Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788380614024 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
35,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. Kontekst marketingu społecznie zaangażowanego
[9788380614024]
38,00zł
Product available

Grzegorz Zasuwa
ISBN:
978-83-8061-402-4
Pages: 272
Format: B5
Year: 2017
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Istota, uwarunkowania i znaczenie prospołecznych zachowań konsumentów

1. Pojęcie prospołecznych zachowań konsumentów
2. Uwarunkowania prospołecznych zachowań konsumentów
2.1. Osobowe uwarunkowania
2.2. Pozaosobowe uwarunkowania
3. Znaczenie prospołecznych zachowań konsumentów
3.1. Znaczenie społeczne
3.2. Znaczenie gospodarcze
4. Podsumowanie i wnioski

Rozdział II
Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów - ujęcie teoretyczne

1. Teorie wartości jednostki
1.1. Koncepcja Miltona Rokeacha
1.2. Koncepcja Lynna R. Kahle’a
1.3. Koncepcja Shaloma H. Schwartza
2. Wartości w modelach zachowań
2.1. Wartości w ogólnych modelach zachowań jednostek
2.2. Wartości w modelach zachowań konsumentów
3. Analiza dotychczasowych badań nad znaczeniem wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów
3.1. Wartości a prospołeczne zachowania w kontekście marketingu społecznie zaangażowanego
3.2. Wartości a prospołeczne zachowania w kontekście ruchu Fair Trade
3.3. Wartości a prospołeczne zachowania w innych kontekstach
4. Podsumowanie i wnioski

Rozdział III
Marketing społecznie zaangażowany jako koncepcja kreująca prospołeczne zachowania konsumentów

1. Pojęcie i rozwój marketingu społecznie zaangażowanego
1.1. Pojęcie marketingu społecznie zaangażowanego
1.2. Rozwój marketingu społecznie zaangażowanego na świecie
1.3. Rozwój marketingu społecznie zaangażowanego w Polsce
2. Rodzaje marketingu społecznie zaangażowanego
2.1. Sposób wykorzystania
2.2. Sposób wyznaczania wielkości wsparcia
2.3. Zasięg geografi czny
2.4. Przedmiot promocji
2.5. Problem społeczny i benefi cjenci kampanii
3. Korzyści uczestników kampanii marketingu społecznie zaangażowanego
3.1. Korzyści dla konsumentów
3.2. Korzyści dla przedsiębiorstw
3.3. Korzyści dla organizacji niekomercyjnych
4. Problemy etyczne
5. Podsumowanie i wnioski

Rozdział IV
Problem, hipotezy i metoda badań własnych

1. Problem i cele badawcze
2. Hipotezy badawcze
2.1. Oddziaływanie pojedynczych kategorii wartości
2.2. Oddziaływanie konfi guracji wartości
2.3. Oddziaływanie wartości jako moderatorów
3. Metoda badań własnych
3.1. Operacjonalizacja zmiennych
3.2. Procedura i kontekst badań
3.3. Próba badawcza

Rozdział V
Wyniki badań własnych

1. Oddziaływanie pojedynczych kategorii wartości
1.1. Sposób weryfikacji hipotez
1.2. Wyniki
1.3. Dyskusja wyników
2. Oddziaływanie konfiguracji wartości
2.1. Sposób weryfikacji hipotez
2.2. Wyniki
2.3. Dyskusja wyników
3. Oddziaływanie wartości jako moderatorów
3.1. Sposób weryfikacji hipotez badawczych
3.2. Wyniki
3.3. Dyskusja wyników

Rozdział VI
Wnioski i kierunki dalszych badań

1. Wnioski o charakterze teoretycznym
2. Ograniczenia oraz kierunki dalszych badań
3. Wnioski o charakterze praktycznym

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

Załączniki

This product was added to our catalog on Thursday 24 August, 2017.
Reviews
Previous product  Product 268 of 331 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Elementy dydaktyki akademickiej. Seria A. Metoda projektów w kształceniu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej
Elementy dydaktyki akademickiej. Seria A. Metoda projektów w kształceniu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej
$ Wprowadzenie do psychometrii
$ Wprowadzenie do psychometrii
Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie
Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1 - Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1 - Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki
Sonet w poezji polskiej po 1956 roku
Sonet w poezji polskiej po 1956 roku
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce