APLIKACJE PROFILAKTYCZNE

Iwona Niewiadomska
FUNKCJE ZASOBÓW SPOŁECZNYCH W DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ


Część II
SPOŁECZNE CELE PROFILAKTYCZNE

Iwona Niewiadomska, Katarzyna Misztal, Magdalena Gołek
ZAPOBIEGANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Anna Kowalewska
ZAPOBIEGANIE PALENIU TYTONIU

Bernadeta Lelonek, Małgorzata Brzezińska
ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIU OD HAZARDU

Adam Lepa
ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIU OD MEDIÓW

Agnieszka Hajduk
ZAPOBIEGANIE OTYŁOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Małgorzata Kuć
ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI

Weronika Augustynowicz
ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI

Elena Hauge
REALIZACJA SPOŁECZNYCH CELÓW PROFILAKTYCZNYCH – DOŚWIADCZENIA NORWESKIE


Część III
INDYWIDUALNE CELE PROFILAKTYCZNE

Maria Gałkowska-Jakubik, Joanna Chwaszcz
AFIRMACJA ŻYCIA

Bożena Gulla
NIEPOKÓJ SUMIENIA

Marek Jarosz
DOJRZAŁA RELIGIJNOŚĆ

Jerzy Pałucki
INDYWIDUALNE CELE PROFILAKTYCZNE - WSKAZÓWKI ZAWARTE W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


Część IV
WSPÓLNOTY REALIZUJĄCE CELE PROFILAKTYCZNE

Iwona Niewiadomska, Joanna Chwaszcz
RODZINA. NATURALNY SYSTEM WSPARCIA

Antoni Długosz
KOŚCIÓŁ. REALIZACJA CELÓW PROFILAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Sylwia Fonderska, Arkadiusz Nesterenko, Elżbieta Socha, Magdalena Tyburcy
WSPÓLNOTY PARAFIALNE. PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU OSOBY

Urszula Bloch
SZKOŁA. INTEGROWANIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Blandyna Kołodziej, Renata Krupa
O SEKSIE W SZKOLE? ALE JAK?

Iwona Niewiadomska, Łukasz Basaj, Klaudyna Bieda, Urszula Bloch, Izabela Filas, Joanna Koszuta, Paulina Mackiewicz
RÓWIEŚNICY. AUTORSKIE PROGRAMY WSPIERANIA ROZWOJU MŁODZIEŻY

Marta Makara-Studzińska, Justyna Morylowska-Topolska
PROFESJONALIŚCI. ZNACZENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY NA PRZYKŁADZIE LECZENIA OTYŁOŚCI

Katarzyna Misztal, Magdalena Gołek
WSPÓLNOTY SAMOPOMOCOWE. UZDAWIAJĄCA SIŁA DOŚWIADCZEŃ

Małgorzata Wysocka-Pleczyk
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE. SIEĆ INTERNETOWA JAKO ŹRÓDŁO WSPARCIA

Iwona Niewiadomska, Aleksandra Małek
WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI - SKUTECZNA DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA... WAŻNE ADRESY

NOTY O AUTORACH

This product was added to our catalog on Tuesday 27 April, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 847 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości
Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
Dziecięce sposoby tworzenia nazw
Dziecięce sposoby tworzenia nazw
$ Jaka informacja?
$ Jaka informacja?
Socjologia moralności <br><blink>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich - Feniks 2007</blink>
Socjologia moralności
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich - Feniks 2007
$ Ja - człowiek
$ Ja - człowiek
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce