Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » SP64 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956)
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949-1956)
70,00zł
Categories
    SALE
    Benedykt XVI
    John Paul II
    PRIZEWINNING BOOKS
    Albums
    Periodicals
      Acta Mediaevalia
      Przegląd Prawno-Ekonomiczny
      Review of Comparative Law
      Scripta Biblica et Orientalia
      Społeczeństwo i Rodzina
      Studia Nauk Teologicznych PAN
      Studia Prawnicze KUL
      Studia z Prawa Wyznaniowego
      The Biblical Annals
      Verbum vitae
      Vox Patrum
      Zeszyty Naukowe KUL
    Philosophy
    Humanities
    History
    Commemorative Books
    Foreign languages
    Mathematics
    Natural sciences
    Guides
    Social science
    Law
    Theology
    Varia
    Lubliniana
    Discount books
    Końcówki nakładu
    e-book
    SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
    Upcoming
    
    Promotional Items
    Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 4(64)/2015
[SP64]
25,00zł
Product available

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 252
Format: B5
Year: 2015
Languages: Polish, English


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne


STUDIA I ARTYKUŁY

Tadeusz BOJARSKI, Uwagi o zmianach Kodeksu karnego w zakresie ogólnych zasad odpowiedzialności wprowadzonych przez ustawę z 20 lutego 2015 r.
Comments on the amendments to the Penal Code concerning the general liability principles as introduced by the Act of 20 February 2015 (summary)
Примечания по изменениях в Уголовном кодексе в сфере общих правил ответственности введенных Законом от 20 февраля 2015 г. (резюме)

Małgorzata GAŁĄZKA, Kara łączna po nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.
Aggregate penalty after the 20th February 2015 amendment of the Criminal Code (summary)
Общее наказание после изменений Уголовного кодекса от 20 февраля 2015 г. (резюме)

Jerzy NIKOŁAJEW, Kodeks karny wykonawczy po 1 lipca 2015 r. Wybrane problemy prawno-penitencjarne
Executive Penal Code after 1 July 2015 - selected legal and penitentiary issues (summary) 
Уголовно-исполнительный кодекс после 1 июля 2015 г. отдельные правно-пенитенциарные вопросы (резюме)

Damian SZELESZCZUK, Środki karne w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.
Penal measures in the light of the amendments to the Criminal Code of 20 February 2015 (summary)
Карательные меры в свете изменения Уголовного кодекса от 20 февраля 2015 г. (резюме)

Igor ZGOLIŃSKI, Dozór elektroniczny jako instrument polityki karnej. Wybrane uwagi na kanwie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego
Electronic monitoring as an Instrument of Criminal Policy. Remarks on the Amendment to the Criminal Code and to the Executive Penal Code (summary)
Система электронного надзора как инструмент уголовной политики. Выбранные вопросы в свете изменения Уголовного кодекса и Уголовно-исполнительного кодекса (резюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Kornelia Anna GRABOWSKA, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-29/14 Komisja Europejska przeciwko Polsce z dnia 11 czerwca 2015 r. 
Gloss to the judgment of the Court of Justice of the European Union, Case C-29/14 European Commission v Poland of 11 June 2015 (summary)
Комментарий к решению Судa Справедливости Европейского Союза в деле С-29/14 Европейска Комиссия против Польши oт 11 июня 2015 г. (резюме)

Marzena RZESZÓT, Geneza i ewolucja procesów z udziałem ław przysięgłych w amerykańskim systemie prawnym
Origins and Development of a Jury Trial in American Legal System (summary)
Происхождение и эволюция процессов с участием присяжных судов в правовой системе США (резюме)

Marzena RZESZÓT, Jury Nullification in the American Legal System. Basics of the Doctrine from the Perspective of a Non-Common Law Lawyer
Podstawy instytucji jury nullification w amerykańskim systemie prawnym z punktu widzenia prawnika spoza systemu common law (streszczenie)
Jury Nullification в американской правовой системе. Основы доктрины с точки зрения юриста не связанного с системой common law (резюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Wyrok francuskiego Sądu Kasacyjnego z 20 marca 1972 r. dotyczący odpowiedzialności karnej lekarza za nieudzielenie pomocy (tłum. i oprac. Małgorzata Gałązka)


RECENZJE

Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon (red.), Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 234 (rec. Jacek Barcik)

Piotr Stanisz, Marta Ordon (red.), Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust.4-5 Konstytucji RP ), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss.469 (rec. Witold Brodziński)

Maciej Jońca, Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 465 (rec. Karol Dąbrowski)

Marek Dobrowolski, Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 335 (rec. Tomasz Dąbrowski)


SPRAWOZDANIA

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, Ogólnopolska konferencja naukowa (Zakrzew, 10 czerwca 2015 r.) (Tomasz Dąbrowski)

VIII polsko-ukraińskie spotkanie - Konferencja naukowa (Jaremcze, 25-27 września 2015 r.) (Tomasz Grzywaczewski, Tomasz Lachowski)

Nowe polskie prawo konsularne, Ogólnopolska konferencja naukowa (Kraków, 24-25 czerwca 2015 r.) (Łukasz Dąbrowski)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2015 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)


IN MEMORIAM

Reverendissimo Domino Stanislao Paździor in memoriam (1946-2015) (Marta Greszata-Telusiewicz)

This product was added to our catalog on Wednesday 20 July, 2016.
Reviews
Previous product  Product 121 of 203 in category Periodicals  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 4(60)/2014
Studia Prawnicze KUL, 4(60)/2014
Studia Prawnicze KUL, 1(61)/2015
Studia Prawnicze KUL, 1(61)/2015
Studia Prawnicze KUL, 3(63)/2015
Studia Prawnicze KUL, 3(63)/2015
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce