Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 378 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTM
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTM
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Tajemnica zawodowa psychologa
[378]
22,05zł
Product unavailable

Marian Stepulak
ISBN: 83-228-0817-8
Pages: 560
Format: B5
Year: 2001
Language: Polish

Celem teoretycznym pracy jest zwrócenie uwagi na istotny problem tajemnicy zawodowej, który należy do zagadnień z obszaru psychologii stosowanej, jaką jest etyka zawodowa psychologa. Natomiast praktycznym celem pracy jest odkrycie i zdiagnozowanie obszaru dylematów i problemów natury etyczno-moralnej, a przez to przygotowanie nowego pola badawczego dla wypracowania strategii radzenia sobie w zakresie trudności odnoszących się do tajemnicy zawodowej. Dlatego w pracy zostaną zaprezentowane dylematy etyczno-moralne towarzyszące psychologom i ich postawy moralne dotyczące tajemnicy zawodowej oraz stosowane przez nich strategie rozwiązywania tego ważkiego problemu. Należy podkreślić, iż powyższy cel był wielokrotnie przedmiotem postulatów zgłaszanych przez badanych psychologów. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

CONTENTS
WSTĘP

CZĘŚĆ I
PODSTAWY TEORETYCZNE TAJEMNICY ZAWODOWEJ PSYCHOLOGA

Rozdział I. Podstawowe pojęcia
1. Tajemnica zawodowa - problem definicji
2. Zakres i specyfika tajemnicy zawodowej psychologa

Rozdział II. Podstawy prawne tajemnicy zawodowej
1. Współczesne ustawodawstwo polskie wobec tajemnicy zawodowej psychologa
2. Tajemnica zawodowa w kodeksach etycznych
3. Tajemnica zawodowa wobec zasad prawa moralnego
4. Specyfika tajemnicy zawodowej w świetle zasad etyczno-prawnych Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Rozdział III. Psychologia osoby jako podstawa tajemnicy zawodowej. Człowiek jako osoba godna zaufania
1. Pojęcie "osoba" i "osobowość" jako podstawowe terminy dla psychologicznej koncepcji człowieka
2. Personalizm jako jedna z prób stworzenia koncepcji człowieka
3. Personologia H.A. Murraya
4. Podstawy psychologii osoby
4.1. Godność
4.2. Autonomia i wolność
4.3. Odpowiedzialność
4.4. Podmiotowość
5. Zaufanie w psychologii osoby

Rozdział IV. Tajemnica zawodowa w działalności badawczej i naukowo-dydaktycznej psychologa
1. Badania naukowe psychologa a problem tajemnicy zawodowej
1.1. Badania psychologiczne a informowanie klienta
1.2. Problem okłamywania klienta
1.3. Upublicznianie wyników badań
1.4. Narażanie klienta na straty moralne
2. Tajemnica zawodowa wobec pracy dydaktyczno-naukowej psychologa Psycholog akademicki a student jako osoba badana
2.1. Wykorzystywanie informacji poufnych w celach dydaktycznych
2.2. Psycholog jako egzaminator w odniesieniu do tajemnicy zawodowej

Rozdział V. Tajemnica zawodowa w wybranych działach pracy psychologa praktyka
1. Psycholog szkolny a tajemnica zawodowa
2. Problem tajemnicy zawodowej psychologa a specyfika jego pracy poradnianej
2.1. Tajemnica zawodowa w działalności zespołu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
2.2. Tajemnica zawodowa a posługiwanie się metodami testowymi
2.3. Badania na zlecenie a problem tajemnicy zawodowej
2.4. Tajemnica zawodowa wobec zgłaszanych aktów przemocy
3. Tajemnica zawodowa w psychoterapii
3.1. Tajemnica zawodowa w zespole psychoterapeutów
3.2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez klientów
3.3. Tajemnica zawodowa psychoterapeutów wobec klientów
4. Tajemnica zawodowa w psychologii klinicznej
4.1. Tajemnica zawodowa a chory psychicznie
4.1.1. Specyfika relacji psycholog kliniczny-pacjent chory psychicznie w kontekście tajemnicy zawodowej
4.1.2. Tajemnica zawodowa a koncepcja wykonywania czynności zawodowych psychologa klinicznego w pracy z chorymi psychicznie
4.2. Tajemnica psychologa klinicznego w pracy z chorymi somatycznie Tajemnica zawodowa a koncepcja zdrowia
4.2.1. Tajemnica zawodowa wobec problemu hospitalizacji chorego somatycznie
4.2.3. Zaufanie i dyskrecja jako szczególna dyspozycja etyczno-moralna psychologa klinicznego pracującego z chorymi somatycznie
4.2.4. Problem przekazywania prawdy choremu somatycznie jako istotny element tajemnicy zawodowej
4.2.5. Tajemnica zawodowa wobec problemu eutanazji
5. Tajemnica zawodowa w psychologii sądowej i Trybunałach Kościelnych
5.1. Tajemnica zawodowa w psychologii sądowej
5.2. Tajemnica zawodowa na tle innych dyspozycji etycznych biegłego psychologa w sprawach dotyczących orzeczenia nieważności małżeństwa w Trybunałach Kościelnych
5.2.1. Kompetencje zawodowe jako dyspozycja etyczna biegłego psychologa
5.2.2. Szczególne dyspozycje etyczne biegłego psychologa w sprawach dotyczących nieważności małżeństwa
5.2.3. Tajemnica zawodowa biegłego psychologa pracującego w Trybunałach Kościelnych w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa
6. Tajemnica zawodowa w psychologii reklamy, marketingu i biznesu
6.1. Tajemnica zawodowa w pracy psychologa reklamy na tle innych dyspozycji etycznych
6.2. Tajemnica zawodowa w kontekście etyki zawodowej psychologa pracującego w marketingu i biznesie
7. Tajemnica zawodowa w psychologii wojskowej
7.1. Relacja interpersonalna psycholog-żołnierz a problem tajemnicy zawodowej
7.2. Patologie życia społecznego w wojsku a tajemnica zawodowa psychologa


CZĘŚĆ II
EMPIRYCZNE BADANIA WŁASNE NAD TAJEMNICĄ ZAWODOWĄ PSYCHOLOGA

Rozdział VI. Problematyka i metodologia własnych badań empirycznych
1. Problem badań i hipotezy
2. Strategia badań własnych
3. Charakterystyka badanej populacji
4. Teoretyczne podstawy i opis zastosowanych metod
4.1. Teoretyczne podstawy analizy zdarzeń życiowych
4.1.1. Hermeneutyka w psychologicznej analizie jakościowej
4.1.2. Reinterpretacja założeń psychologii postaci jako punkt wyjścia dla analizy zdarzeń życiowych
4.1.3. Podstawowe założenia analizy całości naturalnych w opisie biosfery według Angyala i w klinicznej interpretacji poziomów organizacji ludzkiego zachowania według K. Goldsteina
4.1.4. Założenia analizy całości naturalnych w psychologii ekologicznej JJ. Gibsona
4.1.5. Analiza ludzkiego doświadczenia w psychologii egzystencjalnej
4.1.6. Dialog osobowy jako podstawowy element zdarzeń życiowych
4.1.7. Rodzaje zdarzeń życiowych
4.2. Problem tajemnicy zawodowej jako istotny element zdarzeń życiowych
4.3. Ankieta do opisu zdarzenia życiowego psychologa o charakterze etyczno-moralnym
4.4. Skala postaw etyczno-moralnych psychologa

Rozdział VII. Interpretacja uzyskanych wyników na podstawie metody analizy zdarzeń życiowych oraz skali postaw etyczno-moralnych psychologa
1. Analiza zdarzeń życiowych psychologów w kontekście tajemnicy zawodowej
2. Tajemnica zawodowa jako jeden z podstawowych wymiarów skali postaw etyczno-moralnych psychologa

Rozdział VIII. Podsumowanie i dyskusja wyników

Wykaz skrótów
Bibliografia
Aneksy
Summary

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 257 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
Dzieła. Tom 19: Człowiek w kulturze
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
Dzieła. Tom 2: Realizm ludzkiego poznania
Dzieła. Tom 2: Realizm ludzkiego poznania
Dzieła. Tom 13: Język i świat realny
Dzieła. Tom 13: Język i świat realny
$ Psychospołeczne konteksty doświadczania straty
$ Psychospołeczne konteksty doświadczania straty
Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby
Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce