Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373639973 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków. Perspektywa psychologiczna i marketingowa
[9788373639973]
18,90zł
9,00zł
You save: 9,90zł
Product available

Das Bild Deutschlands und der Deutschen unter Polen. Die psychologische und marketing Perspektive

Oleg Gorbaniuk
ISBN:
978-83-7363-997-3
Pages: 196
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish, German

W rozdziale pierwszym, na podstawie literatury przedmiotu, przeanalizowano zakres najważniejszych pojęć stanowiących przedmiot badań opisany w kolejnych rozdziałach pracy. Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat wizerunku Niemiec i Niemców oraz omówiono zalety i wady dotychczas stosowanej metodologii badań wizerunku i stereotypów narodowych. W rozdziale drugim ukazano najważniejsze problemy badawcze, opisano metodę badań skojarzeń z państwem i narodem niemieckim, procedurę taksonomii skojarzeń oraz analizę badań jakościowych. Ich wyniki stały się punktem wyjścia dla konstrukcji narzędzi służących do badań ilościowych i jakościowych wizerunku i osobowości Niemiec w rozdziale trzecim oraz wizerunku narodu i stereotypu Niemców w rozdziale czwartym. W rozdziale piątym zreferowano wyniki zrealizowanych badań oraz określono kierunki przyszłych badań nad wizerunkiem Niemiec i Niemców wśród Polaków. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Wizerunek kraju
1.1. Wizerunek kraju: definicja konstruktu i terminy pokrewne
1.2. Czynniki kształtujące wizerunek kraju
1.3. Typy wizerunku kraju i jego funkcje
1.4. Metody badania wizerunku kraju
1.4.1. Badanie wolnych skojarzeń
1.4.2. Metody ilościowe
1.5. Komponenty wizerunku i skale do pomiaru percepcji krajów
1.6. Wizerunek a osobowość kraju
1.7. Wizerunek kraju, wizerunek narodu a stereotyp narodowy
1.8. Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków
1.9. Stereotyp Niemca wśród Polaków

2. Taksonomia skojarzeń z Niemcami: badania jakościowe
2.1. Problemy badawcze i strategia badań
2.2. Metoda
2.2.1. Kwestionariusz wywiadu
2.2.2. Osoby badane i procedura badań
2.2.3. Taksonomia skojarzeń ogólnych z państwem i narodem niemieckim
2.2.4. Taksonomia skojarzeń osobowych z państwem i narodem niemieckim
2.4. Analiza struktury skojarzeń z państwem niemieckim
2.5. Analiza struktury skojarzeń z narodem niemieckim
2.6. Analiza struktury skojarzeń osobowych związanych z państwem i narodem niemieckim

3. Wizerunek państwa niemieckiego: badania ilościowe
3.1. Problemy badawcze
3.2. Metoda
3.2.1. Kwestionariusz
3.2.2. Osoby badane
3.2.3. Procedura badań
3.3. Wizerunek państwa niemieckiego
3.3.1. Struktura wizerunku Niemiec
3.3.2. Społeczno-demograficzne uwarunkowania wizerunku Niemiec
3.3.3. Typy wizerunków Niemiec
3.4. Symboliczny wizerunek Niemiec
3.4.1. Struktura cech osobowych przypisywanych państwu niemieckiemu
3.4.2. Skala do badania symbolicznego wizerunku Niemiec
3.4.3. Uwarunkowania symbolicznego wizerunku Niemiec i jego wpływ na postawę wobec kraju
3.4.4. Konfiguracje cech osobowych przypisywanych państwu niemieckiemu
3.5. Ocena państwa niemieckiego na tle innych krajów
3.6. Wizerunek kraju a ocena jakości niemieckich produktów

4. Wizerunek narodu niemieckiego: badania ilościowe
4.1. Problemy badawcze
4.2. Metoda
4.2.1. Kwestionariusz
4.2.2. Osoby badane i procedura badań
4.3. Wizerunek narodu niemieckiego
4.3.1. Struktura wizerunku narodu niemieckiego
4.3.2. Społeczno-demograficzne uwarunkowania wizerunku narodu niemieckiego
4.4. Stereotyp Niemców
4.4.1. Struktura osobowego wizerunku Niemców
4.4.2. Skala do badania stereotypu Niemców
4.4.3. Korelaty cech osobowości przypisywanych narodowi niemieckiemu
4.4.4. Typy stereotypów Niemców
4.5. Ocena narodu niemieckiego na tle innych krajów
4.6. Wizerunek narodu a ocena jakości produktów niemieckich

5. Wnioski końcowe

Literatura cytowana
Summary
Spis tabel
Spis wykresów
Załączniki

 
INHALTSÜBERSICHT

1. Einführung

2. Theoretische Voraussetzungen und Forschungsprobleme

3. Assoziationen mit dem deutschen Staat und der deutschen Nation: qualitative Untersuchungen
3.1. Methode
3.1.1. Interview-Fragebogen
3.1.2. Untersuchte Personen und Untersuchungsprozedur
3.1.3. Die Prozedur der Taxonomie der Assoziationen mit dem Land
3.2. Analyse der Ergebnisse der qualitativen Untersuchungen

4. Struktur und Stärke der Assoziationen mit dem deutschen Staat und der deutschen Nation: quantitative Untersuchungen
4.1. Methode
4.1.1. Fragebogen
4.1.2. Untersuchungspersonen
4.1.3. Untersuchungsprozedur
4.2. Analyse der Ergebnisse der quantitativen Untersuchungen
4.2.1. Deutschlandbild
4.2.2. Das Bild von der deutschen Nation
4.2.3. Ausmaße des Stereotyps der Deutschen

5. Zusammenfassung

Zitierte Literatur

This product was added to our catalog on Thursday 13 May, 2010.
Reviews
Previous product  Product 49 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Review of Comparative Law. Vol. 19
Review of Comparative Law. Vol. 19
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
Sprachliche und literarische Kompetenzerweiterung Polnischer Germanistikstudenten durch die Arbeit mit Literarischen Kurztexten
Sprachliche und literarische Kompetenzerweiterung Polnischer Germanistikstudenten durch die Arbeit mit Literarischen Kurztexten
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym
Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym
Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego
Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce