Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377026489 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
Opera omnia T. XIV-3 - Kazania
82,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
[9788377026489]
25,00zł
Product available

ed. Dominik Tyrawa
ISBN:
978-83-7702-648-9
Pages: 262
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp (Dominik Tyrawa)

Łukasz J. Pikuła
Ontologiczne uwarunkowania ewolucji prawa pozytywnego. Analiza filozoficznoprawna
Ontological determinations of positive law evolution. Legal and Philosophical Analysis

Mirosław Karpiuk
Prawo do sądu (rzetelnego procesu sądowego) i jego ochrona w prawie krajowym i międzynarodowym
Right to a fair trail and its preservation in the light of domestic and international regulations

Iwona Butryn
Ewolucja kompetencji parlamentu polskiego po wejściu do Unii Europejskiej
The evolution of the competence of the Polish Parliamen after entry into the European Union

Grzegorz Kowalski
Z problematyki realizacji w szkołach polskich konstytucyjnego obowiązku nauki przez cudzoziemców mieszkających w Rzeczypospolitej Polskiej
The issues of realizing of compulsory education in Polish schools for foreigners living in Poland

Krzysztof Chochowski
Ewolucja polskiego prawa urzędniczego w dobie globalizacji
Evolution of the clerical Polish law during the globalization

Paweł Bucoń
Ewolucja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata
Evolution of Lawyers' Civil Liability Insurance

Marta Stepnowska-Michaluk
Prawne formy zaspokajania potrzeb lokalowych rodziny przez spółdzielnię mieszkaniową
Legal forms of meeting the accommodation needs of the family by housing cooperatives

Barbara Lubas
Działanie podmiotów gospodarczych w kontekście ewolucji uregulowań prawnych prawa polskiego i wspólnotowego
The activity of business entities in the context of the evolution of regulations of the Polish law and Community law

Joanna Smarż
Uznawanie kwalifikacji zawodowych i świadczenie usług transgranicznych na przykładzie zawodu inżyniera budownictwa
Recognition of professional qualifications and provision of cross-boarder services: case study of civil engineer profession

Katarzyna Kułak-Krzysiak
Bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej w dobie globalizacji
Inactivity and prolonged conduct by organs of public administrations in day of globalization procedure

Adam Balicki
Wpływ tendencji unijnych na zmiany w polskim modelu oświaty
The impact of EU trends on changes in the Polish model of education

Dominik Tyrawa
Standaryzacja zewnętrzna prawa administracyjnego i działania administracji publicznej w Polsce jako przykład globalizacji
The outside standardization of the administrative law and functioning of the public administration in Poland as the example of the globalization

Piotr Tyrawa
Ewolucja zadań własnych samorządu terytorialnego na szczeblu gminy w latach 1990-2012
The evolution of their own tasks of local government at municipal level in the years 1990-2012

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Friday 08 November, 2013.
Reviews
Previous product  Product 156 of 327 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa
Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa
Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi
Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi
Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe
Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej
Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce