Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377025666 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor
46,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia
[9788377025666]
38,00zł
Product available

eds. Barbara Lubas, Beata Piasny
ISBN:
978-83-7702-566-6
Pages: 474
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Podziękowania (Barbara Lubas, Beata Piasny)

Wstęp (Barbara Lubas, Beata Piasny)

Informacje o autorach

Maria Borowska
Przedsiębiorstwo wczoraj, dziś i jutro
Enterprise yesterday, today and tomorrow

Anna Jabłońska-Mazur
Rachunkowość instrumentów finansowych w obliczu globalnego kryzysu
Accounting of financial instruments in the face of the global crisis

Waldemar Zadworny
Funkcjonowanie firm rodzinnych na Podkarpaciu w warunkach kryzysu gospodarczego - badania empiryczne
Functioning of family corporations on Podkarpacie in conditions of the crisis gospodarczego - badania empirical

Jarosław W. Przybytniowski
Zarządzanie ryzykiem w ekorozwoju. Wybrane zagadnienia
Risk management in sustainability. Selected issue

Tomasz Dziechciarz, Mariusz Iskra
Zmiany strukturalne podmiotów gospodarczych Podkarpacia
Structural changes of economical subjects of Podkarpacie

Paweł Dziekański
Analiza dyskryminacji w ocenie stanu finansowego przedsiębiorstw
Analysis of the discrimination in the evaluation of the financial state of enterprises

Roman Chorób
Strategie rozwojowe, marketingowe i promocyjne w innowacyjnych formach powiązań integracyjnych w agrobiznesie na tle procesów globalizacji
Developmental, marketing and promotional strategies in innovative forms of integration connections in the agribusiness relating to the processes of globalization

Wiktor Reutow
Monopolizacja kapitałowa w korporacjach globalnych
Capital monopolization in global Corporation

Rafał Marcin Borkowski
Kompetencje organizacji determinantą innowacyjności sektora MSP w warunkach globalizacji
Determinant of innovation competence of the organization of the SME sector in globalization

Judyta Jędrzejczak, Aleksandra Łopatka
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako czynnik wpływający na koncentrację produkcji oraz siłę rynkową przedsiębiorstw
Mergers and acquisitions of enterprises as the factor affecting the concentration of the production and market forces of enterprises

Wiktor Czepurko, Larysa Czepurko
Wybór modelu zarządzania w regionalnych jednostkach firmy
Choice of the management model in regional units of the company

Jan Dzierga
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Development strategy of the enterprise

Michał Piekutowski
Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Internationalization of small and medium enterprises in Poland

Weronika Gryszel
Przedsiębiorstwa jako partnerzy brandingu narodowego
Enterprises as partners of the national branding

Wincenty Kulpa
Wybrane metody zarządzania ryzykiem bankowym we współczesnym banku komercyjnym
Chosen methods of managing of the bank risk in contemporary commercial bank

Barbara Lubas, Beata Piasny
Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw
The human capital as the factor of the competitiveness of businesses

Maria Borowska
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na początku XXI w.
Entrepreneurship of women in poland at the beginning the 21st cenury

Katarzyna Słomiany
Agencje zatrudnienia formą wsparcia przedsiębiorstw
Employment agencies with form of supporting enterprises

Karolina Urban
Zarządzanie talentami, jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy
Managing talents, as the development factor of the enterprise in the economy based on the knowledge

Maria Klonowska-Matynia, Anna Trzebińska
Rozwój wiedzy w sektorze msp na przykładzie przedsiębiorstwa branży energii wiatrowej
Development of the knowledge in the small and medium-sized business sector on the example of the enterprise of the industry of the wind power

Beata Pater
Społeczna odpowiedzialność biznesu w służbie ochrony przyrody w polskich parkach narodowych
Corporate Social Responsibility in service of nature conservation in Polish National

Grażyna Mańczak
Proces kierowania działalnością reklamową w przedsiębiorstwie
Management process of advertising activity in the company

Anna Irena Szymańska
Wybrane instrumenty promocyjne oraz ich oddziaływanie w badaniach empiryczny
Chosen promotional instruments and their influence in empirical examinations

Iwona Codogni
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako metoda budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
The corporate social responsibility as the method of building the positive corporate image

This product was added to our catalog on Tuesday 22 October, 2013.
Reviews
Previous product  Product 153 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
$ Romanitas i christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam
$ Romanitas i christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
$ Obligatory Trade Mark Use and Case-Law. Community and Polish Case-Law Studies
$ Obligatory Trade Mark Use and Case-Law. Community and Polish Case-Law Studies
Praktyka ochrony praw człowieka. Tom II
Praktyka ochrony praw człowieka. Tom II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce