Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Humanities » 1178 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
One hundred years of theology at the John Paul II Catholic University of Lublin
One hundred years of theology at the John Paul II Catholic University of Lublin
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Kobziarz
[1178]
73,50zł
Product unavailable

Taras Szewczenko
translated by
Piotr Kupryś
ISBN: 978-83-7363-729-0
Pages: 746 + 24 photo.
Format: B5 (hard cover)
Year: 2008
Language: Polish

Zbiór niniejszy zawiera tłumaczenia na język polski wierszy i poematów wybitnego romantyka ukraińskiego Tarasa Szewczenki (1814-1861), dokonane przez lubelskiego filologa i poetę Piotra Kuprysia (1933-2002). Taras Szewczenko, w świadomości Ukraińców od drugiej połowy XIX wieku do dnia dzisiejszego, był i jest tym, który dla języka ogólnoukraińskiego, nowożytnej literatury ukraińskiej i utrwalania tożsamości narodowej Ukraińców miał i ma nadal znaczenie wyjątkowe i niepowtarzalne.
Utwory Tarasa Szewczenki były dość często tłumaczone na język polski już od roku I860, a więc przez prawie 150 lat, niemniej jednak żaden z tłumaczy, jak się wydaje, nie przełożył wszystkich jego dzieł pisanych wierszem, czego dokonał dopiero Piotr Kupryś, i dlatego obecnie publikujemy ten zbiór polskich przekładów Szewczenki - 146 lat po śmierci poety i 5 lat po śmierci tłumacza.


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki
Michał Lesiów, Poezja Tarasa Szewczenki w tłumaczeniu Piotra Kuprysia
Józef Kołodziej, Wspomnienie o Piotrze Kuprysiu
Eugeniusz Krasowski, Albert Nowacki, Malarstwo Tarasa Szewczenki


TARAS SZEWCZENKO
KOBZIARZ


Urzeczona
Dumka [Płynie woda w sine morze...]
Dumka [Wietrze bystry, wietrze bystry...]
Dumka [Ciężko, trudno żyć na świecie...]
Dumka [Nie co brewki mi czarniutkie...]
Ku wiecznej pamięci Kotlarewskiego
Katarzyna
Tarasowa noc
Myśli moje, myśli moje
Perebendia
Topola
Do Osnowjanenki
Iwan Podkowa
Do M. Markiewicza
Na pamiątkę Sternbergowi
Hajdamacy
Introdukcja
Hałajda
Konfederaci
Tytarz
Święto w Czehryniu
Trzeci kur
Czerwony bankiet
Hupałówszczyzna
Bankiet w Lisiance
Łebedyn
Gonta w Humaniu
Epilog
Przedmowa
Panowie subskrybenci
* * * [Wiatr rozmawia długo z gajem...]
Mniszka Marianna
Topielica
Pieśń więziennego wartownika (Z dramatu "Narzeczona")
Ślepa (Poemat)
Gamalej
Stypa (z rosyjskiego)
Rozkopana mogiła
* * * [Czehryniu, Czehryniu...]
Sowa
Panieńskie noce
Sen (Komedia)
* * * [A w niedzielę nie hulała...]
* * * [Dlaczego mi ciężko, dlaczego mi nudno...]
* * * [Powróżże mi, stary wróżu...]
Do Gogola
* * * [Oj, nie zazdrość bogatemu...]
* * * [Za nic nie żeń się z bogatą...]
Heretyk (Do Szafarzyka)
Ślepy (Poemat)
Wielki loch (Misterium)
Trzy dusze
Trzy wrony
Trzej lirnicy
* * * [Stoi we wsi Subotowie...]
Najemnica
Kaukaz
Do martwych, żywych i nienarodzonych
Chłodny Jar
Psalmy Dawidowe
1 [Błogosławion mąż w niezbożną...]
12 [Czy Ty mnie, o Boże miły...]
43 [Boże, swymiśmy uszyma...]
52 [Człek szalony w sercu powie...]
53 [Boże, zbaw mnie, Boże, osądź...]
81 [Pośród królów oraz sędziów...]
93 [Pan Bóg, dusza moja wie to...]
132 [Czy jest coś lepszego w świecie...]
136 [Nad rzekami Babilonu...]
149 [Nowy psalm naszemu Panu...]
Do maleńkiej Marianny
* * * [Mijają dnie, mijają noce...]
Trzy lata
Testament
Lilia
Rusałka
* * * [Za co kochamy my Bohdana?...]
W kazamacie
I [Oj, jam sama, samotna...]
II [A za laskiem znów lasek...]
III [Mnie jednakowo jest, czy będę...]
IV [Mówiono ci: "Nie rzucaj matki"...]
V [Dlaczego chodzisz na mogiłę?...]
VI [Oj, trzy szlaki, trzy szerokie...]
VII [Wesołe słońce nikło stale...]
VIII [Wiśniowy sadek koło chatki...]
IX [Wczesnym rankiem rekruciki...]
X [W niewoli ciężko jest, choć woli...]
XI Kosiarz
XII [Czy jeszcze się zejdziemy znowu?...]
* * * [Nie spało się, a noc jak morze...]
* * * [Pieśni moje, pieśni moje...]
Księżniczka (Poemat)
Do N.N. [Słońce zachodzi, góry czernieją...]
Do N.N. [Trzynaście wtedy lat skończyłem...]
* * * [Nie grzeje słońce w tej krainie...]
Sen
Rżawiec
Do N.N. [O, pieśni moje! sławo, coś zła już!...]
Do Polaków
Mnich
* * * [I siebie wciąż zapytujemy...]
* * * [Aż sam się dziwię. Gdzież się podziać?...]
* * * [Rządek z rządkiem nićmi złocę...]
Chustka
Do A.O. Kozaczkowskiego
Moskalowa studnia (Poemat, pierwsza redakcja)
* * * [I ja tak również piszę teraz...]
* * * [A nuże znowu wiersz zaczynać...]
Katorżnik
* * * [Oj, znów spojrzę sam, popatrzę...]
* * * [U Boga za drzwiami leżała siekiera...]
* * * [Nie daj, Panie nasz, nikomu...]
Królowie
* * * [Jest dobrze, gdy ktoś dom ma własny...]
Tytarzówna
* * * [I czym są, zda się, słowa tkliwe...]
* * * [Jak za pogłówne obstąpiła...]
Do P.S. [Nie żywię żalu ja do złego...]
Do H.Z. [O, nic gorszego, niż w niewoli...]
* * * [A gdybyśmy się znów spotkali...]
Maryna
Prorok
Puszczyki
* * * [A pośród skał jak gdyby złodziej...]
* * * [Niemyte niebo, fale jak zaspane...]
* * * [Chociaż wyrosłem na obczyźnie...]
* * * [Już nie dla ludzi, nie dla sławy...]
* * * [Koło gaju, w pustym polu...]
* * * [Ach, gdybym miała buciki...]
* * * [W dostatki opływam...]
* * * [Zakochałam się kiedyś...]
* * * [Urodziła mnie w pokojach...]
* * * [Oj, jam swego męża sama...]
* * * [Oj, wyostrzę towarzysza...]
* * * [Na ulicy wiatr wciąż wieje...]
* * * [Oj, przysiądę tu, pod chatą...]
* * * [Zakukała kukułeczka...]
Szwaczka
* * * [Oj, nie może pić już wody...]
* * * [Na ulicy niewesoło...]
* * * [Ma ta słynna Katarzyna...]
* * * [Spoza gaju słońce wschodzi...]
* * * [Oj, poszłam raz do jaru po wodę...]
* * * [Nie tak nawet ci wrogowie...]
* * * [Oj, luli, luli, moja dziecino...]
* * * [Oj, i czemuś poczerniało...]
* * * [Mgła, mgła toczy się doliną...]
* * * [A w niedzielę najświętszą...]
* * * [Do laseczka jam chadzała...]
* * * [W niedzieleńkę raniuteńko...]
* * * [Nie topolę tu wysoką...]
* * * [Wydeptałam już ścieżynę...]
* * * [I szerokiej tej doliny...]
* * * [A w ogrodzie koło brodu...]
* * * [Gdybym miała, mamo, korale...]
* * * [Nie chcę wcale ja się żenić...]
Dżuma
* * * [Znów nie przywiozła mi niczego...]
* * * [W niewoli, w samotności nie ma...]
* * * [Oj, już umarł ojciec stary...]
* * * [Nie powrócił z wojny młody...]
* * * [W Wilnie, mieście arcysławnym...]
* * * [Zasłoniła czarna chmura...]
* * * [Nie do domu w nocy idąc...]
* * * [Jak ci czumacy, co jesienią...]
Setnik
* * * [Za słońcem chmurka płynie hoża...]
* * * [Jeśli mam wciąż siebie smucić...]
* * * [Po co mi się oto żenić...]
* * * [Oj, krzyknęły gęsi szare...]
* * * [Gdyby tobie tak wypadło...]
* * * [Już zarosły cierniem szlaki...]
* * * [Zakwitła w dolinie...]
* * * [A w naszym raju tu, na ziemi...]
* * * [Na Wielkanoc raz na słomie...]
* * * [Bywało, robię co czy chodzę...]
* * * [Zdarza się czasem, że człek stary...]
* * * [Samemu chyba trza (skąd wiedzieć?)...]
* * * [My, ludzie głupi i nadęci...]
* * * [I złotej, i przemiłej, drogiej...]
* * * [A myśmy razem rośli kiedyś...]
* * * [Gotowe! Żagiel rozwinęli...]
* * * [Jesienią choć kropelkę może...]
* * * [W niewoli liczę dnie i noce...]
* * * [A już mętnymi tu błotami...]
* * * [I zaśpiewaliśmy, bez słowa...]
* * * [Nie modliła się też za mnie...]
Piotruś (Poemat)
* * * [Sam nie wiem, lecz tak mi się zdaje...]
* * * [Panicze, gdybyście wiedzieli...]
* * * [I zdarza się, czasem w niewoli przypomnę...]
* * * [Kibicią giętką i urodą...]
* * * [I płoną światła, gra muzyka...]
* * * [Czy to niedola, czy niewola...]
* * * [Po diabła rogatego tracę...]
* * * [Dotąd śni mi się: tam, pod górą...]
* * * [Mój Boże drogi, znowu licho!...]
Moskalowa studnia (Poemat)
Neofici (Poemat)
Pomyleniec
Dola
Muza
Sława
Wiedźma (Poemat)
Sen
* * * [Nie chorym ja, by nie zmoczyć...]
Naśladowanie Psalmu XI
Do Marka Wowczka
Izajasza rozdział XXXV (Naśladowanie)
Do N.N. [I taka jak ty lilia kiedyś...]
Niewolnik (Poemat)
* * * [Oj, po górze rumian kwitnie...]
* * * [Oj, mam ja, mam oczęta chabrowe...]
Do siostry
* * * [A kiedyś głową głupią, ciemną...]
* * * [A gdybyś spojrzał, spity na nic...]
* * * [W Judei dawno już, w dniach onych...]
Maria
Naśladowanie
Naśladowanie Ezechiela. Rozdział XIX
Ozeasza rozdział XIV (Naśladowanie)
* * * [Czarnobrewe dziewczę miłe...]
* * * [Oj, dąbrowo - ciemny gaju!...]
Naśladowanie z serbskiego
Modlitwa
* * * [Szynkarzy krwawych - królów złych...]
* * * [Powstrzymaj wszczynających zło...]
* * * [Won czas zamierzchły, choć ciekawy...]
* * * [Oczom chciwym i srogim...]
Płacz Jarosławny (wcześniejsza redakcja)
Płacz Jarosławny (ostatnia redakcja)
* * * [A z przedświtu do wieczora...]
* * * [Mąż wielki zmarł, we włosiennicy...]
Hymn mniszek
* * * [U dnieprowych wód zatoki...]
* * * [Choć razem wzrośli, razem być...]
* * * [Światło jasne! Światło ciche!...]
Do Licerii
* * * [Barwinek kwitł, zielony był...]
* * * [I Archimedes, i Galilej...]
Do L. [Postawię chatę i komnatę...]
* * * [O, nie narzekam już na Boga...]
Saul
* * * [Minęły lata młode, wieje...]
* * * [Tytarzówna-Niemirówna...]
* * * [Choć leżącego nie bijają...]
* * * [I tu, i wszędzie - bieda znana...]
* * * [O ludzie! Ludzie - nieboracy!...]
* * * [A gdyby siąść z kimś, pojeść chleba...]
* * * [I mija dzień, i mija noc...]
* * * [Płynie woda spod jawora...]
* * * [Tak jakoś idąc całą noc...]
* * * [Bywały wojny i wojskowe swary...]
Do N.T. [O, wielka męczennico, kumo!...]
* * * [A myśmy zeszli się, pobrali...]
* * * [Raz ja i kuma moja ze mną...]
* * * [Czy nie czas przestać nam, niebogo...]
* * * [Na razie to i owo, oneż...]

This product was added to our catalog on Monday 15 September, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 131 of 175 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Romantyczna silva rerum. O Norwidowym "Albumie Orbis"
$ Romantyczna silva rerum. O Norwidowym "Albumie Orbis"
$ Psychologia domowa
$ Psychologia domowa
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
$ Media
$ Media
$ Eneida
$ Eneida
Księga Jeremiasza
Księga Jeremiasza
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce