Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377026892 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego
[9788377026892]
39,00zł
Product unavailable

Wojciech Wytrążek
ISBN:
978-83-7702-689-2
Pages: 326
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

Rozdział I
MUZYKA W KONTEKŚCIE MISJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. Prawo i muzyka - zbieżność odległych dziedzin
1.1. Relacje prawa i sztuki
1.2. Podstawy aksjologiczne i ustrojowe działania administracji
1.3. Prawo do kultury
1.4. Działalność kulturalna w kontekście polityki administracyjnej
2. Pojęcie działalności artystycznej
2.1. Pojęcie sfery muzyki
2.2. Pojęcie kultury
2.3. Pojęcie kultury muzycznej
2.4. Twórczość i działalność artysty
2.5. Działalność w sferze kultury
2.6. Działalność artystyczna jako działalność gospodarcza
3. Muzyka jako składnik życia społecznego
3.1. Muzyka we współczesnej kulturze masowej
3.2. Przemysły kultury i przemysły kreatywne
4. Źródła prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej regulujące sferę muzyki
5. Podsumowanie


Rozdział II
REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ W OKRESIE PRL NA PRZYKŁADZIE MUZYKI ROZRYWKOWEJ

1. Tło historyczne
2. Komisje weryfikacyjne dla muzyków
2.1. Geneza i ramy prawne weryfikacji
2.2. Przebieg egzaminu weryfikacyjnego - studium przypadków
3. Rozwój struktury podmiotów nadzorujących działalność estradową
3.1. Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych ARTOS
3.2. Przedsiębiorstwa estradowe i rozrywkowe
3.3. Polska Federacja Jazzowa - Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
3.4. Polska Agencja Artystyczna PAGART
3.5. Inne uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne
4. Mechanizm stawek ministerialnych
4.1. Stawki koncertowe
4.2. Wynagrodzenia za nagrania
5. Podsumowanie


Rozdział III
KOMPETENCJE ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZWIĄZANE ZE SFERĄ MUZYKI

1. Sfera kultury w systemie źródeł prawa
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
3. Prezes Rady Ministrów
4. Minister właściwy do sprawy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
4.1. Rada do spraw Instytucji Artystycznych
4.2. Odznaczenia przyznawane przez ministra
4.3. Nagrody i stypendia ministra
4.4. System kształcenia artystycznego
4.5. Instytucje kultury i instytucje artystyczne o zasięgu ogólnopolskim
5. Minister właściwy do spraw pracy
5.1. Fizyczne warunki pracy muzyków
5.2. Problematyka ochrony pracy
6. Wybrane kompetencje pozostałych członków Rady Ministrów
7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
7.1. Geneza radiofonii i telewizji w Polsce
7.2. Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
7.3. Realizacja misja publicznej radiofonii i telewizji
7.4. Koncesja nadawcza
8. Wybrane kompetencje organów terenowej administracji rządowej
9. Podsumowanie


Rozdział IV
ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE KULTURY MUZYCZNEJ

1. Koncepcja władztwa kulturalnego
2. Zadania własne w sferze kultury
2.1. Instytucje kultury i instytucje artystyczne
2.2. Domy kultury
2.3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
3. Muzyka w polityce kulturalnej samorządu
3.1. Dialog społeczny w formułowaniu polityki kulturalnej w wybranych miastach
3.2. Realizacja polityki kulturalnej
4. Wybrane rozwiązania stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej
4.1. Wielka Brytania
4.2. Niemcy
5. Dziedziny wymagające regulacji
5.1. Muzyka w przestrzeni publicznej
5.2. Status prawny muzyków ulicznych
5.3. Playback na imprezach organizowanych ze środków publicznych
6. Podsumowanie


Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ WYBRANYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH W SFERZE MUZYKI

1. Organizacje społeczne a podmioty administrujące
2. Charakter prawny organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
2.1. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
2.2. Stowarzyszenie SAWP
2.3. Opodatkowanie organizacji zbiorowego zarządzania
3. Stowarzyszenia i organizacje zawodowe muzyków
3.1. Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
3.2. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (SPAM)
3.3. Związek Kompozytorów Polskich
3.4. Związek Zawodowy Twórców Kultury
3.5. Związek Zawodowy Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej
4. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

WYKAZY ŹRÓDEŁ
Akty normatywne
Prawo międzynarodowe
Prawo Unii Europejskiej
Prawo polskie
Orzecznictwo
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Sądy administracyjne
Rozstrzygnięcia organów administracji
Literatura
Monografie i artykuły
Artykuły popularnonaukowe i prasowe
Publikacje elektroniczne
Inne źródła
Ekspertyzy, raporty, strategie
Serwisy internetowe
Filmy dokumentalne
Pozostałe

This product was added to our catalog on Thursday 28 November, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 1016 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym
Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Sytuacja prawno-polityczna ministrów kultów w Meksyku
Sytuacja prawno-polityczna ministrów kultów w Meksyku
Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie prawa administracyjnego
Administrowanie rozwojem regionalnym w systemie prawa administracyjnego
Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej
Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce