Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373630848 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach
Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach
108,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej
[8373630848]
7,00zł
3,00zł
You save: 4,00zł
Product unavailable

ed. Stanisław Wilk
ISBN: 83-7363-084-8
Pages: 652
Format: B5 (hard cover)
Year: 2003
Languages: Polish, Ukrainian, Russian

Materiały Międzynarodowego Kongresu Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, jaki miał miejsce w Lublinie w dniach 24-26 września 2002 roku, dokumentują to niezwykle bogate w treści spotkanie historyków, filozofów, teologów, filologów, socjologów i historyków sztuki. Punktem odniesienia ich wykładów i dyskusji panelowych stał się dialog - ta kategoria, którą w dobie zbliżania kultur na przełomie XX i XXI wieku na nowo odkrył Kościół i świat. (z Recenzji)


SPIS TREŚCI

Od Redakcji - KS. STANISŁAW WILK, prorektor KUL
Powitanie uczestników Kongresu - KS. ANDRZEJ SZOSTEK, rektor KUL
Telegram Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
List abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce .
List kard. Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego
List kard. Audrysa Juozasa Baćkisa, metropolity wileńskiego
Słowo powitania. Godność ludzka jako centralna wartość w dialogu kultur - ABP JÓZEF ŻYCIŃSKI


Współistnienie religii i wyznań

ABP TADEUSZ KONDRUSIEWICZ, Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań (homilia)
JÓZEF A. GIEROWSKI, Przestrzeń etnograficzno-geograficzna Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej
JANUSZ TAZBIR, Tolerancja w dawnej Polsce
BP STANISŁAW WIELGUS, Filozofie w Rzeczypospolitej
HENRYK D. WOJTYSKA CP, Teologia pogranicza w Rzeczypospolitej Szlacheckiej


Dyskusje panelowe Fenomen
wielowyznaniowości i wielokulturowości

JERZY KŁOCZOWSKI, Wielokulturowość w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej wielu narodów
HENRYK GAPSKI, Zakony wobec różnorodności wyznaniowej i etnicznej dawnej Rzeczypospolitej
BP JAN KOPIEC, Wielokulturowość i wielowyznaniowość Rzeczpospolitej
EDMUND KIZIK, Nielubiani - tolerowani. Katolicy, mennonici i Żydzi w protestanckim Gdańsku w XVI-XVIII wieku
STANISŁAW LITAK, Fenomen wielowyznaniowości a rozwój parafii w Polsce
HUBERT ŁASZKIEWICZ, Rzeczpospolita wielu kultur, religii, wyznań i narodów
ANTONI MIRONOWICZ, Prawosławni w wielowyznaniowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej

Myśl filozoficzna i teologiczna

STANISŁAW C. NAPIÓRKOWSKI OFMConv, Elementy warsztatu teologa
KS. IGOR ANDRIANOW, Prawosławna filozofia religijna
Ks. CZESŁAW S. BARTNIK, Dlaczego teologia narodu?
Ks. JERZY BUXAKOWSKI, Dialog kultur - polskie przyczynki XX wieku
Ks. JERZY MISIUREK, Teologia w Polsce w XVI-XVIII wieku
Ks. MAREK ZAHAJKIEWICZ, Kształtowanie się teologii w średniowiecznej Polsce
Ks. FRANCISZEK GRENIUK, Teologia moralna w dialogu kultur

Religia a tożsamość narodowa (XIX-XX wiek)

TADEUSZ STEGNER, Więź wyznaniowa a narodowa
HANNA DYLĄGOWA, Męczennicy uniccy z Pratulina - Rusini czy Polacy?
Ks. BOLESŁAW KUMOR, Początki prawosławnego biskupstwa w Warszawie
Ks. DANIEL OLSZEWSKI, Kościoły a tożsamość narodowa na ziemiach Rzeczypospolitej w XIX wieku
STANISŁAW STĘPIEŃ, Życie religijne a tożsamość narodowa Ukraińców w XIX i XX wieku
MIECZYSŁAW WIELICZKO, Religia a tożsamość narodowa XIX i XX wieku


Koegzystencja narodowości

ABP JÓZEF ŻYCIŃSKI, Świadkowie Królestwa (homilia)
WŁADYSŁAW A. SERCZYK, Kształtowanie się świadomości narodowej i państwowej
JURATĘ KlAÜPIENE, Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w poszukiwaniu sposobu współistnienia
EUGENIUSZ NIEBELSKI, Polskie idee współistnienia narodów dawnej Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku

Dyskusje panelowe
Małe Ojczyzny

WŁODZIMIERZ OSADCZY, Galicja Wschodnia - na skrzyżowaniu kultur i tradycji
WOŁODYMYR POHREBENNYK, Ідея толерантного співіснування народностей у "великих" і "малих" вітчизнах та її художні модифікації в українській літературі від давнини до XX ст
ALDONA PRAŚMANTAITE, Kwestia "Małej Ojczyzny" w świetle Zapisków domowych biskupa Macieja Wołonczewskiego

Kościół a państwo

Ks. REMIGIUSZ SOBAŃSKI, Wprowadzenie do dyskusji panelowej "Kościół a państwo"
KS. ROMAN DZWONKOWSKI, Kościół katolicki obrządku łacińskiego na byłych ziemiach I i II RP w okresie komunizmu (1918-1991)
JERZY PIETRZAK, Stosunki państwo-Kościół katolicki w zaborze pruskim 1815-1918
Ks. MARIAN RADWAN, Cerkiew prawosławna i Kościół katolicki w Rosji w przededniu rewolucji 1917 roku
SIERGIEJ WIKTOROWICZ RIMSKIJ, Stosunki między Cerkwią a państwem w Rosji w XIX wieku

Edukacja we wspólnocie narodów

ANDRZEJ SĘKOWSKI, Edukacja we wspólnocie narodów
MARCO JACOV, Upadek Polski i Republiki Weneckiej a równowaga międzynarodowa na Bałkanach w epoce nowożytnej
STANISŁAW K. OLCZAK, Szkolnictwo parafialne w dawnej Rzeczypospolitej
WŁADYSŁAW A. SERCZYK, Procesy edukacyjne wobec narastania nacjonalizmów
Ks. ANZELM WEISS, Religijne i chrześcijańskie korzenie edukacji europejskiej


Wspólnota kultur

KARD. LUBOMYR HUZAR, Homilia
HENRYK SAMSONOWICZ, Miejsce Polski w dialogu kultur
JERZY A. WOJCIECHOWSKI, Kultura polska widziana z zewnątrz: jej blaski i cienie
WŁADYSŁAW PANAS, Literatura polska w perspektywie Rzeczypospolitej wielu narodów
JAN HARASIMOWICZ, Sztuka jako wyznanie wiary chrześcijańskich wspólnot Rzeczypospolitej
JÓZEF STYK, Kultura ludowa

Dyskusje panelowe
Kraków, Wilno, Lwów, Gdańsk - miasta wielu kultur

Ks. RYSZARD KNAPIŃSKI, Miasta w dialogu kultur
WALDEMAR DELUGA, Wymienność wzorów artystycznych w grafice łacińskiej, żydowskiej i prawosławnej
Ks. MICHAŁ JANOCHA, Okcydentalizacja Wschodu i sztuki prawosławnej oraz obrona kultury ruskiej na ziemiach Rzeczypospolitej
BOŻENA NOWORYTA-KUKLIŃSKA, Gdańsk - miasto sztuki wielu nacji, kultur i wyznań
JAN WRABEC, Architektura barokowa dawnych ziem wschodnich Rzeczpospolitej w krajobrazie kulturowym Europy Środkowej

Przejawy religijności w kulturze ludowej

JERZY BARTMINSKI, Religijność w kulturze ludowej
LUDMIŁA FADEEWA, Богородиця в русских заговорах: универсальньїе и специфические характеристики образа
OLGA GOLDBERG - MULKIEWICZ, Teatrzyk szopkowy Bożego Narodzenia, misterium Męki Pańskiej we współczesnej kulturze typu ludowego .
OLGA LEWICKA, Rosyjskie obyczaje świąteczne w podręczniku "C праздником! Рождество Христово и Пасха"

Literatura

MIROSŁAWA HANUSIEWICZ, Literatura narodowa - literatury narodów
JACEK BILSKI, "Miesięcznik Żydowski" (1930-1935) jako element dialogu kultur w dwudziestoleciu międzywojennym
MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA-KUFLOWA, Wspólnota kultur w przestrzeni literackiej
MYKOŁA RIABCZUK, (Nie)możliwość dialogu

Perspektywy chrześcijaństwa

KARD. LUBOMYR HUZAR, Perspektywy chrześcijaństwa w niepodległych państwach dawnego pogranicza
KARD. KAZIMIERZ ŚWIĄTEK, Perspektywy chrześcijaństwa w niepodległych państwach dawnego pogranicza
ABP TADEUSZ KONDRUSIEWICZ, Perspektywy chrześcijaństwa w niepodległych państwach dawnego pogranicza
ABP WOJCIECH ZIEMBA, Perspektywy chrześcijaństwa w niepodległych państwach dawnego pogranicza
BP ANTONI P. DYDYCZ, Perspektywy chrześcijaństwa w niepodległych państwach dawnego pogranicza
ARCHIMANDRYTA JAN SERGIUSZ GAJEK MIC, Perspektywy chrześcijaństwa na Białorusi. Greckokatolicki punkt widzenia
Ks. WŁODZIMIERZ BASZKIRÓW, Głos w dyskusji

Program Kongresu
Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 19 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Ja - człowiek
$ Ja - człowiek
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 3
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 3
$ Vox Patrum. T. 52/2
$ Vox Patrum. T. 52/2
Słowacki nie-mistyczny
Słowacki nie-mistyczny
Vox Patrum. T. 56
Vox Patrum. T. 56
Vox Patrum. T. 59
Vox Patrum. T. 59
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce