Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » Historia » 162 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
"Zgoda" i spór. Z dziejów polskiego pisma w Ameryce (1881-1907)
"Zgoda" i spór. Z dziejów polskiego pisma w Ameryce (1881-1907)
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914-1992
[162]
44,10zł
Produkt niedostępny

Bolesław Kumor
ISBN: 83-228-0994-8
Stron: 704
Format: B5
Rok wydania: 2001

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. STOLICA APOSTOLSKA I JEJ KOŚCIELNA DZIAŁALNOŚĆ (1914-1990)
§ 285. Umiędzynarodowienie Kolegium Kardynalskiego i Kurii Rzymskiej
1. Umiędzynarodowienie Kolegium Kardynalskiego i wzrost jego znaczenia
2. Reforma Kurii Rzymskiej
§ 286. Stolica Apostolska w okresie I i II wojny światowej
1. Pap. Benedykt XV i jego działalność (3 IX 1914-22 I 1922)
2. Pap. Pius XI - "Fides intrepida" (6 II 1922-10 II 1939)
3. Pap. Pius XII i jego działalność (2 III 1939-9 X 1958)
§ 287. Papieże Soboru Watykańskiego II
1. Pap. Jan XXIII - "aggiornamento" Kościoła (28 X 1958-3 VI 1963)
2. Pap. Paweł VI. Realizacja Soboru Watykańskiego II (22 VI 1963 - VIII 1978)
3. Pap. Jan Paweł II. "Utwierdzanie braci w wierze"
§ 288. Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej
1. Era pijańska konkordatów (1922-1958)
2. Konkordaty po Soborze Watykańskim II
3. Protokoły i porozumienia z państwami komunistycznymi

Rozdział II. WITALNOŚĆ I ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH SIŁ KOŚCIOŁA
§ 289. Rozwój katolickiej teologii
1. Rozwój teologii systematycznej
2. Kościelne nauki historyczne i biblijne
3. Rozwój teologii pastoralnej
§ 290. Sobór Watykański II. Synody biskupów
1. Zwołanie i przebieg soboru
2. Konstytucje, dekrety i deklaracje soboru
3. Synody biskupów przy Stolicy Apostolskiej. Konferencje episkopatów
4. Kryzysy i kontestacje posoborowe
§ 291. Wewnętrzne życie Kościoła
1. Ruch liturgiczny i biblijny
2. Akcja Katolicka
3. Rozwój form kultu Chrystusa Pana
4. Kult Najśw. Maryi Panny i świętych
§ 292. Duchowieństwo diecezjalne i zakonne
1. Duchowieństwo diecezjalne
2. Prześladowania i kasaty zakonów
3. Reforma i aggiornamento życia zakonnego. Kryzysy posoborowe
4. Zakony i zgromadzenia dawne i nowe
5. Instytuty świeckie
§ 293. Społeczna i charytatywna działalność Kościoła
1. Rozwój katolickiej nauki społecznej
2. Kościół wobec totalitaryzmów państwowych i zagrożeń ideologii społecznych
3. Caritas Christiana - jej rozwój i działalność
§ 294. Wychowanie chrześcijańskie. Środki masowego przekazu
1. Rozwój katolickiej pedagogiki
2. Rodzina chrześcijańska. Kobieta
3. Katolicka prasa. Środki masowego przekazu
§ 295. Początki i rozwój ruchu ekumenicznego
1. Ruch ekumeniczny w chrześcijaństwie
2. Udział Kościoła katolickiego w ruchu ekumenicznym

Rozdział III. KOŚCIÓŁ WŚRÓD NARODÓW GLOBU ZIEMSKIEGO
§ 296. Kościół w krajach romańskich Europy Zachodniej
1. Królestwo Włoskie. Traktaty laterańskie. Kościół w Republice Włoskiej
2. Kościół katolicki we Francji
3. Półwysep Pirenejski
§ 297. Kościół katolicki w krajach germańskich Europy
1. III Rzesza Niemiecka. Okres ograniczeń i prześladowań
2. Dwa państwa niemieckie
3. Kościół katolicki w Austrii i Szwajcarii
4. Kościół w Wielkiej Brytanii
5. Kościół katolicki w niepodległej Irlandii
6. Państwa Beneluksu
7. Kościół katolicki w krajach skandynawskich
§ 298. Kościół katolicki w Europie Środkowowschodniej. Za "żelazną kurtyną"
1. Męczeństwo i eksterminacja Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim
2. Państwa bałtyckie. Eksterminacja Kościoła przez Związek Sowiecki
3. Czechosłowacja. Dramatyczna sytuacja Kościoła w latach 1948-1989
4. Korona św. Stefana. Węgry. Udręki i prześladowania Kościoła przez totalitaryzm komunistyczny
5. Kościół katolicki ob. łac. w Rumunii i na Bałkanach. Okres udręk i prześladowań 1945-1990
§ 299. Kościół katolicki w Ameryce Północnej
1. Kanada
2. Rozwój i kryzysy Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych
3. Meksyk. Kościół i katolicy poza prawem
§ 300. Kościół katolicki w Ameryce Środkowej
1. Państwa na Morzu Karaibskim
2. Kraje na stałym lądzie Ameryki Środkowej
§ 301. Kościół katolicki w Ameryce Południowej
1. Hiszpańska Ameryka Południowa
2. Największy kraj katolicki świata - Brazylia
§ 302. Od misji do młodych Kościołów w Afryce
1. Misje a Stolica Apostolska w XX w
2. Rozwój misji w Afryce w epoce kolonialnej (do ok. 1960 r.)
3. Kraje arabskie i muzułmańskie
4. Pod rządami komunistów
5. Kraje wolnej Afryki
§ 303. Od misji do młodych Kościołów w Azji
1. Pod panowaniem komunistów
2. W świecie islamu
3. Pozostałe państwa Azji
4. Filipiny
§ 304. Młode Kościoły Australii i Oceanii
1. Australia i Nowa Zelandia
2. Papua-Nowa Gwinea. Nowe państwa w Oceanii
3. Wyspy pod obcym zarządem

Rozdział IV. KOŚCIÓŁ W ODRODZONYM PAŃSTWIE POLSKIM
§ 305. Kościół w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
1. Udział Kościoła w odbudowie niepodległości Państwa Polskiego
2. Sytuacja prawna Kościoła katolickiego i jego organizacja
3. Episkopat, duchowieństwo. Zakony
4. Duszpasterstwo. Kościelne organizacje katolików świeckich. Prasa katolicka
5. Kościół greckokatolicki w Polsce
6. Neounia. Ormianie
7. Kościół prawosławny w Polsce
8. Kościoły protestanckie i starokatolickie
§ 306. Martyrologium Narodu i Kościoła polskiego pod dwoma okupacjami (1939-1945)
1. Okupacja i podział ziem II Rzeczypospolitej
2. Ziemie "wcielone" do III Rzeszy Niemieckiej
3. Generalna Gubernia
4. Metropolia wileńska i lwowska pod okupacją sowiecką, litewską i niemiecką
5. Kościół wobec eksterminacji narodu polskiego i Żydów
6. Kościelna pomoc charytatywna dla głodującego narodu. Udział diecezji i zakonów
7. Stolica Apostolska a Polska w czasie II wojny światowej
§ 307. Kościół w Polsce pod rządami komunistów (1944-1989). Era Prymasa Tysiąclecia
1. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Okres prześladowań, udręk, kasat i ograniczeń
2. Sytuacja prawna Kościoła i jego organizacja
3. Prymas Tysiąclecia. Episkopat, duchowieństwo. Zakony
4. Duszpasterstwo i życie religijne wiernych
5. Udział Kościoła polskiego w Soborze Watykańskim II. Sacrum Poloniae Millennium (1966)
6. Nowa faza ograniczeń i represji. Ku wolności Narodu i Kościoła
7. Papież Wojtyła i jego pielgrzymki do Polski. Koniec ery komunistycznej. Wielka reorganizacja Kościoła w Polsce
8. Zniszczenie i odrodzenie Kościoła greckokatolickiego
9. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
10. Kościoły i wspólnoty protestanckie. Kościoły starokatolickie

Rozdział V. KOŚCIOŁY WSCHODNIE (1914-1992)
§ 308. Kościoły ortodoksyjno-prawosławne
1. Starożytne patriarchaty na Bliskim Wschodzie
2. Kościoły prawosławne w basenie Morza Śródziemnego i Czarnego
3. Kościoły prawosławne w środkowowschodniej Europie i na emigracji
§ 309. Rosyjski Kościół Prawosławny
1. Okres męczeństwa, krwawych prześladowań i brutalnego niszczenia Kościoła .
2. Okres kompromitującej współpracy z ateistycznym państwem prześladowczym (1945-1985)
3. Pierestrojka. Millennium Chrztu Rusi. Powolne wyzwolenie Kościoła
§ 310. Kościoły przedchalcedońskie
1. Kościół koptyjski i etiopski
2. Kościół Zachodni Syryjsko-Jakobicki. Kościół ormiański
3. Kościół Nestoriański czyli Apostolsko-Katolicki Asyryjski Kościół Wschodu
§ 311. Męczeńskie dzieje Kościołów unickich w państwach komunistycznych
1. Administracyjna kasata i prześladowanie Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej. Kościół katakumbowy
2. Administracyjna likwidacja i odrodzenie Kościoła greckokatolickiego w Czechosłowacji
3. Męczeńskie dzieje Kościoła rumuńsko-katolickiego w Rumunii
4. Kościoły unickie w pozostałych państwach komunistycznych
§ 312. Kościoły w łączności ze Stolicą Apostolską poza Europą
1. Stolica Apostolska i Sobór Watykański II wobec katolicyzmu wschodniego
2. Patriarchat antiocheński maronitów i melchitów
3. Pozostałe Kościoły unickie w Azji i Afryce

Rozdział VI. KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE I STAROKATOLICKIE
§ 313. Kościoły ewangelicko-augsburskie
1. Kraje niemieckie
2. Kraje skandynawskie
3. Pozostałe kraje Europy
§ 314. Wspólnota anglikańska
1. Kościół anglikański w Wielkiej Brytanii
2. Kościół metodystyczny
§ 315. Kościoły i wspólnoty protestanckie poza Europą
1. Protestantyzm w Ameryce Północnej
2. Protestantyzm na pozostałych kontynentach
§ 316. Kościoły starokatolickie
1. Kościoły starokatolickie. Unia utrechcka
2. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych
3. Czechosłowacki Kościół Husycki

Bibliografia
Katalogi
Indeks osób

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 19 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 17 z 115 
w kategorii Historia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Mariologia kontekstualna św. Augustyna
Mariologia kontekstualna św. Augustyna
Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI
Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI
Formacja moralna, formacja sumienia
Formacja moralna, formacja sumienia
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
$ Maryjność moralności chrześcijańskiej
$ Maryjność moralności chrześcijańskiej
$ Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej
$ Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce