Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373630732 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej
[8373630732]
12,60zł
Product unavailable

Małgorzata Gruchoła
ISBN: 83-7363-073-2
Pages: 288
Format: B5
Year: 2003
Language: Polish

Książka poświęcona jest prawnym, edukacyjnym, instytucjonalnym i organizacyjnym aspektom ochrony odbiorców telewizji. Rozważania koncentrują się wokół zagadnień stanowiących o ochronie telewidza przez prawo polskie i europejskie; instytucji rządowych, parlamentarnych i nadawców chroniących odbiorców telewizji; inicjatyw społecznych, organizacji telewidzów i ich roli w reprezentowaniu interesu audytorium oraz edukacji medialnej. Regulacje prawne i praktyka w tej dziedzinie w Polsce są porównywane z doświadczeniami innych krajów, głównie członków Unii Europejskiej. Do książki dołączony jest aneks, którego treść stanowią m.in. dokumenty prawne.


Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Zabezpieczenie i ochrona telewidza przez prawo polskie i europejskie

I. Ochrona zdrowia fizycznego, psychicznego i moralnego nieletnich
II. Ochrona godności człowieka i zdrowia moralnego
III. Ochrona przekonań i uczuć religijnych
IV. Ochrona tożsamości narodowej i kulturowej
V. Ochrona języka polskiego

ROZDZIAŁ II
Edukacja medialna formą ochrony telewidza

I. Edukacj a medialna zadaniem dla rodziców i wychowawców w rodzinie
II. Edukacja medialna jako przedmiot nauczania w szkole
III. Rola organizacji i stowarzyszeń w medialnym edukowaniu społeczeństwa
IV. Edukacja medialna zadaniem instytucji rządowych
1. Kraj owa Rada Radiofonii i Telewizji
2. Ministerstwo Edukacji Narodowej
3. Telewizja Polska S. A
V. Edukacja medialna zadaniem Kościoła katolickiego

ROZDZIAŁ III
Instytucje rządowe, parlamentarne i nadawców chroniące telewidza

I. Instytucje rządowe i nadawców poza Polską chroniące telewidza
II. Instytucje rządowe chroniąca telewidza w Polsce
1. Kraj owa Rada Radiofonii i Telewizji
2. Zespół ds. Promocji Zdrowia Psychicznego w Mass Mediach
III. Instytucje parlamentarne
1. Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu
2. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu
IV Inicjatywy nadawców telewizyjnych w Polsce
1. Porozumienie Polskich Nadawców Telewizyj nyeh "Przyj azne media"
2. Biuro Polityki i Koordynacji Programowej Telewizji Polskiej S.A. - Dział Kontaktów z Widzami

ROZDZIAŁ IV
Organizacje telewidzów i ich rola w reprezentowaniu interesu audytorium

I. Telewizyjne stowarzyszenia konsumenckie na świecie
II. Stowarzyszenie Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza-pierwsze telewizyjne stowarzyszenie konsumenckie w Polsce
1. Organizacja SORT-u
2. Statut SORT-u
3. Cele, metody i formy działania SORT-u
4. Akcje SORT-u
5. Korespondencja SORT-u
III. Inne inicjatywy samoobrony odbiorców telewizji w kraju
1. Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich - akcja "Biały Tydzień"
2. Akademia Życia im. prof. Juliana Aleksandrowicza oraz "Ruch przeciw Złu" - "Apel-protest przeciw przemocy i pornografii w mediach"
3. Rada do spraw Rodziny przy Wojewodzie Pomorskim
4. Inne inicjatywy organizacji i stowarzyszeń społecznych
5. Konferencje
IV. Niezrealizowane projekty telewizyjnych stowarzyszeń konsumenckich w Polsce
1. Stowarzyszenie Centrum Promocji Medialnej "Dobro w Przekazie"
2. Stowarzyszenie Centrum Promocji Medialnej "Akademia Dobra" - Audiowizualna Karta Społecznych Oczekiwań
3. Stowarzyszenie Centrum Promocji Medialnej "Traditio et Familia"

Zakończenie

Bibliografia
Aneksy

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 174 of 1069 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym
Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym
Tożsamość i komunikacja
Tożsamość i komunikacja
U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne
U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne
Caritas in veritate zasadą polityki społecznej
Caritas in veritate zasadą polityki społecznej
$ Język mitu w reklamie
$ Język mitu w reklamie
$ Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne
$ Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce