Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » SP46 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
39,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
      Seria: Juliusz Makarewicz
      Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
      Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
      Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
      Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
      Seria: Studia Prawnicze KUL
      Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
      Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Upowszechnianie nauki
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
[SP46]
25,00zł
Product available

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 228
Format: B5
Year: 2011
Language: Polish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

KAMILA DOKTÓR-ВINDAS, Kontrola konstytucyjności aktów pochodnego prawa europejskiego w świetle orzecznictwa włoskiego Trybunału Konstytucyjnego
Constitutionality Control of Instruments of the EU Secondary Law in the Light of the Case-law of the Constitutional Court of Italy (summary)
Контроль над конституционностью актов производного Европейского права в свете судебной практики Конституционного Трибунала Италии (резюме)

DARIUSZ DUDEK, Model polskiego sądu konstytucyjnego (uwarunkowania ustrojowe, kompetencyjne i proceduralne)
The Model of Polish Constitutional Court (Political System, Competence and Procedural Background) (summary)
Польская модель конституционного суда (обусловленности системы, компетенций и процедуры) (резюме)

KATARZYNA KUBUJ, Decyzja francuskiej Rady Konstytucyjnej w sprawie Traktatu z Lizbony w świetle wcześniejszych orzeczeń dotyczących integracji europejskiej
Decision of the French Constitutional Council on the Treaty of Lisbon in the Light of Prior Judgments Concerning European Integration (summary)
Постановление Французского Конституционного Совета по Лиссабонскому7 договору в свете предыдущих решений, касающихся европейской интеграции (резюме)

MARZENA LASKOWSKA, Dopuszczalność kontroli zgodności aktów pochodnego prawa UE z Konstytucją RP. W przeddzień rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego
Admissibility of Control of Conformity of the Instruments of the EU Secondary Law with the Constitution of the Republic of Poland. On the Eve of the Decision of the Constitutional Tribunal (summary)
Допустимость контроля соответствия актов производного права ЕС с конституцией РП. Накануне решение Конституционного Трибунала (резюме)

SZYMON PAWŁOWSKI, Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. dotyczący zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN
Judgment of the German Federal Constitutional Court of 30 June 2009 on Compliance of the Treaty of Lisbon with the Basic Law for the Federal Republic of Germany (summary)
Решение немецкого Конституционного Федерального Трибунала от 30 июня 2009 года, касающееся соответствия Лиссабонского договора с Основным Законом ФРГ (резюме)

PIOTR RADZIEWICZ, Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego
The implementation of the Constitutional Tribunal Judgments (summary)
Исполнение законодателем решений Конституционного Трибунала (резюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Glosa do wyroku SN z dnia 28 kwietnia 2010 r., HI CSK 143/09 (Giga Nowak)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 690 (1991) z 29 kwietnia 1991 roku (tłum. Paweł Śledziński)


RECENZJE

Antoni Dębiński, Magdalena Pyter (red.), Roman Longchamps de Berier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski (rec. Jerzy Flaga)

Ludwik Stanisław1 Szuba, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954) (rec. Bogdan Sekściński)


SPRAWOZDANIA

Małżeństwo na całe życie? (Konferencja naukowa, Olsztyn, 11 maja 2011 r.) (Martyna Seroka)

O potrzebie reformy prawa spółek handlowych (Konferencja, Uniwersytet Łódzki, 20 maja 2011 r.) (Paweł Zdanikowski)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Mariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL styczeń-czerwiec 2010 r. (oprac. Sławomir Graboń)

This product was added to our catalog on Friday 16 December, 2011.
Reviews
Previous product  Product 4 of 30 in category Seria: Studia Prawnicze KUL  Next product
Studia Prawnicze KUL - Pozostałe książki z serii
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
25,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
8,00zł

Customers who bought this product also purchased
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
$ Ciało człowieka w refleksji filozoficznej
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Parricidium w prawie rzymskim
Elementy logiki dla prawników
Elementy logiki dla prawników
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Nowe prawo energetyczne
Nowe prawo energetyczne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce