Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 9788377028315 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Kategorie
    WYPRZEDAŻ
    Benedykt XVI
    Jan Paweł II
    KSIĄŻKI NAGRODZONE
    Albumy
    Czasopisma
    Filozofia
    Humanistyka
    Historia
    Książki obcojęzyczne
    Księgi pamiątkowe
    Matematyka
    Nauki przyrodnicze
    Nauki społeczne
    Podręczniki do nauki języków obcych
    Prawo i administracja
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Teologia
    Varia
    Lubliniana
    Tania książka
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
    
    Artykuły promocyjne
    Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Relacje Państwo-Kościół w świetle interpelacji posłów na Sejm VI kadencji (2007-2011)
[9788377028315]
50,00zł
Produkt dostępny

red. Michał Zawiślak
ISBN:
978-83-7702-831-5
Stron: 670
Format: B5
Rok wydania: 2014


SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA  

ROZDZIAŁ I
ŚWIECKOŚĆ PAŃSTWA 

Interpelacja nr 63 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tworzenia kaplic w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich, powiatowych i miejskich
Interpelacja NR 96 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zapowiedzi kontroli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Interpelacja NR 519 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia ministrów pracy i polityki socjalnej oraz edukacji narodowej z dnia 11 marca 1999 r. dotyczącego zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami wolnymi od pracy
Interpelacja nr 759 do prezesa Rady Ministrów w sprawie traktowania Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w telewizji publicznej
Interpelacja nr 1199 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zapobiegania przez rząd konsekwencjom działalności sekt w Polsce
Interpelacja nr 1723 do prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości ustanowienia Wielkiego Piątku jako ustawowego dnia wolnego od pracy
Interpelacja nr 2024 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie podpisania umowy regulującej stosunki pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
Interpelacja nr 2168 do ministra edukacji narodowej w sprawie wprowadzenia obowiązkowej nauki filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych
Interpelacja nr 2307 do ministra sprawiedliwości oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie liczby postępowań karnych dotyczących czynów związanych z ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz możliwej skali tzw. podziemia aborcyjnego
Interpelacja nr 2550 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozwiązania problemu dni wolnych od nauki dla osób należących do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w czasie świąt przez nich obchodzonych, a zagwarantowanych w ustawie o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Interpelacja nr 2830 do ministra edukacji narodowej w sprawie wprowadzenia dni wolnych od nauki podczas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia dla wyznawców prawosławia
Interpelacja nr 4015 do ministra edukacji narodowej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie wprowadzenia do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obowiązku edukacji seksualnej
Interpelacja nr 4845 do prezesa Rady Ministrów w sprawie negocjacji mających doprowadzić do porozumienia między Kościołem prawosławnym i Kościołem greckokatolickim, prowadzonych przez polski rząd
Interpelacja nr 4845 do prezesa Rady Ministrów w sprawie negocjacji mających doprowadzić do porozumienia między Kościołem prawosławnym i Kościołem greckokatolickim, prowadzonych przez polski rząd - ponowna
Interpelacja nr 4994 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nierozwiązanego problemu dni wolnych od nauki dla osób należących do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w czasie świąt przez nich obchodzonych a zagwarantowanych w ustawie o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Interpelacja nr 5051 do prezesa Rady Ministrów w sprawie respektowania konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych w związku ze zmianami programowymi w TVP zwiększającymi czas emisji programów religijnych
Interpelacja nr 7118 do prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy bioetycznej
Interpelacja nr 7173 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisanej w dniu 19 listopada 2008 r. przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doniosłej deklaracji w sprawie polityki rodzinnej, w zakresie zwiększenia nakładów z budżetu państwa na rodzinę, tak by osiągnęły one średni poziom krajów
Interpelacja nr 7174 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisanej w dniu 19 listopada 2008 r. przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doniosłej deklaracji w sprawie polityki rodzinnej, w zakresie stworzenia rodzicom realnej możliwości wyboru pomiędzy wychowaniem swoich dzieci w domu a możliwością korzystania z opieki nad dziećmi poza domem
Interpelacja nr 7175 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisanej w dniu 19 listopada 2008 r. przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doniosłej deklaracji w sprawie polityki rodzinnej, w zakresie zdecydowanego zwiększenia wsparcia dla ubogich rodzin wielodzietnych
Interpelacja nr 7176 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisanej w dniu 19 listopada 2008 r. przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doniosłej deklaracji w sprawie polityki rodzinnej, w zakresie rozwoju świadczeń dla rodzin najuboższych
Interpelacja nr 7177 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisanej w dniu 19 listopada 2008 r. przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doniosłej deklaracji w sprawie polityki rodzinnej, w zakresie rozwinięcia wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
Interpelacja nr 7178 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisanej w dniu 19 listopada 2008 r. przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doniosłej deklaracji w sprawie polityki rodzinnej, w zakresie problemu rozpadów związków rodzinnych w Polsce
Interpelacja nr 7179 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisanej w dniu 19 listopada 2008 r. przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doniosłej deklaracji w sprawie polityki rodzinnej, w zakresie przemocy występującej w różnych środowiskach, w tym w miejscu pracy, rodzinie, szkole i mediach
Interpelacja nr 7180 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisanej w dniu 19 listopada 2008 r. przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doniosłej deklaracji w sprawie polityki rodzinnej, w zakresie rozwijania rodzinnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych
Interpelacja nr 7181 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podpisanej w dniu 19 listopada 2008 r. przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski doniosłej deklaracji w sprawie polityki rodzinnej, w zakresie wprowadzania obowiązku przedstawiania skutków dla rodzin nowych regulacji dotyczących obszaru spraw społecznych
Interpelacja nr 7290 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie łamania konstytucyjnej zasady równouprawnienia wyznań przy postępowaniu regulacyjnym prowadzonym wobec niekatolickich kościołów i związków wyznaniowych
Interpelacja nr 7583 do ministra obrony narodowej w sprawie udziału kompanii honorowych Wojska Polskiego w nabożeństwach religijnych związanych z uroczystościami patriotycznymi
Interpelacja nr 7604 do prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby podjęcia pilnych działań w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym a Kościołem greckokatolickim w sprawie uregulowania sytuacji prawnej świątyń w południowo-wschodniej Polsce
Interpelacja nr 8389 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozwiązania kwestii dni wolnych od nauki dla osób należących do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w czasie świąt przez nich obchodzonych według kalendarza juliańskiego, w szczególności na terenie woj. Podlaskiego
Interpelacja nr 9546 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu prac Rady Ministrów nad projektem ustawy o uregulowaniu problemu własności cerkwi w płd.-wsch. Polsce
Interpelacja nr 10478 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stosunków traktatowych Polski ze Stolicą Apostolską oraz stosowania przepisów konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów do umów międzynarodowych zawartych z tym suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego
Interpelacja nr 10478 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stosunków traktatowych Polski ze Stolicą Apostolską oraz stosowania przepisów konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów do umów międzynarodowych zawartych z tym suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego - ponowna
Interpelacja nr 10991 do ministra sprawiedliwości w sprawie procedury umożliwiającej uzyskiwanie danych medycznych przez sąd kościelny
Interpelacja nr 11653 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zobowiązań rządu wynikających z zawartej z Kościołem katolickim deklaracji dotyczącej polityki prorodzinnej
Interpelacja nr 12119 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakazu handlu w sklepach wielkopowierzchniowych w niedziele i święta
Interpelacja nr 13510 do prezesa Rady Ministrów w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o usunięciu krzyży z włoskich szkół
Interpelacja nr 13891 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dni wolnych od pracy i nauki dla osób w czasie świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi
Interpelacja nr 15835 do prezesa Rady Ministrów w sprawie braku regulacji prawnej egzekwującej przestrzeganie żałoby narodowej
Interpelacja nr 16635 do prezesa Rady Ministrów w sprawie skutków wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w kwestii braku możliwości wyboru w polskich szkołach etyki zamiast lekcji religii
Interpelacja nr 17830 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działań prawnych podjętych wobec osób uniemożliwiających sprawowanie kultu religijnego pod krzyżem smoleńskim
Interpelacja nr 21708 do ministra edukacji narodowej w sprawie zasłonięcia krzyża w trakcie przemówienia w Zespole Szkół Katolickich we Włocławku
Interpelacja nr 21799 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi i inni przeciwko Republice Włoskiej
Interpelacja nr 23377 do ministra spraw zagranicznych w sprawie noty dyplomatycznej dotyczącej wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka CSsR
Interpelacja nr 23447 do prezesa Rady Ministrów w sprawie noty dyplomatycznej przekazanej Stolicy Apostolskiej w dniu 25 czerwca 2011 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, związanej z seminarium naukowym, które odbyło się w Parlamencie Europejskim w dniu 21 czerwca 2011 r. z inicjatywy polskich europarlamentarzystów z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów


ROZDZIAŁ II
FINANSOWANIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH

Interpelacja nr 32 do ministra środowiska w sprawie okoliczności podwyższenia przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW z 12 do 27 mln zł kwoty dotacji dla Fundacji Lux Veritatis na przeprowadzenie w Toruniu odwiertów w poszukiwaniu wód geotermalnych, jak też zapowiedzi wsparcia utworzenia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu studiów podyplomowych z zakresu polityki ochrony środowiska
Interpelacja nr 282 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych przez podmioty niepubliczne
Interpelacja nr 652 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie skreślenia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z indykatywnej listy projektów Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko
Interpelacja nr 960 do ministra finansów w sprawie procedury wdrażania przyjętych rozwiązań legislacyjnych w zakresie przekazywania przez podatników 1% należnego podatku dochodowego jako darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, w szczególności ewidencjonowania przekazywanych darowizn
Interpelacja nr 1193 do prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowania projektu Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie z centralnych programów unijnych
Interpelacja nr 1194 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zaangażowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w budowę Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie
Interpelacja nr 1287 do ministra zdrowia w sprawie zmiany zasad refundowania przez NFZ świadczeń osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, na przykładzie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Serafitek w Oświęcimiu
Interpelacja nr 1987 do ministra zdrowia w sprawie możliwości przekazywania z budżetu państwa dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego, na przykładzie Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzeheimera w Sochaczewie
Interpelacja nr 2299 do ministra finansów w sprawie przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
Interpelacja nr 2845 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dotacji na prace geologiczne związane z poszukiwaniem i wstępnym ustaleniem zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z utworu wapienia muszlowego lub liasu w Toruniu wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem wód do górotworów w interwale utworów wapienia muszlowego lub liasu w Toruniu, realizowane przez Fundację Lux Veritatis
Interpelacja nr 2913 do ministra finansów w sprawie specjalnej kontroli podatników przekazujących 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Interpelacja nr 3599 do ministra finansów w sprawie regulacji prawno-organizacyjnych zmierzających do zwolnienia z podatku dochodowego prestiżowych nagród, na przykładzie nagrody ks. prof. Michała Hellera
Interpelacja nr 4264 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przepisów dotyczących przeprowadzania zbiórek publicznych
Interpelacja nr 4508 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie skutków społecznych i gospodarczych wprowadzonego w 2007 r. zakazu pracy w święta we wszystkich placówkach handlowych
Interpelacja nr 4832 do ministra finansów w sprawie realizacji zapisów art. 22 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
Interpelacja nr 5253 do ministra finansów w sprawie nieprawidłowości w przekazywaniu 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego
Interpelacja nr 5657 do ministra finansów w sprawie zaległości w przekazywaniu przez urzędy skarbowe 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego
Interpelacja nr 5928 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dofinansowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Interpelacja nr 6693 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie dofinansowania projektów związanych z renowacją zabytkowych obiektów sakralnych woj. Lubelskiego
Interpelacja nr 6869 do ministra finansów w sprawie zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Interpelacja nr 6922 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie finansowania kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej na różnych zasadach
Interpelacja nr 7220 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków prawno-ekonomicznych pracy sióstr opiekunek społecznych
Interpelacja nr 7288 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie finansowania z budżetu państwa wyższego szkolnictwa wyznaniowego Kościoła katolickiego
Interpelacja nr 7491 do prezesa Rady Ministrów w sprawie odszkodowań dla gmin żydowskich za mienie pozostawione w Polsce po II wojnie światowej
Interpelacja nr 7991 do prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowania przez państwo kościołów i innych związków wyznaniowych
Interpelacja nr 8104 do prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowania Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie
Interpelacja nr 8104 do prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowania Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie - ponowna
Interpelacja nr 8107 do prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowania szkolnictwa wyznaniowego w Polsce
Interpelacja nr 8567 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ułatwień w przekazywaniu 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego od rencistów i emerytów
Interpelacja nr 9766 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości środków przeznaczonych z budżetu państwa na finansowane kościołów i związków wyznaniowych w Polsce
Interpelacja nr 9828 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pomocy finansowej potrzebnej do dalszego sprawnego funkcjonowania Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Interpelacja nr 9924 do ministra finansów w sprawie opodatkowania obiektów sanatoryjnych podatkiem od nieruchomości
Interpelacja nr 11150 do ministra finansów w sprawie finansowania kościołów i związków wyznaniowych
Interpelacja nr 12677 do ministra finansów w sprawie wykorzystania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych otrzymanych z 1% podatku
Interpelacja nr 12678 do ministra finansów w sprawie stworzenia podstawy prawnej do przekazywania za podatników 1% podatku na organizacje pożytku publicznego przez ZUS
Interpelacja nr 12688 do ministra finansów w sprawie darowizn z tytułu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
Interpelacja nr 12836 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dofinansowania wniosku pn. "Remont i odbudowa kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540˝
Interpelacja nr 13501 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w ramach Programu "Dziedzictwo kulturowe" dla cerkwi prawosławnej p.w. św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu
Interpelacja nr 14393 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie finansowania Prawosławnego Seminarium Duchownego
Interpelacja nr 14475 do ministra gospodarki w sprawie działalności gospodarczej niektórych spółek należących do związków wyznaniowych, na przykładzie spółki Augustana z Bielska-Białej
Interpelacja nr 14553 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie procedury wdrażania przyjętych rozwiązań legislacyjnych w zakresie przekazywania przez podatników 1% należnego podatku dochodowego jako darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, w szczególności ewidencjonowania i przekazywania darowizn
Interpelacja nr 15869 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe˝, priorytet 1: Ochrona zabytków, pn.: Rekonstrukcja tynków i malatur w krużgankach i kaplicach bazyliki wambierzyckiej, woj. Dolnośląskie
Interpelacja nr 17424 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tragicznej sytuacji Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Tarnobrzegu spowodowanej powodzią
Interpelacja nr 17926 do ministra edukacji narodowej w sprawie kosztów nauczania religii w szkołach
Interpelacja nr 17927 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie finansowania wyższych szkół kościelnych
Interpelacja nr 17928 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie emerytur księży finansowanych ze środków Funduszu Kościelnego
Interpelacja nr 17951 do ministra finansów w sprawie darowizn w parafiach
Interpelacja nr 18777 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stopni wojskowych ordynariuszy Wojska Polskiego
Interpelacja nr 19207 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uściślenia kwestii obszaru przeprowadzania zbiórki publicznej w formie dobrowolnych wpłat na konto
Interpelacja nr 19522 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ordynariatów wojskowych
Interpelacja nr 19616 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wniosku o udzielenie dotacji w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" pn. "Bardo, XVIII-wieczny (1716 r.) pocysterski klasztor i mieszczące się w nim Muzeum Sztuki Sakralnej: wymiana pokrycia dachowego klasztoru˝, złożonego przez Zgromadzenie Redemptorystów, Dom Zakonny w Bardzie, woj. Dolnośląskie
Interpelacja nr 19617 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wniosku o udzielenie dotacji w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" pn. "Ratownicza rekonstrukcja tynków i malatur w krużgankach i kaplicach Bazyliki Wambierzyckiej˝, złożonego przez parafię Nawiedzenia NMP w Wambierzycach, woj. dolnośląskie
Interpelacja nr 19868 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" zadania pn. "Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru - etap II oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w barokowym konwikcie jezuickim" złożonego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Interpelacja nr 19870 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" zadania pn. "Nowa Ruda, XIX-wieczny kościół parafialny pw. św. Mikołaja, remont dachu
Interpelacja nr 20034 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia budowy nowej siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Interpelacja nr 20145 do ministra finansów w sprawie włączenia loterii fantowych organizowanych przez kościelne osoby prawne do ustawy o grach hazardowych
Interpelacja nr 20689 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dofinansowania kościelnych domów pomocy społecznej
Interpelacja nr 21648 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dofinansowania jubileuszowej edycji XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce
Interpelacja nr 21751 do ministra gospodarki w sprawie rozliczania stowarzyszeń za energię elektryczną w oparciu o taryfę C11
Interpelacja nr 22268 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podziału środków z Funduszu Kościelnego
Interpelacja nr 23120 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie odbudowy historycznej rezydencji arcybiskupów lwowskich we Lwowie
Interpelacja nr 23255 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie przedłużenia zwolnienia z podatku VAT na konserwację zabytków sztuki sakralnej wpisanych do rejestru zabytków
Interpelacja nr 23406 do ministra obrony narodowej w sprawie Prawosławnego Ordynariatu Polowego
Interpelacja nr 23417 do ministra obrony narodowej w sprawie liczby kapelanów wojskowych służących w Siłach Zbrojnych RP
Interpelacja nr 24009 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie odpłatności za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa drogowego osób uczestniczących w pielgrzymkach
Interpelacja nr 24138 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie istniejących programów wsparcia ze strony państwa dla odbudowy obiektów sakralnych na Ukrainie


ROZDZIAŁ III
NARUSZANIE UCZUĆ RELIGIJNYCH

Interpelacja nr 751 do ministra sprawiedliwości w sprawie wandalizmu na cmentarzach
Interpelacja nr 13940 do ministra sprawiedliwości w sprawie różnego podejścia polskiego wymiaru sprawiedliwości do różnych grup wyznaniowych przy rozpatrywaniu spraw dotyczących naruszenia uczuć religijnych
Interpelacja nr 17987 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie niepokojących incydentów związanych z profanacją symboli chrześcijańskich i usunięciem przez nieznanych sprawców symboli religijnych na Wzgórzu Trzech Krzyży w Przemyślu
Interpelacja nr 19190 do ministra sprawiedliwości w sprawie licznych napadów i aktów agresji wobec duchowieństwa w diecezji płockiej
Interpelacja nr 21570 do ministra sprawiedliwości w sprawie pojawienia się w Internecie obraźliwych treści na temat papieża Jana Pawła II


ROZDZIAŁ IV
NAUCZANIE RELIGII W SZKOLE PUBLICZNEJ

Interpelacja nr 293 do ministra edukacji narodowej w sprawie nauczania religii w szkołach
Interpelacja nr 1221 do ministra edukacji narodowej w sprawie stanowiska resortu edukacji w kwestii wliczania stopni z religii do średniej ocen na świadectwie oraz kwestii matury z religii
Interpelacja nr 1653 do ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu realizacji nauki religii w przedszkolach
Interpelacja nr 4362 do ministra edukacji narodowej w sprawie obowiązku organizacji lekcji etyki
Interpelacja nr 4849 do prezesa Rady Ministrów w sprawie prowadzenia zajęć z religii przez związki wyznaniowe
Interpelacja nr 12162 do ministra edukacji narodowej w sprawie zapewnienia uczniom polskich szkół wymaganych lekcji etyki
Interpelacja nr 12448 do prezesa Rady Ministrów w sprawie lekcji etyki i religii
Interpelacja nr 13016 do ministra edukacji narodowej w sprawie projektowanych zmian w statusie przedmiotów: religia i etyka, nauczanych w szkołach publicznych
Interpelacja nr 16364 do ministra edukacji narodowej w sprawie nauczania etyki w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych


ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI MAJĄTKOWEJ ORAZ KOMISJI REGULACYJNYCH
 

Interpelacja nr 384 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postępowania regulacyjnego prowadzonego przez komisję do spraw zwrotu mienia Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych
Interpelacja nr 1418 do prezesa Rady Ministrów w sprawie statusu prawnego Komisji Majątkowej działającej na podstawie art. 62 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Interpelacja nr 2951 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności komisji majątkowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Interpelacja nr 4342 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie funkcjonowania Komisji Majątkowej
Interpelacja nr 4785 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie funkcjonowania Komisji Majątkowej
Interpelacja nr 10878 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności rządowo-kościelnej Komisji Majątkowej
Interpelacja nr 11590 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie funkcjonowania Komisji Majątkowej
Interpelacja nr 14067 do prezesa Rady Ministrów: w sprawie rewindykacji majątków należących do Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounickiego) oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, nr 14060 w sprawie rewindykacji majątków należących do: Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (unickiego), Kościoła Katolickiego obrządku ormiańskiego oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w sprawie rewindykacji nieruchomości Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, nr 14056 w sprawie rewindykacji majątku należącego do Muzułmańskiego Związku Religijnego, nr 14060, 14053, 14048, 14050, 14051, 14049, 14047, 14054, 14059, 14046, 14055, 14052, 14066, 14058 w sprawie rewindykacji majątków należących do: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nieposiadającego hierarchii duchownej, Kościoła Katolickiego, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Katolickiego Mariawitów, Kościoła Polskokatolickiego oraz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
Interpelacja nr 18080 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie orzeczeń Komisji Majątkowej
Interpelacja nr 19767 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zakończenia prac Komisji Majątkowej
Interpelacja nr 19780 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zwróconych lub przekazanych nieruchomości i łącznej wysokości odszkodowań wypłaconych kościelnym osobom prawnym przez Komisję Majątkową działającą na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Interpelacja nr 20918 do prezesa Rady Ministrów w sprawie likwidacji Komisji Majątkowej s. 416
Interpelacja nr 21816 do prezesa Rady Ministrów w sprawie związków szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z zatrzymanym przez CBA we wrześniu 2010 r. pełnomocnikiem w sprawach o wielomilionowe odszkodowania przed kościelną Komisją Majątkową
Interpelacja nr 22264 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności komisji majątkowej do spraw gmin wyznaniowych żydowskich
Interpelacja nr 22265 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej
Interpelacja nr 22266 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności komisji majątkowej PAKP
Interpelacja nr 22267 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności komisji majątkowej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Interpelacja nr 24101 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie odszkodowań będących następstwem likwidacji Komisji Majątkowej


ROZDZIAŁ VI
VARIA

Interpelacja nr 116 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie problemu ważności niektórych związków małżeńskich zawartych przed kierownikami urzędów stanu cywilnego
Interpelacja nr 131 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zapowiedzi podjęcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego działań noszących znamiona zamachu na autonomię uczelni wyższych, mogących doprowadzić do stygmatyzowania uczelni według kryteriów politycznych i ideologicznych
Interpelacja nr 505 do prezesa Rady Ministrów w sprawie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu
Interpelacja nr 1617 do prezesa Rady Ministrów w sprawie działalności Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski
Interpelacja nr 1867 do ministra sprawiedliwości w sprawie orzeczeń unieważniających małżeństwa
Interpelacja nr 2022 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie podpisania umowy regulującej stosunki pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wschodnim Kościołem Staroobrzędowym, nieposiadającym hierarchii duchownej
Interpelacja nr 2558 do ministra zdrowia w sprawie możliwości zawierania kontraktów z NFZ przez domy pomocy społecznej na usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne oraz zachowania uprawnień pielęgniarek po 5-letnim okresie zatrudnienia w placówce opiekuńczej
Interpelacja nr 2856 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podstaw prawnych, na jakich są zatrudniani wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Interpelacja nr 4022 do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratury dotyczącego zbierania przez Radio Maryja środków na ratowanie Stoczni Gdańskiej
Interpelacja nr 5323 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie współpracy organizacji pozarządowych z samorządami
Interpelacja nr 5629 do ministra spraw zagranicznych w sprawie stanowiska Polski wobec antychrześcijańskiej rebelii w Indiach
Interpelacja nr 5875 do ministra spraw zagranicznych w sprawie interwencji MSZ w związku z powtarzającymi się aktami agresji wobec chrześcijan w Indiach i Wietnamie
Interpelacja nr 5885 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie możliwości zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz powstałych na jej bazie rozporządzeń
Interpelacja nr 5946 do ministra spraw zagranicznych w sprawie prześladowania chrześcijan w Indiach
Interpelacja nr 6338 do ministra spraw zagranicznych w sprawie prześladowań chrześcijan w Indiach
Interpelacja nr 6969 do ministra spraw zagranicznych w sprawie nasilających się prześladowań chrześcijan w wielu krajach świata
Interpelacja nr 7374 do ministra spraw zagranicznych w sprawie prześladowań polskich chrześcijan w Indiach
Interpelacja nr 7414 do ministra zdrowia w sprawie działań mających na celu zgromadzenie i przekazanie Sejmowi informacji o liczbie dokonywanych w Polsce zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego oraz eksperymentach o charakterze biomedycznym
Interpelacja nr 7508 do prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej
Interpelacja nr 7697 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podstaw prawnych oraz sposobu egzekwowania obowiązku dokumentowania miejsca złożenia urny z prochami osoby zmarłej
Interpelacja nr 8060 do ministra spraw zagranicznych w sprawie sytuacji chrześcijan w Republice Indii
Interpelacja nr 8129 do ministra zdrowia w sprawie popularyzacji w Polsce naprotechnologii
Interpelacja nr 8501 do ministra spraw zagranicznych w sprawie łamania praw człowieka w Chinach
Interpelacja nr 9373 do ministra finansów w sprawie uniemożliwienia części podatnikom przez niektóre urzędy skarbowe przekazania odpisu w wysokości 1% należnego podatku na rzecz wskazanej przez nich organizacji pożytku publicznego
Interpelacja nr 9754 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szkoleń w zakresie kierowania ruchem dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego
Interpelacja nr 9759 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obowiązku szkolenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego
Interpelacja nr 9759 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obowiązku szkolenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego - ponowna
Interpelacja nr 9892 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie opłat za specjalistyczne kursy dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu pielgrzymki
Interpelacja nr 10048 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obowiązku odpłatnego szkolenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego
Interpelacja nr 10190 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obowiązku szkolenia osób kierujących ruchem drogowym podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego
Interpelacja nr 10280 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie konieczności ukończenia szkolenia z kierowania ruchem drogowym przez osoby pilnujące porządku na trasach pielgrzymek
Interpelacja nr 10294 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obowiązku szkolenia porządkowych towarzyszących pielgrzymkom
Interpelacja nr 10328 do ministra finansów w sprawie funkcjonowania ustawowego zwolnienia z podatku rolnego
Interpelacja nr 10380 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obowiązkowego szkolenia dla służb porządkowych pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
Interpelacja nr 12684 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania uprawnień kombatanckich uczestnikom "walki o Kościół" w Kraśniku Fabrycznym w 1959 r. represjonowanym przez komunistyczne władze
Interpelacja nr 13945 do ministra spraw zagranicznych w sprawie podjęcia niezbędnych działań w celu zapobieżenia dalszemu prześladowaniu chrześcijan w Wietnamie
Interpelacja nr 13958 do ministra spraw zagranicznych w sprawie wystosowania noty dyplomatycznej w związku z aktami agresji wobec Kościoła katolickiego w Wietnamie
Interpelacja nr 14502 do ministra spraw zagranicznych w sprawie nasilających się prześladowań chrześcijan w Wietnamie
Interpelacja nr 14687 do ministra sprawiedliwości w sprawie absolwentów wydziałów prawa kanonicznego
Interpelacja nr 15098 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zwolnienia instytucji kultury z podatku od nieruchomości
Interpelacja nr 15458 do ministra spraw zagranicznych w sprawie decyzji radnych miejskich Lwowa dotyczącej przekazania polskiego kościoła katolickiego pw. św. Marii Magdaleny na cele całkowicie niezwiązane z praktykami religijnymi
Interpelacja nr 15475 do ministra spraw zagranicznych w sprawie zwrotu kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie polskiej wspólnocie rzymskokatolickiej
Interpelacja nr 15580 do ministra spraw zagranicznych w sprawie starań katolików na Ukrainie o zwrot świątyń odebranych przez władze komunistyczne
Interpelacja nr 16256 do ministra sprawiedliwości w sprawie zmian ustawowych mających na celu przyznanie najbliższym dziecka poczętego uprawnień pokrzywdzonego w przypadku przestępstwa aborcji
Interpelacja nr 17141 do ministra obrony narodowej w sprawie nadawania stopni oficerskich księżom po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w okresie PRL
Interpelacja nr 17863 do ministra finansów w sprawie obniżenia podatku od nieruchomości od obiektów sanatoryjnych
Interpelacja nr 19512 do ministra spraw zagranicznych w sprawie prześladowania chrześcijan w Iraku oraz podjęcia przez polski rząd działań dyplomatycznych w celu zapewnienia katolickiej mniejszości w tym kraju prawa do swobodnego praktykowania swojej religii
Interpelacja nr 19551 do ministra obrony narodowej w sprawie przeniesienia do rezerwy kadrowej księdza prałata pułkownika Sławomira Żarskiego
Interpelacja nr 20712 do prezesa Rady Ministrów w sprawie inicjatywy potępiającej prześladowania chrześcijan na świecie
Interpelacja nr 21151 do ministra zdrowia w sprawie negatywnej oceny NIK w zakresie funkcjonowania komisji bioetycznych powołanych przez rektorów uczelni medycznych
Interpelacja nr 22424 do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy cerkwi w pobliżu polskiego cmentarza w Katyniu
Interpelacja nr 23066 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie braku ustawy regulującej kwestie związane z działalnością sekt na obszarze państwa polskiego
Interpelacja nr 23837 do ministra edukacji narodowej w sprawie gromadzenia wrażliwych danych o polskich uczniach
Interpelacja nr 24197 do ministra spraw zagranicznych w sprawie działalności instytutów Konfucjusza w Polsce

Załącznik nr 1 DO INTERPELACJI NR 9766 
Załącznik nr 3 DO INTERPELACJI NR 9766 
Załącznik nr 1 DO INTERPELACJI NR 17926 
Załącznik nr 1 DO INTERPELACJI NR 19522 

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 22 kwiecień 2014.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 158 z 351 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Ewaluacja w nauczaniu religii
Ewaluacja w nauczaniu religii
Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne
Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne
Wartość i dobro rodziny
Wartość i dobro rodziny
$ Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
$ Małżeństwo i rodzina wobec aborcji
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
$ Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych
$ Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce