Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373637788 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Spadające okruchy
Spadające okruchy
32,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Vol. 2
[9788373637788]
21,00zł
8,00zł
You save: 13,00zł
Product available

Barbara Wolny
ISBN:
978-83-7363-778-8
Pages: 312
Format: A5
Year: 2008
Language: Polish

W tej części cyklu wychowanie fizyczne ukazane zostanie jako ważny i nierozerwalny element integralnego wychowania człowieka. Ważność tej dziedziny zostanie określona na podstawie opinii wszystkich podmiotów edukacji szkolnej oraz potwierdzona analizą założeń "Podstawy programowej wychowania fizycznego". Opracowane wyniki badań stanowić będą rzeczywisty obraz zreformowanej szkoły.
Książkę kierujemy do wszystkich osób podejmujących trud integralnego wychowania człowieka, w tym szczególnie do nauczycieli i rodziców. Polecamy ją również studentom pedagogiki (specjalność nauczycielska) jako osobom przygotowującym się do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole. (ze Wstępu)Spis treści

Wstęp


Rozdział I
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH NAD WARTOŚCIOWANIEM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. Założenia badawcze pracy
2. Cel badań, problemy badawcze i hipotezy
3. Dobór osób badanych i organizacja badań własnych
4. Metody badawcze i narzędzia badań
5. Sposób opracowania materiału empirycznego


Rozdział II
PEDAGOGICZNE IMPLIKACJE UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAN. WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POLSKIEJ SZKOLE

1. Charakterystyka badanych grup
1.1. Grupa uczniów
1.2. Grupa rodziców
1.3. Grupa nauczycieli

2. Opis i analiza wyników uzyskanych w badaniach kwestionariuszami
2.1. Wartości preferowane przez uczniów i "Podstawę programową wychowania fizycznego". (Etap I edukacji szkolnej — klasa III szkoły podstawowej)
2.2. Wartości preferowane przez uczniów i "Podstawę programową wychowania fizycznego". (Etap II edukacji szkolnej — klasa VI szkoły podstawowej)
2.3. Wartości preferowane przez uczniów i "Podstawę programową wychowania fizycznego". (Etap III edukacji szkolnej — klasa III gimnazjum)
2.4. Wartości preferowane przez uczniów i "Podstawę programową wychowania fizycznego". (Etap IV edukacji szkolnej — szkoła ponadgimnazjalna)
2.5. Wartości preferowane przez nauczycieli i "Podstawę programową kształcenia ogólnego"
2.6. Wartości preferowane przez rodziców

3. Wartościowanie zdrowia i sprawności fizycznej w szkole (w badaniach uczniów klas III Techniką 'Narysuj i napisz' T. Williamsa, N. Wettona, A. Moona)

4. Preferencja wartości wychowania fizycznego przez uczniów klas VI (badanych Skalą Wartości Wychowania Fizycznego)

5. Wybór wartości przez podmioty szkoły (w badaniach Skalą Wartości Schelerowskich (SWS) P Brzozowskiego)
5.1. Analiza wyników uczniów (ujęcie ogólne i w stosunku do płci)
5.2. Analiza wyników nauczycieli (ujęcie ogólne i w stosunku do płci)
5.3. Analiza wyników rodziców (ujęcie ogólne i w stosunku do płci)
5.4. Analiza porównawcza wartościowania przez uczniów, nauczycieli i rodziców
5.5. Wartości preferowane a obiektywnie związane z wychowaniem fizycznym
5.5.1. Podskala wartości witalne — analiza wyników uczniów
5.5.2. Podskala wartości witalne — analiza porównawcza wyników uczniów, nauczycieli i rodziców
5.5.3. Podskala wartości moralne — analiza wyników uczniów
5.5.4. Podskala wartości moralne — analiza porównawcza wyników uczniów, nauczycieli i rodziców
5.5.5. Podskala wartości związanych z wychowaniem fizycznym - analiza wyników uczniów
5.5.6. Podskala wartości związanych z wychowaniem fizycznym - analiza porównawcza wyników uczniów, nauczycieli i rodziców

6. Hierarchia wartości wychowania fizycznego uczniów, nauczycieli i rodziców

7. Analiza porównawcza uzyskanych wyników w zakresie rozwoju wartościowania wybranych wartości wychowania fizycznego ....

8. Korelacja wartości wychowania fizycznego badanych osób i "Podstawy programowej wychowania fizycznego" we współczesnej szkole

9. Weryfikacja hipotez postawionych w pracy

Zakończenie

Bibliografia prac cytowanych
Spis schematów, tabel, wykresów

Aneksy
Mini ankieta dla uczniów klas III szkoły podstawowej - wychowanie fizyczne
Ankieta dla uczniów szkoły podstawowej - wychowanie fizyczne
Ankieta dla uczniów gimnazjum - wychowanie fizyczne
Ankieta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - wychowanie fizyczne
Ankieta dla rodziców - wychowanie fizyczne
Ankieta dla nauczycieli wychowania fizycznego - wychowanie fizyczne
Technika 'Narysuj i napisz' - analiza prac plastycznych
Skala Wartości Wychowania Fizycznego

This product was added to our catalog on Wednesday 21 January, 2009.
Reviews
Previous product  Product 29 of 326 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Zdziczenie obyczajów pośmiertnych
Zdziczenie obyczajów pośmiertnych
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym
Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Vol. 1
Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Vol. 1
$ Bolesław Prus: pisarz nowoczesny
$ Bolesław Prus: pisarz nowoczesny
$ Zakony żeńskie w PRL
$ Zakony żeńskie w PRL
$ Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych
$ Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce