Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377024188 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
100,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
[9788377024188]
24,00zł
Product available

ed. Artur Lis
ISBN:
978-83-7702-418-8
Pages: 274
Format: A5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Introduction

Paweł Bucoń
Święty Iwo z Bretanii - średniowieczny patron współczesnych prawników
Saint Yves Hélory (Ivo of Kermartin) - Medieval Patron of Contemporary Lawyers

Czesław Deptuła
Prawo w kulturze Polski średniowiecznej. Wybrane zagadnienia
Law in Polish Culture during the Piast Dynasty. Select Issues

Artur Lis
Męczeństwo - najwyższa próba miłości. Święty Stanisław ze Szczepanowa - kilka uwag historyczno-prawnych
Martyrdom - the Highest Test of Love. Saint Stanislaw of Szczepanów - Some Legal and Historical Observations

Beata Uranowska
Procesy o czary w średniowieczu. Wybrane zagadnienia
Witchcraft Trials in the Middle Ages. Select Issues

Damian Gil
Profesor Marian Cieślak - analiza dorobku i myśli wielkiego uczonego
Professor Marian Cieślak - An Analysis of this Great Scholar's Achievements and Ideas

Bożena Anna Czech-Jezierska
Spojrzenie wstecz: jak kształcono prawników w Polsce sto lat temu?
Looking Back: How Were Lawyers in Poland Educated One Hundred Years Ago?

Artur Lis
Legenda o Wandzie w historiografii - spór o interpretacje
The Legend of Wanda in Historiography - Dispute over Interpretation

Marcin Owsianka
Postępowanie egzekucyjne w dobie polskiego średniowiecza
Execution Procedures in Wake of the Polish Middle Ages

Katarzyna Mastalerczyk
Proces inkwizycyjny
The Inquisition Trial

Mirosław Kopeć
Wpływ uniwersytetów włoskich na polskich prawników w okresie renesansu
The Influence of Italian Universities on Polish Lawyers in the Renaissance

Paweł Rogowski
Przysięga na Słońce jako przykład środka dowodowego w średniowieczu
The Oath on the Sun as a Probative Instrument in the Middle Ages

Kamil Woźniak
Ewolucja ustroju samorządu terytorialnego w Polsce w XX wieku
The Evolution of the System of Local Government in Poland in the Twentieth Century

Dominik Tyrawa
Kształtowanie się relacji prawa międzynarodowego do prawa krajowego w Polsce w latach 1918-1952. Uwagi na marginesie poglądów doktryny i orzecznictwa
The Development of the Relation between International and Domestic Law in Poland in the Years 1918-1952. Marginal Notes on the Views of Doctrine and Judicial Decisions

Łukasz Pikuła
Rudolf Stammler jako przedstawiciel filozofii prawa szkoły marburskiej (Marburger Schule)
Rudolf Stammler as a Representative of the Marburg School’s Philosophy of Law

Dariusz Grzegorz Żak
Geneza i rozwój ochrony własności intelektualnej
The Genesis and Development of Intellectual Property Protection

Noty o autorach
About the Authors

This product was added to our catalog on Thursday 24 May, 2012.
Reviews
Previous product  Product 83 of 325 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym
Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Służąc dobru wspólnemu
Służąc dobru wspólnemu
Dogmatyka katolicka. Tom I
Dogmatyka katolicka. Tom I
Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Dogmatyka katolicka. Tom II
Dogmatyka katolicka. Tom II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce