Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377023600 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Decyzja administracyjna w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
Decyzja administracyjna w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków
161,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
[9788377023600]
25,00zł
Product available

eds Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec
ISBN:
978-83-7702-360-0
Pages: 200
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Od redaktorów (Joanna Misztal-Konecka, Grzegorz Tylec)

Studia z zakresu prawa publicznego

Adam Balicki
Perspektywy rozwoju edukacji drogą elektroniczną - kierunki regulacji prawnych

E-learning Prospects - Directions of Legal Regulations. Summary

Jarosław Bubiło
Polskie Megan’s Law? Wybrane aspekty prawne rejestracji i upublicznienia danych osób skazanych za przestępstwa pedofilskie w Polsce na tle regulacji prawnych obowiązujących w innych krajach

Polish Megan’s Law? The Selected Legal Issues Related to the Registration and Publicizing of Data about Convicted Paedophiles in Poland in the Light of Law Regulations in Other Countries. Summary

Dorota Chromicka
Wybrane problemy ochrony danych osobowych użytkowników portali społecznościowych

Selected Aspects of Social - Networking Websites Users’ Personal Data Protection. Summary

Anna Komadowska
Zagadnienie przestępczości komputerowej na przykładzie oszustwa komputerowego

The Computer Fraud as an Illustration of Computer-related Crimes. Summary

Marta Stepnowska-Michaluk
Krajowy Rejestr Karny - zasady funkcjonowania a aspekty praktyczne

National Criminal Register - Operation Principles Versus Practical Aspects. Summary

Beata Uranowska
Przestępstwo hackingu w polskim kodeksie karnym

Hacking Crime in Polish Criminal Law. Summary

Kajetan Wojsyk
Elektroniczna administracja w kontekście prawa opartego na nieelektronicznych nośnikach danych i informacji

Electronic Administration versus Law based on Non-electronic Information and Data Carriers. Summary


Studia z zakresu prawa prywatnego

Agnieszka Gryszczyńska
Wpływ informatyzacji na formalną jawność rejestrów sądowych

The Influence of Information Technologies on the Formal Openness of Court Registers. Summary

Joanna Misztal-Konecka
Bilingi i nagrania rozmów jako dowody w postępowaniu cywilnym

Billings and Recordings of Conversations as Evidence in Civil Law Procedure. Summary

Barbara Rzekęć
System prawny ksiąg wieczystych w aspekcie wdrożenia elektronicznej księgi wieczystej

Land Register System and the Implementation of the Electronic Land Register. Summary

Piotr Telusiewicz
Treść SMS jako wątpliwy dowód w procesie cywilnym

SMS as Evidence in Civil Proceedings. Summary

Grzegorz Tylec
Nowe usługi medialne świadczone za pośrednictwem Internetu w świetle obowiązujących regulacji prawnych

New Media Services Offered via the Internet in Binding Legal Regulations. Summary

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Monday 13 February, 2012.
Reviews
Previous product  Product 77 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego
Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej
Opera selecta
Opera selecta
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE
Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce