Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Periodicals » 1173 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Salus Animarum jako istota reformy procesowej papieża Franciszka
Salus Animarum jako istota reformy procesowej papieża Franciszka
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 50-51
[1173]
42,00zł
Product unavailable

ed. S. Longosz
ISBN:
978-83-7363-736-8
Pages: 910
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish, Italian


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

DOKUMENTY
1. Patrystyczna katecheza Benedykta XVI (wstęp) - ks. S. Longosz
2. Katechezy Benedykta XVI: Klemens Rzymski - Cyryl Jerozolimski
3. Katecheza Benedykta XVI od urny z relikwiami św. Augustyna (wstęp) - ks. S. Longosz
4. Katechezy Benedykta XVI o św. Augustynie

ARTYKUŁY
1. Przemówienie Rektora KUL Ks. Prof. dra hab. Stanisława Wilka na otwarcie sympozjum "Jan Paweł II a antyk chrześcijański"
2. Jan Paweł II a organizacja polskich studiów nad antykiem chrześcijańskim - ks. S. Longosz
3. Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Bazylego - ks. J. Naumowicz
4. Święty Benedykt w wypowiedziach Jana Pawła II - ks. B. Czyżewski
5. Jan Paweł II a 1550. rocznica Soboru Efeskiego - CS. Napiórkowski OFMConv
6. Jan Paweł II a 1600. rocznica Soboru Konstantynopolitańskiego I - ks. J. Czerwień
7. Jan Paweł II a 1500. rocznica śmierci św. Seweryna z Noricum - ks. F. Drączkowski
8. Wierność tradycji. Jan Paweł II a 1200. rocznica Soboru Nicejskiego II - ks. A. Żurek
9. Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Cyryla Jerozolimskiego - ks. B. Czesz
10. Jan Paweł II a 1600. rocznica nawrócenia św. Augustyna - ks. A. Eckmann
11. Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Ambrożego (List Apostolski "Operosam diem") - ks. L. Gładyszewski
12. Ojcowie Kościoła w pracy Karola Wojtyły: studenta i uczonego - A. Zmorzanka
13. Teologia Boga i człowieka. Św. Ireneusz Z Lyonu w interpretacji Jana Pawła II - ks. J. Królikowski
14. Orygenes w pismach i wystąpieniach Jana Pawła II - H. Pietras SJ
15. Ojcowie Kapadoccy w nauczaniu Jana Pawła II - ks. N. Widok
16. Św. Jan Chryzostom w nauczaniu Jana Pawła II - ks. J.W. Żelazny
17. Jan Paweł II wobec badaczy antyku chrześcijańskiego - W. Dawidowski OSA
18. Ojcowie Kościoła w katechezach środowych Jana Pawła II - T. Skibiński SAC
19. Egzegeza patrystyczna w katechezach o Psalmach Jana Pawła II i Benedykta XVI - ks. M. Szram
20. Ojcowie Kościoła w encyklice "Fides et ratio" Jana Pawła II - ks. A. Drożdż
21. Jan Paweł II i archeologia chrześcijańska - B. Iwaszkiewicz-Wronikowska

MISCELLANEA
22. Apokryficzny «Dialogus Iohannis cum Iesu» (ClApNT 27) jako gnostycka reinterpretacja dziejów patriarchów i komentarz do Hbr 7, 3 - R. Zarzeczny SJ
23. Strategie tekstowe apologetyki chrześcijańskiej (Tertulian, «Apologetyk» 16) - J. Jakielaszek
24. Tertulian i jego poglądy na sztukę przedstawieniową - M. Ożóg
25. Kalendarz w «Konstytucjach Apostolskich» - ks. J. Naumowicz
26. Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w ujęciu Bazylego Wielkiego - E. Osek
27. Hieronymi Epistula XLVI: Paulae et Eustochiae ad Marcellam - de locis Sanctis. Commentario IV - A. Donati
28. Echa zabiegów Stolicy Apostolskiej około zakończenia rozłamu ze Wschodem w korespondencji św. Awita z Vienny i papieża Hormizdasa - ks. S. Koczwara
29. Utrapienie a prawdziwe ziemskie szczęście w nauczaniu Grzegorza Wielkiego - O. Kashchuk
30. Izydor z Sewilli jako mistrz kompilacji: metody pracy twórcy «Etymologii» na podstawie księgi XVII "De agricultura" - T. Krynicka
31. Określenia Anny i Joachima w «Homilii na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny» Jana z Damaszku - Ł. Zięba
32. Najstarsze prawodawstwo Kościoła łacińskiego w basenie Morza Śródziemnego dotyczące mnichów - B. Degórski O.S.P.P.E
33. Aurelian a męczennicy - R. Suski
34. La difesa del dogma del Concilio di Calcedonia nel IV capitolo del «Contra Eutychetem» di Vigilio di Tapso - K. Wendlik O.S.P.P.E
35. Die Familie als Erziehungsgemeinschaft in der Perspektive des Familienkatechumenats - ks. J. Stala
36. Nazwy ołtarza chrześcijańskiego w literaturze patrystycznej - ks. S. Longosz

PRZEKŁADY
1. Odnalezienie prawdziwego krzyża. Syryjska legenda Judy Kyriaka (Inventio verae Crucis: Syriaca legenda Judae Cyriaci)
a. Wstęp i komentarz - ks. A. Tronina
b. Przekład - ks. A. Tronina
2. Optat z Milewy - Traktat przeciw donatystom (Tractatus contra donatistas IV)
a. Wstęp - ks. S. Longosz
b. Przekład i komentarz - A. Gołda CSMA
3. Izydor z Sewilli - Wiersze (Versus, CPL 1212)
a. Wstęp i komentarz - T. Krynicka
b. Przekład - T. Krynicka

RECENZJE
1. F. Szulc, Syn Boży w "Pasterzu" Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, Katowice 2006 - ks. S. Longosz
2. S. Wasilewski, Pacis magisterium apud sanctum Cyprianum. Dissertatio ad doctoratum in Litteris Christianis et Classicis, Romae 2005 - ks. S. Longosz
3. Menologion. Życiorysy świętych opracował i teksty liturgiczne przetłumaczył na język polski o. R. Piętka MIC, Kostomłoty - Warszawa 2007 - ks. S. Longosz
4. J. Sieradzan, Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii, Kraków 2005 - R. Suski
5. Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna. Wstęp, tłumaczenie, przypisy T. Wnętrzak, ŹMT 44, Kraków 2007 - P. Wróblewski
6. B. Pawłowska, Urbs sacra. Pielgrzymki chrześcijańskie i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VII wiek), Kraków 2007 - P. Wróblewski
7. B. Pawłowska, Urbs sacra. Pielgrzymki chrześcijańskie i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (W-VII wiek), Kraków 2007 - J. Rogowski
8. F. Ruggiero, La follia dei cristiani. La reazione pagana al cristianesimo nei secoli I-V. Prefazione di M. Simonetti, Roma 2002 - B. Degórski O.S.P.P.E
9. F. Ruggiero, Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tłum. E. Łukaszczyk, Kraków 2007 - ks. L. Misiarczyk
10. D. Karłowicz, Arcyparadoks śmierci. Męczeństwo jako kategoria filozoficzna - pytanie o dowodową wartość męczeństwa, Warszawa 2007 - ks. L. Misiarczyk
11. D. Karłowicz, Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii, Warszawa 2005 - ks. L. Misiarczyk
12. P. Nehring, Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV stulecia w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna, Toruń 2005 - ks. A. Eckmann
13. S. Strękowski, Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w "Homiliach do Pieśni nad Pieśniami", Kraków 2006 - ks. A. Eckmann
14. A. Kijewska, Święty Augustyn, seria: Myśli i Ludzie, Warszawa 2007 - ks. A. Eckmann
15. Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz W. Myszor, Katowice 2006 - A.Z. Zmorzanka
16. J.M. Robinson, Tajemnica Judasza: historia niezrozumianego ucznia i jego zaginionej ewangelii, tłum. J. Slawik, Warszawa 2006 - A.Z. Zmorzanka
17. K. Bardski, Słowo oczyma gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, Warszawa 2006 - ks. M. Szram
18. M. Pancerz OFM, Christi anima apud Didymum Caecum (313-398). Dissertatio ad doctoratum in Litteris Christianis et Classicis, Romae 2007 - ks. M. Szram
19. T. Dekert, Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007 - ks. Sz. Górski
20. E. Dołganiszewska, Biskup Cyprian z Kartaginy. Świadek wiary, Wrocław 2007 - ks. M. Wysocki
21. J. Słomka, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 4, Katowice 2007 - ks. M. Wysocki
22. H. Pietras SJ, Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Myśl Teologiczna 55, Kraków 2007 - ks. M. Wysocki
23. M. Fiedrowicz, Theologie der Kirchenväter. Grundlagen frühchristlicher Glaubensreflexion, Freiburg - Basel - Wien 2007 - ks. B. Czyżewski
24. W. Harmless SJ, Desert Christians. An Introduction to the Literature of Early Monasticism, Oxford 2004 - L. Nieścior OMI
25. S. Jóźwiak, Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna, Lublin 2004 - ks. M. Terka
26. P. Janiszewski, The Missing Link. Greek Pagan Historiography in the Second Half of the Third Century and in the Fourth Century AD, The Journal of Juristic Papyrology Supplements VI, Warsaw 2006 - A. Kotlowska
27. S. Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum, Byzantina Lodziensia X, Łódź 2006 - M. Kokoszko
28. Sv. Augustin, O krest'anskej nauke, prelozila M. Andokova; O milosti a slobodnej voli, prelozil R. Horka, Bibliotheca Antiqua Christiana - Krest'anska Anticka Biblioteka, Patrimonium zv. 3, Presov 2004 - L.T. Pietas OSPPE
29. Gramatyki języka gruzińskiego - J. Woźniak CM
30. Christian Spirituality, vol. 1: Origins to the twelfth century, ed. B. McGinn - J. Meyendorff in collaboration with J. Leclercq, World Spirituality 16, New York 1985, ed. 2 - 2000 - ks. B. Czesz
31. Odpowiedź na recenzję ks. L. Gładyszewskiego:
J.A. Wojtczak-Szyszkowski, Fides et traditio. Wybór tekstów autorów wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 2006 - J.A. Wojtczak-Szyszkowski


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE
1. Jan Paweł II a antyk chrześcijański. Polskojęzyczna bibliografia wybrana - J. Figiel SDS
2. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2006 - ks. J. Naumowicz - ks. S. Longosz
3. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2006 roku - ks. S. Longosz
4. Patrystyka w czasopismach 2006 roku - J. Figiel SDS

SPRAWOZDANIA
1. Jan Paweł II a antyk chrześcijański (Lublin, KUL, 28-29 XI 2006) - ks. S. Longosz
2. Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2006/2007 - A.Z. Zmorzanka
3. Lex orandi lex credendi (Sekcja Patrystyczna, Białystok, 22-23 IX 2006) - s. M. Ziółkowska
4. Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku (VIII Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz n. Wisłą, 7-9 VI 2006) - A. Stróż
5. Człowiek w perspektywie doczesności i wieczności. Antropocentry zm Ojców Kościoła (Gniezno, 1 IV 2006) - ks. M. Kieling
6. Wyznania: najpoczytniejsza księga okresu patrystycznego (Koszyce, Słowacja, 24 VI 2006) - W. Dawidowski OSA
7. Kultura naukowo-naturalistyczna u Ojców Kościoła I-V wieku (XXXV Dni Augustiańskie, Rzym, 4-6 V 2006) - B. Degórski O.S.P.P.E.. 854
8. Kościół, społeczeństwo i monastycyzm (Rzym, 31 V - 3 VI 2004) - B. Degórski O.S.P.P.E
9. XLI Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych (Kalamazoo, 4-7 V 2006) - ks. R. Gron
10. Szkło w Cesarstwie Rzymskim (Wystawa, Paryż, 31 I - 27 VIII 2006) - ks. P. Szczur
11. Pogrzeb Pani Profesor Barbary Filarskiej - R. Bulas

INFORMACJE
1. Sympozjum w KUL na temat małżeństwa, rodziny i wychowania w myśli św. Jana Chryzostoma
2. Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2007 roku
3. Sympozjum patrystyczne w UKSW o sensie cierpienia i choroby
4. Sympozjum w Poznaniu o myśli teologicznej Jana Chryzostoma
5. Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2007/2008
6. IX Sympozjum Kazimierskie
7. Colloquium Origenianum Decimum
8. III Kolokwium Patrystyczne w La Rochelle
9. Chrysostomika II
10. "Historia Kościelna" Euzebiusza: u początków historiografii chrześcijańskiej
11. XXXVII i XXXVIII Dni Augustiańskie w Rzymie
12. Biskup Chromacjusz i jego wiek
13. Św. Paweł i Fruktuoz: pierwotne chrześcijaństwo w Tarragonie
14. Strona internetowa Instytutu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL - J. Figiel SDS
15. Nowy zarząd Sekcji Patrystycznej
16. Nowe czasopismo patrystyczne "Percorsi Agostiniani"
17. Inne informacje z życia patrystycznego

IN MEMORIAM
1. Gilles Quispel (1916-2006) - badacz gnozy - A.Z. Zmorzanka

This product was added to our catalog on Friday 29 August, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 69 of 147 in category Periodicals  Next product
Customers who bought this product also purchased
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
ABC chrześcijanina. Analiza myśli Benedykta XVI
ABC chrześcijanina. Analiza myśli Benedykta XVI
Czasy katedr - czasy uniwersytetów
Czasy katedr - czasy uniwersytetów
Wśród Polaków. Cz. 2
Wśród Polaków. Cz. 2
Vox Patrum. T. 49
Vox Patrum. T. 49
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce