Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Periodicals » 1054 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 22
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 22
69,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 49
[1054]
36,75zł
Product unavailable

ed. S. Longosz
ISBN:
978-83-7363-594-4
Pages: 774
Format: B5
Year: 2007


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

1. Tabula gratulatoria
2. Ksiądz Profesor Marek Starowieyski - oprac. T. Skibiński SAC
3. Wykaz drukowanych prac Ks. Prof. Marka Starowieyskiego - oprac. T. Skibiński SAC


ARTYKUŁY

4. Benedetto da Norcia "uomo di Dio" e "servo dell'uomo" - B. Amata
5. Pour une periodisation efficace des temps patristiques - D. Bertrand SJ
6. L'image de la papaute dans l'"Histoire Ecclesiastique" de Socrate - S. Bralewski
7. Mary as a "letter", and some other letter imagery in Syriac liturgical texts - S. Brock
8. Św. Kutbert - asceta, biskup i święty Kościoła anglosaskiego - R. Bulas
9. Quelques apercus sur les prolegomenes a la philosophic de David I'Invincible - B. Contin
10. Religio e pietas nell'eta classica. Incontri e scontri tra pagani e cristiani - E. Dal Covolo SDB
11. Uesegesi geronimiana di Is 1, 1 sulla base del "Commento in Isaia" - B. Degórski O.S.P.P.E
12. Definicja miłości chrześcijańskiej Klemensa Aleksandryjskiego w świetle encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est" - ks. F. Drączkowski
13. Znaczenie Petra (Mt 16, 18) w interpretacji świętego Augustyna - ks. A. Eckmann
14. Les traductions latines de Basile de Cesaree (IVe-XVe siecle): les intentions de leurs auteurs - B. Gain
15. Vingt-cinq ans de recherches sur la version arabe de Gregoire de Nazianze a Louvain-la-Neuve - J. Grand'Henry
16. Śmierć Aelreda z Rievaulx - między teorią a rzeczywistością - ks. R. Gron
17. La pace in Agostino d'Ippona. Aspetti antropologici e sociali - V. Grossi OSA
18. Agape comme programme de formation chretienne d'apres Clement dAlexandrie - ks. J. Grzywaczewski
19. Znaczenie archeologii chrześcijańskiej dla interpretacji "Peristephanon" Prudencjusza na przykładzie wykopalisk pod Bazyliką św. Pawła za murami - B. Iwaszkiewicz-Wronikowska
20. Mystagogie: ein liturgisches Bildungskonzept der alten Kirche - R. Kaczyński
21. The philosophical background of the Athanasian doctrine of salvation - Ch. Kannengiesser
22. Formacja duchownych w świetle "De institutione clericorum" Rabana Maura - ks. M. Kieling
23. Sosy w kuchni greckiej. Garum i pochodne - M. Kokoszko
24. Bóg jest obecny w świecie, kieruje nim i osądza go. Opatrzność Boża w dziele Salwiana z Marsylii "De gubernatione Dei" - T. Kołosowski SDB
25. Męczeństwo jako paradoksalne świadectwo życia w Aktach i Pasjach Męczenników - J.M. Kozłowski
26. Izydor z Sewilli jako mistrz kompilacji. Organizacja materiału w "Etymologiach" na przykładzie XVII księgi "De agricultura" - T. Krynicka
27. Konstantynopol w listach Teofilakta, arcybiskupa Ochrydy - M.J. Leszka
28. Grzegorz Wielki wobec problemów w relacjach między chrześcijanami i żydami na podstawie swego "Registrum Epistularum" - ks. J. Lewandowicz
29. Maryja w apokryfach Starego Testamentu - ks. S. Longosz
30. Obrazy obrazu (Rodzaju 1, 26 i Kolosan 1, 15 u św. Grzegorza z Nyssy) - L.F. Mateo-Seco
31. Carmina "De Sodoma" et "De Iona": una relectura - M. Mendoza
32. Coherence and discontinuity in Gregory Of Nyssa - A. Meredith SJ
33. Dzieci jako uczestnicy cudownych zdarzeń w "Vita Porphyrii Episcopi Gazensis" Marka Diakona - I. Milewski
34. La "lectio monastica" delie prime eremite cristiane - L.M. Mirri
35. Jezus w "Ewangelii Judasza" - ks. W. Myszor
36. Znaczenie terminu w antropologii Dy dyma Aleksandryjskiego - ks. R. Nakonieczny
37. Trzy spory o datę Wielkanocy - ks. J. Naumowicz
38. Przyjaźń w ujęciu Jana Kasjana - ks. A. Nocoń
39. Św. Marcin z Tours - aktualny model miłości - P.J. Nowak OFM
40. Grzech jako choroba duszy w homilii św. Bazylego Wielkiego "O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła" - E. Osek
41. "Obcy" i "przybysze" od statusu cywilno-prawnego do eklezjologii wyobcowania - M.C. Paczkowski OFM
42. List Konstantyna do Aleksandra i Ariusza a zwołanie Soboru Nicejskiego - H. Pietras SJ
43. Nouveau temoignage sur l'origine orphico-pythagoricienne de la metaphore d'Ulysse comme symbole de 1'ame (a propos du recent ouvrage de Madeleine Scopello) - B. Pouderon
44. Solitudo desiderata. Les solitudes de Severin de Norique - Ph. Regerat
45. Figura e ministero dei diaconi nelle "Lettere" di Ignazio dAntiochia - ks. R. Selejdak
46. Postawa dziecka wobec matki w ocenie św. Augustyna - ks. A. Swoboda
47. Przyczyny wyboru i depozycji Jana Chryzostoma z urzędu biskupa Konstantynopola (próba reinterpretacji przekazów historycznych) - ks. P. Szczur
48. Teoforyczne znaczenia terminu "spiritus" w "Adversus Praxean" Tertuliana - ks. M. Szram
49. La theologie judeo-chretienne du Fils de Dieu dans le "Pasteur" d'Hermas (Sim. V2,1-6, 7a) - ks. F. Szulc
50. Alcuni aspetti salienti delia preghiera nei "Carmini" di Gregorio Nazianzeno - F. Trisoglio
51. Pochodzenie legendy o trzech królach - ks. A. Tronina
52. "Kto pokłada w nim tę nadzieję" (U 3, 3) w interpretacji niektórych pisarzy łacińskich okresu patrystycznego (Augustyn, Pseudo-Hilary z Arles, Beda Czcigodny) - ks. W. Turek
53. La joie de 1'Esprit Saint chez Saint Benoit - A. De Vogue OSB
54. Priorytetowe znaczenie formuły trynitarnej w nauczaniu Grzegorza z Nazjanzu - ks. N. Widok
55. Jedenastowieczne echo sporu o tytuł Patriarchy Ekumenicznego - T. Wolińska
56. Pneumatologia Hierakasa z Egiptu na tle apokryficznego "Wniebowstąpienia Izajasza" i starożytnych tradycji melchizedekiańskich - R. Zarzeczny SJ
57. Motyw róży w piśmie gnostyckim "O początku świata", NHCII5, 111, 12-15 - A.Z. Zmorzanka
58. Chrzest a zbawienie człowieka: ważność i konieczność chrztu w świetle polemiki Augustyna z donatystami - ks. A. Żurek

This product was added to our catalog on Wednesday 10 October, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 66 of 147 in category Periodicals  Next product
Customers who bought this product also purchased
Opowieści apokryficzne
Opowieści apokryficzne
$ Myśl starożytna
$ Myśl starożytna
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej
$ Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem
$ Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem
Ewangelia według św. Marka. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Ewangelia według św. Marka. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
$ Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce