Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » SP67 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Krajobrazy Lublina. Rzeki
Krajobrazy Lublina. Rzeki
44,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 3(67)/2016
[SP67]
25,00zł
Product available

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 254
Format: B5
Year: 2016
Languages: Polish, Spanish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

Remigio Beneyto BERENGUER, La Conferencia Episcopal Española: ¿Hay necesidad de una normativa particular sobre fundaciones autónomas?
Konferencja Episkopatu Hiszpanii. Czy istnieje konieczność regulacji partykularnej w odniesieniu do fundacji autonomicznych? (streszczenie)
Episcopal Conference of Spain - is there a need for particular regulations concerning autonomous foundations? (summary)
Епископская конференция Испании. Есть ли необходимость в конкретной регуляции, в отношении к автономному фонду? (резюме)

Łukasz Dawid DĄBROWSKI, Agencje antykorupcyjne na świecie - problemy prawne i organizacyjne
Anti-corruption agencies in the world - legal and organizational problems (summary)
Антикоррупционные агентства в мире - правовые и организационные проблемы (резюме)

Agnieszka KANIA, Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Moral corruption as a controversial concept. Comments in the context of the Act on proceedings in juvenile cases (summary)
Деморализация как спорное понятие. Замечания нa фоне Закона о разбирательстве в делах несовершеннолетних (pезюме)

Elżbieta MAŁECKA, Działania edukacyjno-informacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako element budowania konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym
Educational and Informative Actions of the President of the Office of Electronic Communications as Contributions to Building Competition in the Sector of Telecommunications (summary)
Информационно-образовательные действия Президента Управления Электронной Коммуникации как элемент создания конкуренции в секторе телекоммуникаций (pезюме)

Grzegorz PASTUSZKO, Formuła zastępstwa głowy państwa w świetle art. 57 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec
The rule of the vacancy of the Head of State in the light of art. 57 of the Constitution of the Federal Republic of Germany (summary)
Формула замещения главы государства в свете ст. 57 немецкого oсновного закона (pезюме)

Jarosław SZYMANEK, Dysfunkcje polskiego prawa i kierunki jego doskonalenia na etapie procesu ustawodawczego
Disfunctions of the polish law and directions of its perfection at the legislation stage (summary)
Дисфункции польского права и направления его усовершенствования на стадии законодательного процесса (pезюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Sławomir ZWOLAK, Zasady prawa budowlanego
The principles of construction law (summary)
Принципы строительного права (pезюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Federacja Rosyjska Ustawa federalna o bezpieczeństwie (tłumaczenie Krystian Nowak)


RECENZJE

Katarzyna Holy, Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 310 (rec. Tomasz Lachowski)


SPRAWOZDANIA

Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 7 kwietnia 2016 r. (Kamil Mania)

Prawna ochrona życia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 6 maja 2016 r. (Agnieszka Bernecka)

Aktualne problemy prawa socjalnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 13 maja 2016 r. (Kamil Mania)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń - marzec 2016 r. (Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

This product was added to our catalog on Monday 24 July, 2017.
Reviews
Previous product  Product 256 of 346 in category Law  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce