Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Periodicals » PPE2 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 2 (1/2008)
[PPE2]
22,00zł
Product unavailable

ISSN: 1898-2166
Pages: 164
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Agnieszka Sobczak - Fundacje prawa publicznego - charakterystyka na przykładzie fundacji Zaktady Kórnickie

Agnieszka Sobczak - Spółki prawa handlowego na tle przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ks. Zdzisław Jancewicz - "Braki" pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa jako podstawa unieważnienia małżeństwa

Anna Tunia - Wykonywanie funkcji publicznych przez duchownego w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej

Katarzyna Kułak-Krzysiak - Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego

Grzegorz Tylec - Oszukańcze oznaczenie towarów i usług w świetle art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Magdalena Pyter - Status prawny dyrektora szkoły. Zarys problematyki

Andrzej Murzynowski - Rola mediacji w osiąganiu sprawiedliwości naprawczej w procesie Karnym

Przemysław Pytlak - Kwalifikowanie umów zawieranych w obrocie na rynkach rolnych

Sławomir Hypś - Rodzina a pomyślność gospodarcza państwa

Piotr Telusiewicz - Kilka uwag na temat majątku rodzinnego

Jaromir Miaskowski - Koszyk świadczeń gwarantowanych

Antoni Magdoń - Analiza przebiegu realizacji w Polsce Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Lizbońskiej - wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Magdalena Szydełko - Model Doskonałości EFQM jako narzędzie wspomagające proces doskonalenia organizacji

Maria Borowska - Prognozowanie na podstawie praw funkcjonowania systemu. Prognozowanie procesów opisujących działanie systemu w przypadku zagregowanego wejścia


RECENZJE

Magdalena Pyter - Rec: D. Kurzyna-Chmiel, "Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie", Warszawa 2006, ss. 192


SPRAWOZDANIA

Anna Tunia - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, pt. "X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny"

Dorota Stolarek - Międzynarodowa konferencja naukowa, pt. "Prawo rzymskie a kultura prawna Europy"

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz - Sprawozdanie z konferencji "W poszukiwaniu dobrej administracji"

Lidia K. Jaskuła - Sprawozdanie z konferencji naukowej, pt. "Standardy wykonywania władzy publicznej"

This product was added to our catalog on Thursday 31 March, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 111 of 147 in category Periodicals  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce