Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Periodicals » 9788373636323 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
Standardowy model kosmologiczny. Studium metodologiczne
97,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 10
[9788373636323]
23,00zł
Product unavailable

red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon
ISBN:
978-83-7363-632-3
Stron: 458
Format: A5
Rok wydania: 2007

Ukazujące się od 2000 roku "Studia z Prawa Wyznaniowego" są efektem naukowej refleksji nad statutem kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sytuacją prawną jednostki w zakresie wolności sumienia i religii.


SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY

ARTUR MEZGLEWSKI (KUL)
Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych

ZDZISŁAW ZARZYCKI (UJ)
Współdziałanie Kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wybrane zagadnienia prawne

STANISŁAW SAGAN (UR)
Kościół Państwowy Islandii

VIKTORIYA SERZHANOVA (UR)
Kościoły w Finlandii 

JAROSŁAW SZYMANEK (UW)
Konstytucjonalizacja prawa do wolności myśli, sumienia, religii i przekonań

PAWEŁ BORECKI (UW)
Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim  

JERZY PARCHOMIUK (KUL)
Odpowiedzialność odszkodowawcza związków wyznaniowych jako podmiotów wykonujących władzę publiczną

DARIUSZ WALENCIK (KUL)
Ścieżka legislacyjna projektu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

KRZYSZTOF WARCHAŁOWSKI (UKSW)
Gwarancje prawa do wychowania religijno-moralnego w umowach międzynarodowych

ANNA TUNIA (KUL)
Charakter prawny terminów stosowanych w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej

TOMASZ J. SZYSZLAK (UWr)
Wolność religijna w konstytucjach i ustwach wyznaniowych państw postradzieckich

ARKADIUSZ JANUCHOWSKI (Poznań)
Zagadnienia związane z interpretacją art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP

ANDRZEJ SZYMAŃSKI (UO)
Akcja przejmowania szpitali wyznaniowych w oparciu o ustawę z 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia

ANETA MARIA ABRAMOWICZ (KUL)
Przedmiotowy zakres wolności religijnej

WOJCIECH WNUK (KUL)
Osoby prawne Kościoła katolickiego jako podmioty uprawnione do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

EDYTA DUDZIAK (KUL)
Kościół katolicki wobec praw człowieka. Ewolucja stanowiska


RECENZJE

Ombretta Fumagali Carulli, A Cesare ció che e di Cesare, a Dio ció che e di Dio. Laicka delio Stato e liberta delie Chiese, Vita e Pensiero, Milano 2006, ss. 157 (Henryk Misztal) 

Marco Antonio Huaco Palomino, Derecho de la religion: el principio y derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento juridico peruana, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana Union, 2005, pp. 398 (Wiesław Bar)

Rosa Maria Satorras Fioretti, El Derecho a la Asistencia Religiosa en los Tanatorios, J.M. Bosch Editor, Barcelona 2004, pp. 210 (Wiesław Bar)

A Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa, 2007, Wydawnictwo C.H. Beck (Piotr Zakrzewski)


SPRAWOZDANIA

Sympozjum naukowe pt. Prawo kościelne a prawo państwowe. Harmonia czy konflikt, Kraków, dn. 23 listopada 2006 r. (Anna Tunia)

Ogólnopolskie sympozjum X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny, Białystok, 26-27 września 2007 r. (Marta Ordon)

Konferencja naukowa pt. Między praktyką a literą prawa – przepisy wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r. z perspektywy dziesięciolecia, Warszawa, 29 marca 2007 r. (Marta Ordon)

V Międzynarodowa Konferencja Kultura i prawo. Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny (Lidia Fiejdasz)

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Tuesday 18 December, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 50 of 146 in category Periodicals  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Scripta Biblica et Orientalia 2(2010)
$ Scripta Biblica et Orientalia 2(2010)
Vox Patrum. T. 58
Vox Patrum. T. 58
$ Scripta Biblica et Orientalia 1(2009)
$ Scripta Biblica et Orientalia 1(2009)
Scripta Biblica et Orientalia 4(2012)
Scripta Biblica et Orientalia 4(2012)
Scripta Biblica et Orientalia 3(2011)
Scripta Biblica et Orientalia 3(2011)
Vox Patrum. T. 56
Vox Patrum. T. 56
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce