Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8322808909 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Studia i szkice filozoficzne. T. 2
[8322808909]
17,85zł
2,00zł
You save: 15,85zł
Product unavailable

Antoni B. Stępień
ISBN: 83-228-0890-9
Pages: 462
Format: B5
Year: 2001
Language: Polish

Wyróżnione w prezentowanym wyborze pism działy wskazują na te dziedziny, którymi autor zajmował się w swej pracy naukowej: teorię światopoglądu, teorię bytu, teorię poznania, podstawy filozofii człowieka, estetykę, współczesną filozofię polską, przede wszystkim może - metafilozofię. [...]
Niektóre z zamieszczonych tekstów mają charakter głównie popularyzatorski, inne czysto badawczy. Są teksty analityczne, syntetyczne, rzadziej polemiczne. Obok rozpraw, studiów, szkiców i artykułów zaprezentowane zostały też przykładowe dyskusje i recenzje. (z Posłowia)SPIS TREŚCI

Z FILOZOFII CZŁOWIEKA  I JEGO DZIAŁANIA

Czy metafizyka człowieka jest możliwa? (Kilka uwag dyskusyjnych)    
W poszukiwaniu istoty człowieka. (Z fenomenologii i metafizyki ludzkiego bytu)    
Główne trudności teorii człowieka  
Zagadnienie genezy duszy ludzkiej z materii    
Style rozważań etycznych   
Z problematyki doświadczenia wartości    
O sposobie istnienia dzieła sztuki    
Spór o istotę filmu    
Utwór filmowy a Ingardenowa teoria warstw. (W związku z książką A. Helman O dziele filmowym)   
Filozofia wobec muzyki. (W związku z rozważaniami R. Ingardena na temat dzieła muzycznego)    


Z DZIEJÓW FILOZOFII. TOMIZM. MARKSIZM

Filozofia Arystydesa    
Średniowieczny obraz świata a Boska Komedia Dantego    
O stanie filozofii tomistycznej w Polsce    
Filozofia na Katolickim  Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968 
Działalność naukowa i organizacyjna Ks. Prof. Stanisława Kamińskiego (1919-1986)   
Rola Księdza Profesora  Stanisława Kamińskiego (1919-1986)
w rozwoju środowiska filozoficznego KUL    
O dorobku badawczym Wydziału Filozofii   
Józef Maria (Innocenty) Bocheński OP  i jego ABC tomizmu   
Rys rozwoju filozofii marksistowskiej  i problem dialogu filozoficznego z marksizmem od roku 1945    
Tomizm wobec marksizmu w Polsce    
Uwagi o marksistowskim materializmie    
Stan filozofii we współczesnej Polsce   


DYSKUSJE Z FENOMENOLOGIĄ

Tomizm a fenomenologia   
Fenomenologia w Polsce. (W powojennym dwudziestoleciu)    
Zagadnienie Boga w fenomenologii. (Kilka uwag wstępnych)    
O filozofii Romana Ingardena. (W siedemdziesięciolecie urodzin)  
Ocena metodologiczna analizy istnienia u R. Ingardena   
Ingardenowska koncepcja teorii poznania. Próba oceny  
Uwagi o Ingardenowej koncepcji ontologii  
Romana Ingardena ontologia egzystencjalna. Kilka uwag  
Metafizyka a ontologia. Dwa oblicza teorii bytu?  
Byt - człowiek - świadomość. Lubelskie badania fenomenologiczne   


Z POLEMIK I RECENZJI

Racjonalność katolicyzmu    
Leon Gumański: Elementy sądu a istnienie    
Jeszcze w związku z książką Gumańskiego o istnieniu       
Stinisław Kamiński i Mieczysław A. Krąpiec: Z teorii i metodologii metafizyki    
Mieczysław A. Krąpiec: Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu   
O wartościach i o malarstwie abstrakcyjnym    
Przedwczesne podzwonne tomizmowi?    
Mieczysław Gogacz: Istnieć i poznawać. Notatnik błędów filozoficznych i trudności z kręgu klasycznie pojętej filozofii    
Fenomenologia tomizująca w książce Osoba i czyn      
O doświadczeniu - ponownie       
O doświadczeniu - tylko nieporozumienia?    
Kilka uwag o "filozofii klasycznej" i relacji: metafizyka - teoria poznania  
W sprawie stosunku między teorią bytu a teorią poznania    
Leszka Kołakowskiego horror filozoficzny      
W sprawie istoty religii - słów kilka    


AUTOPREZENTACJE I WYWIADY

Czym jest filozofia, którą uprawiam?    
Epigoński okres filozofii? Rozmowa z Prof. A. B. Stępniem   
Należy unikać kategorializacji problematyki filozoficznej    
Zycie udane i piękne nie jest życiem na luzie – rozmowa z Profesorem Antonim B. Stępniem   
Posłowie   

This product was added to our catalog on Monday 21 March, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 64 of 361 in category SALE  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ogólna metodologia nauk
Ogólna metodologia nauk
Dogmatyka katolicka. Tom II
Dogmatyka katolicka. Tom II
Studia i szkice filozoficzne. T. 3
Studia i szkice filozoficzne. T. 3
Metafizyka. Part 1 and 2
Metafizyka. Part 1 and 2
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Dogmatyka katolicka. Tom I
Dogmatyka katolicka. Tom I
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce