Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788380616301 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
      Seria: Acta Collegii Suprasliensis
      Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
      Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
      Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
      Seria: Centrum badań nad rodziną
      Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
      Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
      Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
      Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
      Seria: Studia nad wiedzą
      Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
      Seria: Studia z psychologii w KUL
      Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
      Seria: Uzależnienia - fakty i mity
      Seria: Źródła jedności narodów Europy
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim. Tom 1
[9788380616301]
43,00zł
Product available

Dydaktyka zaangażowana - z doświadczeń Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL

Krystyna Chałas
ISBN:
978-83-8061-630-1
Pages: 214
Format: B5
Year: 2019
Languages: Polish, English


SPIS TREŚCI

Wstęp

Introduction

Rozdział I. Dydaktyka akademicka w kształceniu przyszłych nauczycieli - w misji uniwersytetu katolickiego
1. Dydaktyka, dydaktyka akademicka - ujęcie definicyjne i zarys rozwoju stanowisk teoretycznych
2. Uniwersytet - jego misja, funkcje i zadania
3. Tożsamość i misja uniwersytetu katolickiego w nauczaniu Jana Pawła II
4. Dydaktyka akademicka w misji uniwersytetu katolickiego
5. Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i miejsce w niej dydaktyki akademickiej
6. W poszukiwaniu nowego paradygmatu dydaktycznego zorientowanego na integralność studenta pedagogiki w jego przyszłej pracy nauczycielskiej
7. Twórczy student/twórczy przyszły nauczyciel przedmiotem i podmiotem kształcenia akademickiego
8. Zaangażowanie - kompetencje twórcze - transcendencja jako korelaty sukcesu kształcenia przyszłych nauczycieli

Rozdział II. Teoretyczne podstawy dydaktyki zaangażowanej
1. Definicyjne ujęcie dydaktyki zaangażowanej i jej ogólna charakterystyka
2. Personalistyczny wymiar dydaktyki zaangażowanej
3. Teoretyczne podstawy integralnego rozwoju i wychowania osoby ucznia/osoby studenta
4. Lecha Witkowskiego pedagogiczna interpretacja teorii tożsamości Jürgena Habermasa - perspektywą działań dydaktycznych
5. Teoria społecznego uczenia się podstawą nabywania doświadczenia poznawczego, kompetencji społecznych, refleksji i działania pedagogicznego - w perspektywie dydaktyki zaangażowanej
6. Nadrzędny cel szkoły i jej kultura w centrum dydaktyki zaangażowanej
7. Rola osoby nauczyciela akademickiego uniwersytetu katolickiego w perspektywie dydaktyki zaangażowanej

Rozdział III. Funkcjonowanie szkoły - twórcza zmiana - nabywanie kompetencji nauczycielskich w perspektywie dydaktyki zaangażowanej
1. Pojęcie i rodzaje kompetencji nauczycielskich
2. Zakres treści programowych kształcenia akademickiego przyszłych nauczycieli
3. Integracja procesu dydaktycznego z badawczym jako czynnik rozwijania poznawczej samodzielności studentów
4. Szkoła, której student jest absolwentem, obiektem projektowych zmian w wymiarze pedagogicznym i czynnikiem kształtowania twórczych orientacji pedagogicznych
5. Projektowanie szkoły autorskiej szansą nabywania kompetencji nauczycielskich

Rozdział IV. Dydaktyczna wartość dodana - realizowana w Katedrze Dydaktyki i Edukacji Szkolnej - jako szansa wzbogacania doświadczeń poznawczych i praktycznych studenta
1. Ogólnopolskie konkursy na świadectwo wartościom i biografie wzorów osobowych godnych naśladowania - źródłem wiedzy aksjologicznej, motywem pracy nad sobą, inspiracją do twórczej działalności wychowawczej
2. Seminarium wymiany doświadczeń pedagogicznych - źródłem nabywania kompetencji pedagogicznych w świetle teorii społecznego uczenia się
3. Sesje „Uczę się Ciebie nauczycielu” - czynnikiem dynamizowania pracy nad sobą
4. Klub promocji talentów - mikroszkołą doskonalenia umiejętności dydaktycznych studentów i służby drugiemu człowiekowi
5. Udział w wydarzeniach roku liturgicznego - szansą na pogłębienie życia religijnego

Zakończenie

Bibliografia


Aneks
1. Pracownicy Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej
2. Historia Katedry - zarys specyfiki jej działalności
3. Wybrane publikacje pracowników Katedry
3.1. Publikacje Krystyny Chałas
3.2. Publikacje ks. Adama Maja
3.3. Publikacje Marty Buk-Cegiełki
4. Współpraca międzynarodowa Katedry
5. Działalność Katedry na rzecz doskonalenia nauczycieli i budowania kultury szkoły
5.1. Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi - w organizacji i opiece naukowej Krystyny Chałas
5.1.1. Projekt badań w działaniu
5.1.2. Formy doskonalenia nauczycieli biorących udział w badaniach
5.2. Organizacja Forum Szkół Poszukujących Sposobów Integralnego Rozwoju i Wychowania Ucznia
5.3. Wybrane przykłady zaangażowania pracowników Katedry w ogólnopolskie i regionalne szkolenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół
5.4. Projekty i organizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli
5.4.1. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania szkołą i placówką opiekuńczo-wychowawczą
5.4.2. Studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

This product was added to our catalog on Tuesday 05 February, 2019.
Reviews
Previous product  Product 313 of 351 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia
Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia
Realizations of antipassive-like structures in Polish and English
Realizations of antipassive-like structures in Polish and English
U źródeł pojęcia ludzkiej woli - studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy
U źródeł pojęcia ludzkiej woli - studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy
Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna
Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna
Patriota pejzażu. Studia i szkice do portretu Józefa Mackiewicza
Patriota pejzażu. Studia i szkice do portretu Józefa Mackiewicza
Walizka Leśmiana
Walizka Leśmiana
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce