Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377022818 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ad bonum per politicam. Wybrane zagadnienia z etyki życia politycznego
[9788377022818]
30,00zł
Product available

Jan Mazur OSPPE
ISBN:
978-83-7702-281-8
Pages: 342
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish

Książka jest apelem o etyczne ożywienie polityki w duchu społecznego nauczania Kościoła. Chodzi głównie o to, aby ostatecznym odniesieniem dla wszystkich działań politycznych były kategorie dobra, sprawiedliwości, wolności i prawdy. Dopiero w tym kluczu może być właściwie odczytana polityka, którą z etycznego punktu widzenia definiuje się jako roztropną troskę o dobro wspólne.
Etyka w polityce stanowi szansę na rozwiązanie czy zażegnanie najważniejszych sporów politycznych. Dostarcza orientacji nawet w najbardziej złożonych i trudnych przypadkach, wyjaśniając moralna strukturę problemów i sytuacji.
Pojawia się wszakże kwestia stosowania etycznej miary wobec poszczególnych problemów politycznych. Wydaje się, iż taka miarę w wystarczającym stopniu kryje w sobie katolicka nauka społeczna. Krzewiony przez nią personalizm chrześcijański gwarantuje respekt dla godności każdej osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw.SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. SPOŁECZEŃSTWO - MORALNOŚĆ - POLITYKA
1.1. Społeczne bytowanie człowieka
1.1.1 Człowiek jako osoba
1.1.2. Człowiek a społeczeństwo
1.1.3. Dobro wspólne
1.1.4. Pomocniczość i solidarność
1.2. Moralność czyli wyzwalanie dobra
1.2.1. Moralna kondycja ponowoczesności
1.2.2. Intuicja moralna
1.2.3. Moralne prawo naturalne
1.2.4. Dekalog
1.2.5. Etyka jako teoria postępowania moralnego
1.3. Etyczny charakter polityki
1.3.1. Wokół rozumienia polityki
1.3.2. Pryncypia, wartości i cnoty
1.3.2.1. Roztropność
Cnota moralna
Cnota polityczna
1.3.2.2. Wolność
Różne aspekty wolności
Blaski i cienie afirmacji wolności
Wolność osobowa
Wolność chrześcijanina
Wolność polityczna
1.3.2.3. Sprawiedliwość
Idea sprawiedliwości
Współczesny wizerunek sprawiedliwości
Sprawiedliwość społeczna i polityczna
Sprawiedliwość w polityce
Polityka moralnie sprawiedliwa
1.3.2.4. Miłość w polityce
Idea ludzkiej miłości
Miłość społeczna
1.3.2.5. Prawda w polityce
1.3.2.6. Katolicki personalizm społeczny
1.3.2.7. Personalistyczny ład społeczno-polityczny
1.3.3. W kierunku etyki polityki
1.3.3.1. Dyskurs o potrzebie "ludzkiej" polityki
1.3.3.2. Etyka polityki

2. MORALNA IDEA PAŃSTWA
2.1. Interpretacje teokratyczne
2.2. Makiawelizm
2.3. Ideologiczne ujęcie Oppenheimera
2.4. Idea umowy społecznej
2.5. W kręgu ideologii socjalizmu
2.6. Interpretacja chrześcijańska
2.6.1. O państwie Bożym
2.6.2. Paradygmat Akwinaty
2.6.3. Interpretacje współczesne
2.7. Państwo jako instytucja i wspólnota
2.8. Moralny aspekt władzy państwowej
2.8.1. Sens władzy w państwie
2.8.2. Zadania władzy państwowej
2.8.3. Prawo państwowe a moralność obywateli
2.9. Ład polityczny państwa

3. DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO KONSTYTUCYJNE
3.1. Demokracja
3.1.1. Propedeutyka demokracji
3.1.2. Aspekt aksjologiczny
3.1.3. Etyczny ideał demokracji
3.2. Między liberalizmem a kolektywizmem
3.3. W kierunku idei personalistycznej
3.4. Demokracja a prawa człowieka
3.5. Demokratyczne państwo prawa
3.6. Funkcje socjalne państwa
3.7. Demokratyczne państwo wolnościowe
3.8. Problem demokracji proceduralnej
3.9. Państwo z dojrzałą demokracją

4. PRAKTYCZNA REALIZACJA DOBRA WSPÓLNEGO
4.1. Obowiązek podatkowy
4.1.1. Biblijne i naturalne podstawy
4.1.2. Problem wysokości obciążenia podatkowego
4.1.3. Warunki podatku sprawiedliwego
4.1.4. Zasady sprawiedliwego opodatkowania
4.1.5. Podatek progresywny czy liniowy?
4.2. Problem ochrony ludzkiego życia
4.2.1. Status ludzkiego embrionu
4.2.2. Kwestia legalizacji aborcji
4.2.3. Konsekwencje aborcji
4.2.4. Ustawa "antyaborcyjna" w Polsce
4.2.5. Kościół katolicki wobec aborcji
4.2.6. Kwestia zapłodnienia in vitro
4.2.7. Nauczanie kościelne o in vitro
4.2.8. Perspektywa eutanazji
4.2.9. Głos Kościoła w sprawie eutanazji
4.3. Moralny problem wojny
4.3.1. Koncepcja wojny sprawiedliwej
4.3.2. Obowiązek zapobiegania wojnie
4.3.3. Logika obrony koniecznej
4.3.4. Opcja na rzecz pokoju
4.3.5. Wojna etycznie usprawiedliwiona
4.4. Spór o karę śmierci
4.4.1. Przeciwnicy i zwolennicy
4.4.2. Filozoficzne tezy Höffnera
4.4.3. Stanowisko Kościoła katolickiego
4.5. Misterium ludzkiej twarzy

5. ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE "PO CHRZEŚCIJAŃSKU"
5.1. Etyka działania politycznego
5.2. Chrześcijańska służba w polityce
5.3. Dyrektywy zaangażowania politycznego
5.4. Postulat wspólnego etosu

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA

This product was added to our catalog on Friday 26 August, 2011.
Reviews
Previous product  Product 82 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
$ Religia i prawda
$ Religia i prawda
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
$ Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych"
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Postulat czy rzeczywistość?
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Postulat czy rzeczywistość?
Ujarzmiony kapitał. Praca - kapitał według Oswalda von Nell-Breuninga
Ujarzmiony kapitał. Praca - kapitał według Oswalda von Nell-Breuninga
Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego
Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce