Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Czasopisma » 9788377021538 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
The Theological and legal dimension of Canon Law
The Theological and legal dimension of Canon Law
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Vox Patrum. T. 53-54
[9788377021538]
57,75zł
Produkt niedostępny

red. S. Longosz
ISBN:
978-83-7702-153-8
Stron: 1126
Format: B5
Rok wydania: 2010

Periodyk wydawany przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL. Zawiera specjalistyczne publikacje, będące efektem wieloaspektowych badań nad antykiem chrześcijańskim, recenzje, przekłady oraz dział informacyjny Zakładu (bibliografie, sprawozdania, informacje, nekrologi).


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

DOKUMENTY

1. List Apostolski Benedykta XVI z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Jana Chryzostoma
2. Patrystyczna katecheza Benedykta XVI: Bazyli Wielki - Paulin z Noli
3. Św. Marcin - wzór miłości braterskiej


ARTYKUŁY

1. Zaślubiny ziemskie i zaślubiny duchowe w tajemnicy chrztu według św. Jana Chryzostoma - ks. A. Żurek
2. Cele chrześcijańskiego małżeństwa w nauczaniu Jana Chryzostoma - ks. P. Szczur
3. Przymioty i zadania żony w myśli Jana Chryzostoma - T. Krynicka
4. Nierozerwalność małżeństwa w myśli Jana Chryzostoma - ks. D. Zagórski
5. Wzajemna wierność małżeńska w nauczaniu Jana Chryzostoma - ks. K. Tyburowski
6. Świętość i sakramentalność małżeństwa w myśli Jana Chryzostoma - ks. M. Wysocki
7. Ceremonie zawarcia małżeństwa w relacji św. Jana Chryzostoma - M. Ożóg
8. "Apistia" nie rozrywa małżeństwa. Jan Chryzostom o małżonku (-nce) spoza chrześcijańskiejpolitei - J. Iluk
9. Bóg i prarodzice w refleksji Jana Chryzostoma nad Księgą Rodzaju - ks. N. Widok
10. "Pater familias" i jego zadania według św. Jana Chryzostoma - ks. B. Czyżewski
11. "Materfamilias" w nauczaniu św. Jana Chryzostoma - ks. J. Jurkiewicz
12. Małe dzieci w chrześcijańskiej epigrafice miasta Rzymu i w nauczaniu JanaChryzostoma - B. Stawoska-Jundziłł
13. Początki mowy u małych dzieci w koncepcjach rzymskich intelektualistów, Augustyna i Jana Chryzostoma - J. Jundziłł
14. Miejsce niewolników w rodzinie chrześcijańskiej według Jana Chryzostoma - ks. J. Duda
15. Miejsce ludzi starszych w procesie wychowania młodzieży według Jana Chryzostoma - T. Kołosowski SDB
16. Rodzina kościołem domowym w myśli św. Jana Chryzostoma - ks. S. Longosz
17. Koncepcja wychowania chrześcijańskiego w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego oraz Jana Chryzostoma - ks. F. Drączkowski
18. Biblijne podstawy Chryzostomowego programu wychowania dzieci - ks. A. Eckmann
19. Chryzostomowa terminologia wychowania - E. Osek
20. Traktat Jana Chryzostoma" O wychowaniu dzieci" i jego stosunek do traktatu ,,O wychowaniu dzieci" Pseudo-Plutarcha - K. Kochańczyk-Bonińska
21. Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma - ks. S. Strękowski
22. Religijny program wychowania w ujęciu Jana Chryzostoma - ks. A. Uciecha
23. Metody wychowawcze św. Jana Chryzostoma - ks. S. Wasilewski
24. Monastyczny kontekst Chryzostomowej koncepcji wychowania dzieci w "Adversus oppugnatores vitae monasticae" - L. Nieścior OMI
25. Wychowanie dziewcząt w nauczaniu Jana Chryzostoma - A.Z. Zmorzanka


MISCELLANEA

26. Paweł apostoł nauczycielem gnostyków? - ks. W. Myszor
27. Die Anfange des "Anathema" in der Urkirche - K. Zawadzki
28. Teologiczne znaczenie "monarchii" a pojęcie Boga w "De Trinitate" Nowacjana - ks. K. Sordyl
29. Motyw choroby w homiliach św. Augustyna do Ewangelii i pierwszego listu św. Jana Apostoła - ks. G.M. Baran
30. Wykroczenia na tle seksualnym w listach św. Hieronima - A. Gburek SDB
31. Wiara i mądrość w świetle komentarza Pelagiusza do listu św. Pawła do Efezjan - J. Pochwat MS
32. Ilprimissimo monachesimo nell'Africa latina - B. Degórski O.S.P.P.E


PRZEKŁADY

1. Jan Chryzostom - Jakie kobiety należy brać za żony (Quales ducendae sint uxores)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - T. Krynicka
2. Jan Chryzostom - Kazanie o godnym życiu we wspólnocie (In principiuum Actorum hom. 2)
a. Wstęp i komentarz - J. Iluk
b. Przekład - J. Iluk
3. Jan Damasceński - III mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy (Contra imaginum calumniatores)
a. Wstęp - M.M. Dylewska
b. Przekład - M.M. Dylewska
4. Pseudo-Plutarch - O wychowaniu dzieci (De liberis educandis) Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
a. Przekład - T. Krynicka


RECENZJE

1. J. Pałucki, Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007 - ks. F. Drączkowski
2. J. Pałucki, Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007 - M. Marczewski
3. L. Misiarczyk, Osiem "logismoi" w pismach Ewagriusza z Pontu, Tyniec - Kraków 2007 - ks. M. Szram
4. K. Sordyl, Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w "De Trinitate", Kraków 2007 - ks. G. Jaśkiewicz
5. T. Gacia, Metaforyka agonistyczna w literaturze łacińskiej chrześcijańskiego antyku, Kielce 2007 - ks. A. Eckmann
6. Giovanni Climaco, La Scala del Paradiso, introduzione, trad. e note a cura di R.M. Parrinello, Milano 2007 - ks. A. Jasiewicz
7. Sv. Augustin, Samovravy. O nesmrtelnosti duse, prelozili, uvodne studie napisali, poznamky a indexy spracovali K. Sotkovska - J. Artimova, Trnava 2007 - L.T. Pietras O.S.P.P.E
8. S. Koczwara, Zpokladov starovekych cirkavnych dejin, Kosice 2007 - A.Z. Zmorzanka
9. "Eat, drink and be merry" (Luke 12:19). Food and wine in Byzantium. In honour of Professor A.A.M. Bryer, ed. L. Brubaker - K. Linardou, Aldershot - Hampshire 2007 - M. Kokoszko - K. Gibel
10. C. Rapp, Holy bishops in late Antiquity. The nature of Christian leadership in an Age of Transition, Berkeley 2005 - R. Toczko
11. C. Moreschini, Introduzione a Gregorio Nazianzeno, Brescia 2006 - R.M. Pancerz OFM
12. D. Kasprzak, Duszpasterze Vwieku. Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Sylwiana z Marsylii, Kraków 2008 - H. Pietras SJ
13. B. Stawoska-Jundziłł, Vixit cum parentibus. Dzieci w wieku do siedmiu lat w rodzinach chrześcijan z Rzymu III-IVwieku, Bydgoszcz 2008 - H. Pietras SJ
14. P. Szczur, Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008 - ks. B Częsz
15. P. Świercz, Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego, Katowice 2008 - E. Osek
16. Biblioteka z Nag Hammadi: Kodeksy I i II, tłum. oraz komentarz W. Myszor, Katowice 2008 - A.Z. Zmorzanka
17. M. Piccirillo, La Palestina Cristiana I-VII secolo, Bologna 2008 - ks. A. Tronina
18. H. Maier, Die christliche Zeitrechnung. Ihre Geschichte - ihre Bedeutung, Freiburg im Breisgau 2008 - P. Kochanek
19. P. Veyne, Początki chrześcijańskiego świata (312-394), tłum. I. Kania, Warszawa 2009 - M. Jońca
20. A. Uciecha, Polemika św. Efrema z manicheizmem w "Refutationes", Katowice 2009 - ks. J.W. Żelazny
21. M. Ożóg, Kościół starożytny wobec świątyń i posągów bóstw, Kraków 2009 - H. Pietras SJ
22. P.M. Szewczyk, Człowieczeństwo Logosu według Atanazego Wielkiego, Kraków 2009 - H. Pietras SJ
23. Th. Baumeister, Martyrium, Hagiographie und Heiligenverehrung im chri- stlichen Altertum, Rom - Freiburg - Wien 2009 - P. Kochanek
24. D. Mastalska, Śpiew anioła. Powieść o św. Cecylii, Tarnów 2009 - P. Kochanek
25. S. Reszka, Żywot Księdza Stanisława Hozjusza (Polaka), Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Penitencjarza Wielkiego i Biskupa Warmińskiego, wstęp, przekład, komentarz s. J.A. Kalinowska OSB, Olsztyn 2009 - ks. A. Eckmann
26. M. Rubin, Mother of God. A History of the Virgin Mary, New Haven - London 2009 - ks. R. Groń
27. L.M. Bitel, Landscape with Two Saints. How Genovefa of Paris and Brigit of Kildare built Christianity in Barbarian Europe, Oxford 2009 - ks. R. Groń
28. R.J. Foster - G.D. Beebe, Longing for God. Seven paths of Christian Devotion, Downers Grove Il. 2009 - ks. R. Groń
29. Medieval Christianity in Practice, ed. M. Rubin, Princeton - Oxford 2009 - ks. R. Groń
30. M. Pazzini, Il Libro dei Dodici Profeti. Versione siriaca - vocalizzazione completa, Milano 2009 - L.M. Mirri
31. E. Osek, Przyroda w pismach Bazylego Wielkiego, Lublin 2000 - ks. S. Longosz
32. SCRIPTURAE LUMEN: Biblia i jej oddziaływanie 1, red. A. Czaja - A. Paciorek - A. Tronina, Lublin 2009 - ks. S. Longosz
33. L. Gładyszewski, W obronie własnej recenzji


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE

1. Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma - ks. S. Longosz
2. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2007-2008 - ks. S. Longosz
3. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2007-2008 r. - ks. S. Longosz
4. Patrystyka w czasopismach 2007-2008 - J. Figiel SDS


SPRAWOZDANIA

1. Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia (Kamień Śląski - Opole, 17-18 IV 2007) - A.Z. Zmorzanka
2. Wczesnochrześcijańska literatura orientalna (Sekcja Patrystyczna, Łódź, 21-22 IX 2007) - ks. J. Duda
3. Wręczenie Księgi Jubileuszowej Ks. Prof. Markowi Starowieyskiemu - ks. J. Duda
4. Spotkania Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2007/2008 - A.Z. Zmorzanka
5. Motywy i formy starożytnej poezji chrześcijańskiej - między Pismem Świętym a tradycją klasyczną (XXXVI Dni Augustiańskie - Rzym, 3-5 V 2007 r.- B. Degórski O.S.P.P.E
6. XVKongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 6-11 VIII 2007) - ks. S. Longosz
7. XV Międzynarodowy Kongres Patrystyczny. Głos uczestnika Kongresu - ks. J. Grzywaczewski
8. Sympozjum o monastycyzmie w Melbourne (Melbourne, 29-50 IX 2007) - ks. S. Longosz
9. Obchody 1600. rocznicy śmierci Jana Chryzostoma w świecie - ks. S. Longosz
10. Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma (Lublin, KUL, 27-28 XI 2008) - A.Z. Zmorzanka
11. Wręczenie Księgi Jubileuszowej Ks. Prof. Stanisławowi Longoszowi (Lublin, KUL, 27 XI 2008) - A Z. Zmorzanka
12. Spotkania Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2008/2009 - A.Z. Zmorzanka
13. Problemy duszpasterskie pierwotnego Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Ołtarzew k. Warszawy, 21-23 IX 2008) - ks. M. Wysocki
14. Świętość a dobro (Kraków, PAT, 20 XI 2008) - A.Z. Zmorzanka
15. Małżeństwo chrześcijan: egzegeza biblijna i prawo rzymskie (XXXVII "Dni Augustiańskie" - Rzym, 8-10 V 2008) - B. Degórski O.S.P.P.E
16. Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych (Kalamazoo, West Michigan University, 8-11 V 2008) - ks. R. Groń
17. Międzynarodowy Kongres Europejskiego Średniowiecza (Leeds, University of Leeds, 7-10 VII 2008) - ks. R. Groń
18. Recepcja Ojców Kościoła i ich pism w średniowieczu: tworzenie się tradycji kościelnej (Paris, Centre Sevres des Jesuites, 11-14 VI 2008) - ks. J. Grzeszczak
19. Modlitwa i duchowość w starożytnym Kościele: V: Ubóstwo i bogactwo (Melbourne, 9-12 I 2008) - ks. S. Longosz
20. Siły dobra i zła w pierwszych wiekach Kościoła (Tours, Universite Francois Rabelais, 11-13 IX 2008) - ks. S. Longosz
21. Teologia trynitarna Grzegorza z Nyssy w jego "Opera minora" (Tubingen, Evangelisch-theologische Fakultat, 17-20 IX 2008) - ks. S. Longosz
22. Konferencja Patrystyczna w Ołomuńcu - J. Figiel SDS
23. Pośmiertna wystawa publikacji prof. Waldemara Cerana (19362009) w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL - A.Z. Zmorzanka


INFORMACJE

1. Ogólnopolskie sympozjum w KUL: "Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej"
2. Doroczne spotkania Sekcji Patrystycznej w latach 2009-2010
3. X. Sympozjum Kazimierskie
4. Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w latach 2009/2010
5. Sympozjum patrystyczne w Poznaniu o Słowie Bożym
6. Colloquium Origenianum Decimum
7. Sympozjum patrystyczne we Lwowie o doskonałym chrześcijaninie
8. Konferencja patrystyczna w Toruniu o szczęściu ludzkim
9. Udział Sekcji Patrystycznej w VIII Kongresie Teologów Polskich w Poznaniu
10. Przekształcenie Instytutu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL
11. Inne informacje z życia patrystycznego


IN MEMORIAM

1. Profesor Waldemar Ceran (7IX1936 - 20 VI2009) - S. Bralewski
2. Ks. Ludwik Gładyszewski (17IX1932 - 19XII 2009). Prawdziwy miłośnik antyku chrześcijańskiego i filologii klasycznej - ks. B. Czyżewski

Data dodania produktu do sklepu: czwartek, 03 luty 2011.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 108 z 147 
w kategorii Czasopisma
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Vox Patrum. T. 56
Vox Patrum. T. 56
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
Opera omnia T. XI - Teologia liturgii
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
$ Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna
$ Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły
$ Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły
$ Vox Patrum. T. 52/2
$ Vox Patrum. T. 52/2
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce