Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 1662 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
Rozwój religijności człowieka. Tom 2 Młodzież
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 55
[1662]
49,00zł
Product unavailable

Księga jubileuszowa księdza profesora Edwarda Stańka

ed. S. Longosz
ISBN:
978-83-7702-293-1
Pages: 982
Format: B5
Year: 2011
Languages: Polish, German

Periodyk wydawany przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL. Zawiera specjalistyczne publikacje, będące efektem wieloaspektowych badań nad antykiem chrześcijańskim, recenzje, przekłady oraz dział informacyjny Zakładu (bibliografie, sprawozdania, informacje, nekrologi).


Spis treści

Od Redakcji


LISTY GRATULACYJNE

1. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Władysława Zuziaka - Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
2. List gratulacyjny J.E. Kardynała Stanisława Dziwisza - Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
3. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Jana D. Szczurka - Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
4. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama - Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
5. List gratulacyjny Jerzego A. Wojtczaka-Szyszkowskiego - profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego


BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH KS. PROF. DR. HAB. EDWARDA STAŃKA

1. Ksiądz Profesor Edward Staniek - oprac. ks. J.W. Żelazny
2. Wykaz drukowanych prac ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka - zebrał ks. J.W. Żelazny
3. Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka - oprac. ks. F. Ślusarczyk


ARTYKUŁY

1. Chrystus lekarzem i lekarstwem z nieba w świetle homilii św. Augustyna do Ewangelii i pierwszego Listu Jana Apostoła - ks. G.M. Baran
2. Kilka uwag na temat początków urzędu biskupiego w ujęciu historycznym - ks. W. Bielak
3. Corpora sanctorum in pace sepulta sunt et nomina eorum vivent in aeternum. Peregrinatio Christiana do Rzymu w czasach Grzegorza Wielkiego - B. Pawłowska-Blahaczek
4. Porfirowa kolumna w Konstantynopolu i jej wczesnobizantyńska legenda - S. Bralewski
5. Wysokie krzyże iryjskie a grobowce Edessy - R.M. Bulas
6. Pokuta w dokumentach synodalnych chrześcijańskiej starożytności - ks. M. Chłopowiec
7. Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i szatanem w ujęciu św. Leona Wielkiego - ks. B. Częsz
8. Paralela: Józef Egipski - Chrystus w "Księdze obietnic i zapowiedzi Bożych" Quodvultdeusa - ks. B. Czyżewski
9. Zarys zbawczego dialogu pomiędzy Bogiem a człowiekiem w nauczaniu Ojców Kościoła od II do V wieku - B. Degórski O.S.P.P.E
10. Koncepcja nauczania i wychowania we wczesnochrześcijańskiej szkole Orygenesa - ks. J. Duda
11. Kult męczenników afrykańskich w pismach św. Augustyna - ks. A. Eckmann
12. Chrześcijaństwo a reinkarnacja i metempsychoza w świetle polemiki Tertuliana z Platonem - ks. A.M. Filipowicz
13. Mistyczne implikacje doktryny o miłości Aelreda z Rievaulx - ks. R. Groń
14. Bishop appointing in the patristic time - ks. J. Grzywaczewski
15. Eustacjański kontekst doktryny o ubóstwie monastycznym w pismach ascetycznych św. Bazylego Wielkiego - D. Kasprzak OFMCap
16. Kościół wobec idolatrii na podstawie dokumentów synodów w latach 50-381 - ks. M. Kieling
17. Śmierć i ostateczne przeznaczenie człowieka w ujęciu Maksyma Wyznawcy - K. Kochańczyk-Bonińska
18. Schematy ekumeny w literaturze patrystycznej w kontekście klasycznych schematów zamieszkałej ziemi - P. Kochanek
19. "Ave, piena di grazia, il Signore è con te" (Lc 1, 28) nell’interpretazione dei Padri della Chiesa - B. Kochaniewicz OP
20. Termin "kandaulos/kandylos" na podstawie "Λέχεων Συναγωγή" Focjusza oraz "Commentari ad Homeri Iliadem" Eustacjusza z Tessaloniki - M. Kokoszko - K. Gibel-Buszewska
21. "…With Priscilla his wife". Quintus in "Martyrium Polycarpi" 4, 1 as a typus of Montanus in the light of the reference to Acts of the Apostles 18, 2 - J.M. Kozłowski
22. Ogłoszenie Theotokos na Soborze Efeskim - ks. J. Królikowski
23. Wybory biskupów w świetle korespondencji Grzegorza Wielkiego - ks. J. Lewandowicz
24. Pobyt cesarza Juliana Apostaty w Cezarei Kapadockiej w 362 roku - I. Milewski
25. Canones Eusebiani w Biblii Płockiej z XII wieku - ks. L. Misiarczyk
26. "Beatus qui erat, antequam nasceretur" - ks. W. Myszor
27. Terminologia episkopalna w "De synodis" Hilarego z Poitiers - R. Nakonieczny
28. "Szaty ze skór": kara czy ratunek dla człowieka? Patrystyczna interpretacja Rdz 3, 21 - ks. J. Naumowicz
29. Juliana Apostaty mit o Heliosie - E. Osek
30. "Świat rozumem jest rządzony". Pojęcie Bożej Opatrzności w "De ira Dei" Laktancjusza - ks. G. Ostrowski
31. Saint Jerome and "veritas hebraica" on the basis of the correspondence with saint Augustine - M. Ożóg
32. Hermeneutyka antropomorfizmów biblijnych u Dydyma Ślepego - R.M. Pancerz OFM
33. Abraham w świetle pism egzegetycznych Starego Testamentu Orygenesa - J. Pochwat MS
34. Powstanie i rozwój Kościoła nowacjańskiego - ks. K. Sordyl
35. Pluskwy posłuszne św. Janowi Apostołowi (Dzieje Jana 62) - ks. M. Starowieyski
36. Społeczne aspekty działalności dobroczynnej Bazylego podczas klęski głodu w 369 roku - E. Szablewska
37. Jan Chryzostom a duszpasterstwo osób nie mówiących po grecku - ks. P. Szczur
38. Cztery odrębne rodzaje czy cztery nierozłączne elementy modlitwy? Koncepcja modlitwy integralnej w ujęciu Orygenesa - ks. M. Szram
39. "Dan - młody lew" (Pwt 33, 22). Judeochrześcijańska tradycja o antychryście - ks. A. Tronina
40. Cierpienie jako droga w ujęciu św. Augustyna - ks. P. Turzyński
41. La concordanza degli "Excerpta" di Vincenzo di Lérins con le opere di Agostino d’Ippona - ks. K. Tyburowski
42. Wskazówki Ignacego Antiocheńskiego do Filadelfian w sprawie jedności kościelnej w obliczu działalności judaizantów - ks. N. Widok
43. Pierwsza historia Kościoła: Dzieje Apostolskie Łukasza a "Historia Kościelna" Euzebiusza z Cezarei - ks. J. Wojda
44. Model doskonałego chrześcijanina w pismach św. Cypriana z Kartaginy - ks. M. Wysocki
45. Die Anfänge des "Anathema" in der Urkirche - K. Zawadzki
46. Ἀρετή w przekazach przedchrześcijańskich. Zarys zagadnienia - ks. B. Zgraja
47. Poczęcie Maryi według "Ewangelii Filipa" - A.Z. Zmorzanka
48. Język symbolu jako charakterystyczny wymiar teologii św. Efrema. Zarys problematyki - ks. J.W. Żelazny
49. "Nawróceni chrześcijanie" - duchowość galijskich arystokratów IV-V wieku - ks. A. Żurek


PRZEKŁADY

1. Amfiloch z Ikonium - Przeciw heretykom: O fałszywej ascezie (Contra haereticos: de falsa ascesi)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - S. Kalinkowski
2. Święty Augustyn - Mowa 348a: Przeciw Pelagiuszowi (Contra Pelagium)
a. Wstęp i komentarz - R. Toczko
b. Przekład - R. Toczko
3. Święty Augustyn - List do Woluzjana (Epistula 137)
a. Wstęp i komentarz - A.P. Stefańczyk
b. Przekład - A.P. Stefańczyk
4. Pseudo-Makary / Symeon Egipski - Homilia IV (49): Chrześcijanie powinni z gorliwością i roztropnością biec w wyścigu życia na arenie tego świata (Cursum stadii huius mundi attente et accurante absolvere oportet christianos)
a. Wstęp i komentarz - ks. A. Jasiewicz
b. Przekład - ks. A. Jasiewicz
5. Decymus Magnus Auzoniusz - Mowa dziękczynna na cześć cesarza Gracjana (Gratiarum actio dicta domino Gratiano Augusto)
a. Wstęp i komentarz - T. Krynicka
b. Przekład - T. Krynicka
6. Wenancjusz Fortunat - Wiersze do pani Radegundy (Carmina ad domnam Radegundem)
a. Wstęp i komentarz - ks. T. Gacia
b. Przekład - ks. T. Gacia
7. Sogita na czas Zmartwychwstania (Sogitha in tempus Resurrectionis)
a. Wstęp i komentarz - B. Sokal
b. Przekład - B. Sokal

Index rerum

This product was added to our catalog on Friday 16 September, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 909 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Vox Patrum. T. 44-45
$ Vox Patrum. T. 44-45
Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich
Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich
$ Małe Miasta. Religie
$ Małe Miasta. Religie
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
Historia Kościoła, cz. 7: Czasy najnowsze 1815-1914
Historia Kościoła, cz. 7: Czasy najnowsze 1815-1914
Matka Boża Siedmiobolesna - patronka Słowacji. Teologia i kult
Matka Boża Siedmiobolesna - patronka Słowacji. Teologia i kult
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce