Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377028988 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900
Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900
160,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich
[9788377028988]
28,00zł
Product available

ed. Damian Gil
ISBN:
978-83-7702-898-8
Pages: 364
Format: B5
Year: 2014
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Rozdział I.
Terminowość czynności procesowych i ich skutki w postępowaniu karnym

Ireneusz Nowikowski - Uwagi o zawieszeniu i przerwie biegu terminów procesowych w postępowaniu karnym

Łukasz Jagiełłowicz - Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia

Kamila Majchrzak, Piotr Misztal - Instytucja zawieszenia biegu terminu dla strony na czas rozpoznania wniosku o ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu na tle zmian procedury karnej i jej znaczenie dla skutecznego dokonania czynności procesowej

Hanna Paluszkiewicz - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a kwestie intertemporalne w polskim procesie karnym. Reguła skuteczności czynności procesowych


Rozdział II.
Problemy skuteczności i efektywności czynności procesowych w postępowaniu karnym

Cezary Kulesza - Skutki nieefektywnej reprezentacji procesowej oskarżonego w postępowaniu karnym - standard europejski i prawo polskie

Krzysztof Woźniewski, Wioletta Niemiec - Skuteczność czynności procesowych oraz rodzaje skutków procesowych - wprowadzenie do problematyki

Jacek Izydorczyk - Skutki prawne wniesienia apelacji karnej w zakresie reguł ne peius

Szymon Pawelec - Prawo oskarżonego do milczenia w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wybrane zagadnienia

Dariusz Kużelewski - Nowoczesne technologie informatyczne w procesie karnym i ich wpływ na czynności procesowe - wybrane zagadnienia

Jakub Kosowski - Przesłuchanie na odległość w polskim procesie karnym

Anna Grochowska, Łukasz Wiśniewski - Przeszukanie pomieszczenia w polskiej procedurze karnej a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Łukasz Łukowski - Nowelizacja przepisów o przesłuchaniu świadka w trybie określonym w art. 185a-185c k.p.k.

Katarzyna Kochel - Czynności procesowe dotyczące biegłego i jego opinii w polskiej i niemieckiej procedurze karnej

Katarzyna Dryka - Skutki orzekania pod nieobecność stron w postępowaniu nakazowym - w świetle wybranych standardów procesowych

Łukasz Malinowski - Jawność posiedzeń sądowych po 1 lipca 2015 r. (art. 95a k.p.k.) w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Damian Gil - Sprzeciw od wyroku zaocznego - zagadnienia wybrane


Rozdział III.
Skutki czynności procesowych w postępowaniu cywilnym

Anna Franusz - Czynności procesowe dokonywane per facta concludentia

Anna Kościółek - Skuteczność wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w sądowym postępowaniu cywilnym

Dominika Zybała - Skutki procesowe wyroków sądów odwoławczych w sprawach cywilnych w Anglii i Walii

Kamil Wiciński - Elektroniczne czynności procesowe i ich wpływ na efektywność postępowania cywilnego

Jakub Pawłowski - Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Standardy i skutki

Kamila Czekaj - Skutki zabezpieczenia dowodów w angielskiej i polskiej procedurze cywilnej

Marcin Kostwiński - Skutki czynności procesowych a instytucja ferii sądowych w ujęciu historycznoporównawczym oraz prawnoporównawczym na przykładzie prawa austriackiego, niemieckiego i szwajcarskiego

Aneta Makowiec - Wprowadzenie europejskiego poświadczenia spadkowego a polskie regulacje związane ze stwierdzeniem nabycia spadku


Rozdział IV.
Czynności procesowe w wybranych obszarach prawa publicznego

Anna Wiktorowicz - Odwołanie i zażalenie w polskiej procedurze administracyjnej na tle prawa europejskiego

Agnieszka Sznajder - Wznowienie postępowania administracyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej z powodu niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem wspólnotowym - europejskie standardy

Krzysztof Puzio - Standardy europejskie wynikające z prawa do dobrej administracji na gruncie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

This product was added to our catalog on Thursday 20 November, 2014.
Reviews
Previous product  Product 140 of 325 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych
Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego
Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego
W kierunku odformalizowania postępowania sądowego
W kierunku odformalizowania postępowania sądowego
Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości
Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE
Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE
Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym
Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce