Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 9788373639362 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
31,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
$ Człowiek i jego decyzje (Tom 1 i 2)
[9788373639362]
52,50zł
19,00zł
Oszczędzasz: 33,50zł
Produkt niedostępny

red. Kazimierz Albin Kłosiński, Adam Biela

Tom 1:
ISBN:
978-83-7363-936-2
Stron: 376

Tom 2:
ISBN:
978-83-7363-937-9
Stron: 508

Format: B5
Rok wydania: 2009


SPIS TREŚCI

Tom 1

Wstęp (Kazimierz A. Kłosiński, Adam Biela)

TEORIA PODEJMOWANIA DECYZJI

Adam Biela
Koncepcja informacji, masy i energii: w kierunku zintegrowanego podejścia

Andrzej M.J. Skulimowski
Formalne modele wolności wyboru a kognitywne aspekty wielokryterialnego wspomagania decyzji

Boris A. Zhelezko, Olga A. Siniavskaya
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w zadaniach decyzyjnych

Piotr Mamcarz
Polimorficzna analiza temporalnej struktury decyzji


RACJONALNOŚĆ DECYZJI

Kazimierz A. Kłosiński
Racjonalność egzystencjalna świata w XXI wieku

Valeriy P. Galietov
Uwarunkowania fizyczne kształtowania się racjonalności człowieka na Ziemi

Lech W. Zacher
Bariery racjonalności w decyzjach (refleksje o kontekstach decydowania)
 
Kinga Jurâsovâ, Marian Śpajdel
Oczekiwany i podecyzyjny żal w perspektywie racjonalnego podejmowania decyzji

Tomasz Żylicz
Suwerenność człowieka w ekonomii

Tomasz Kwarciński
Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne

Marzena Jankowska-Mihułowicz
Racjonalność metodologiczna menedżera w procesie podejmowania decyzji

Marzena Jankowska-Mihułowicz, Piotr Walentynowicz
Personalne bariery racjonalności podejmowania decyzji menedżerskich

Ewa Wilczek-Rużyczka, Maciej Górkiewicz
Zmienne decyzyjne w psychologicznym modelu nastawienia pielęgniarki do pacjentów

Antoni Wontorczyk
Emocje negatywne kierowców jako predyktory irracjonalnych decyzji


FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE ASPEKTY WOLNOŚCI

Yurij A . Belov, Alexandr N. Ralchuk
Sumienie i sens - holistyczny system egzystencjalny i behawioralny (paradygmat synergiczny)

Ryszard Szewczyk
Wolność w świetle nowej teorii wyboru

Nikolay N. Karpitski
Przesłanki rozumnej natury człowieka w transcendentalnej wolności woli

Maret M. Betilmerzaeva
Mentalna determinacja wolnej woli

Marina Sadovski
Kryzys jako możliwość dalszego rozwoju światopoglądu

Sergey I. Suetin
Człowiek i jego decyzje: filozoficzno-teologiczna koncepcja wolnej woli człowieka

Vladimir V. Petrunin
Prawosławne rozumienie wolności człowieka a współczesność

Peter A. Pavlyuk
Wpływ przekonań na decyzje człowieka

Radosław Komuda
Rola refleksji etycznej dla podjęcia decyzji o działaniu


SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

Justyna Miklaszewska
Aksjologia publicznego wyboru

Wiktor Adamus
Zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce w kontekście instalacji tarczy antyrakietowej

Olga T. Loyko
Pamięć społeczna a wolny wybór człowieka

Zhan T. Toshchenko
Paradoksy w świadomości oraz zachowaniu ludzi

Ks. Janusz Mariański
Wartości i decyzje moralne współczesnych Polaków

Rinat S. Salikhzhanov
Cechy szczególne procesów decyzyjnych młodych Kazachów

Adam Krasnosielski
Podejmowanie decyzji w sytuacji „pułapki społecznej"


Tom 2

RACJONALNOŚĆ KONSUMENTA

Dorota Anna Mikulska
Decyzje konsumenta i uwarunkowania ich racjonalności

Agnieszka Kociuba
Proces decyzyjny i zachowania konsumentów

Barbara Olbrych
Oddziaływanie globalizacji korporacyjnej na decyzje i zachowania współczesnego konsumenta

Michał Makowski
Oddziaływanie niewerbalnego przekazu reklamowego na decyzje zakupowe konsumenta

Tomasz Wachowicz, Gregory Kersten
Zachowania i decyzje negocjacyjne uczestników negocjacji elektronicznych

Agnieszka Kozak
Wpływ postaw wobec pieniądza na decyzje dotyczące zarządzania finansami

Anna Borawska
Decyzja o byciu dłużnikiem i jej konsekwencje


WPŁYW DECYZJI NA ROZWÓJ GOSPODARCZY KRAJU

Rostislav A. Kryzhanovsky
Gospodarcze oraz ekologiczne decyzje człowieka z perspektywy biblijnej

Helen N. Gromova, Helen V. Kosovskaya
Ocena analityczna podjętych na Ukrainie decyzji, dotyczących finansowego oraz gospodarczego zarządzania eksploatacją bogactw naturalnych w kontekście światopoglądu chrześcijańskiego

Viacheslav V. Dombrovski, Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Cechy szczególne podejmowania decyzji w działalności naukowo-technicznej oraz konieczność uwzględnienia ryzyka następstw

Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger
Decyzje rozwodowe - dezintegracja rodziny - spowolnienie gospodarki

Mariusz Jęczmyk
Ewolucja sposobów podejmowania decyzji w procesie restrukturyzacji Zagłębia Ruhry w II połowie XX wieku

Olga Ostaszewska
Społeczno-ekonomiczne skutki decyzji kolejnych rządów w Polsce po 1989 r.

Piotr Rubaj
Rozwój programów społecznych w XX wieku. „Welfare states" i „welfare systems"


PODEJMOWANIE DECYZJI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Katarzyna Sołkowicz
Podstawy rozumienia przedsiębiorstwa

Iryna O. Martynenko
Możliwości podejmowania decyzji w zarządzaniu projektami

Alicja Balcerak
Gra kierownicza jako narzędzie treningu decyzyjnego i wspomagania decyzji menedżerskich

Elżbieta Skąpska
Czynniki warunkujące podejmowanie właściwych decyzji przez usługodawcę

Valentina A. Simkhovich
Odpowiedzialność społeczna w decyzjach zarządczych, podejmowanych przez top-menedżerów białoruskiego biznesu

Adrianna Lewandowska
Znaczenie wartości w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym

Marek Pawlak
System wspomagania decyzji kadrowych w spółkach akcyjnych

Magdalena Ślazyk
Efektywna rozmowa kwalifikacyjna i jej wpływ na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu

Kazimierz Ostaszewski
Partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji w sprawach przedsiębiorstwa. Zagadnienia prawne

Joanna Hernik, Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Idealny przekaz a skłonność ludzi do zaangażowania - studium percepcji komunikacji organizacji pozarządowych

Diana Malinowska
Decyzja o wydłużeniu czasu pracy i powstanie pracoholizmu w perspektywie zmian globalizacyjnych


PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

Ryszard Studenski
Uwarunkowania preferencji w wyborze celów wymagających podjęcia ryzyka

Anna Siwy-Hudowska, Anna Porczyńska
Osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania tendencji do podejmowania zachowań ryzykownych

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Heurystyki w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych


UWARUNKOWANIA PODEJMOWANIA DECYZJI ŻYCIOWYCH

Agnieszka Rutkowska-Piontek
Decyzje determinujące odkrywanie i konstruowanie drogi zawodowej

O. Andrzej Derdziuk OFMCap
Uwarunkowania wyboru powołania do kapłaństwa

Halina V. Verzhybok
Specyfika wyboru pozycji życiowych przez młodzież studiującą w zależności od płci

Ryszard Poznański
Postawy decyzyjne w samoocenie młodzieży

Dorota Kornas-Biela
Psychologiczny kontekst podejmowania decyzji w sytuacji niepomyślnej diagnozy prenatalnej


PEDAGOGICZNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI

Olga V. Yanchukovich
Zrozumienie siebie a podejmowanie decyzji odpowiedzialnych

Magdalena Jelińska
Wzorce więzi z rodzicami jako istotny czynnik w kształtowaniu umiejętności podejmowania decyzji przez ludzi młodych

Anna Studenska
Autonomia a decyzje dotyczące uczenia się

Urszula Opłocka
Uczyć się dla rozwoju czy pod egzamin

Marta Bałażak
Samodzielność decyzji nauczyciela w zakresie realizacji obowiązków zawodowych


WYBÓR W REFLEKSJI FILOZOFICZNEJ ORAZ W LITERATURZE

Ludmiła N. Pankova
Antropozofia oraz antropologia polityczna w świecie współczesnym

Mikhail A. Sudakov
Przypadkowe procesy w dynamice świata (analiza poglądów I. Prigogine'a i J. Łotmana)

Teresa Klimowicz
Przeklęta świętość - wykluczenie i suwerenna decyzja w filozofii Giorgio Agambena

Nino A. Popiashvili, Khatia A. Khatiashvili
Podjęcie decyzji, jako wyjście w tekście literackim

Valiantsina V. Askerka, Liudmila I. Piatrovitchava
Wybór człowieka w sytuacji ekstremalnej na przykładzie życia i twórczości Wasyla Bykowa

Agnieszka Turoń
Człowiek w poszukiwaniu sensu oraz wobec podjętych decyzji w refleksji Tomasza Manna

Aleksandra Biela-Wołońciej
Mówić czy nie mówić. Podejmowanie decyzji w komunikacji o trudnych sprawach


ASPEKTY PRAWNE PODEJMOWANIA DECYZJI

Andrzej Korybski
Decyzyjna analiza działań prawnych

Marta Matysiak
Oświadczenia woli składane przez wójta w zakresie gospodarowania mieniem samorządowym w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Michał Czakowski
Oświadczenie woli na przykładzie umów zawieranych na odległość za pomocą podpisu elektronicznego

Noty o autorach

Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 11 luty 2010.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 39 z 352 
w kategorii Nauki społeczne
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Drogami Czechowicza
$ Drogami Czechowicza
$ Prus i inni
$ Prus i inni
$ Dni chłopca
$ Dni chłopca
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
$ e-polonistyka
$ e-polonistyka
Wielkości nieskończenie małe w analizie matematycznej. Studium historyczne
Wielkości nieskończenie małe w analizie matematycznej. Studium historyczne
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce