Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » History » 9788373634206 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Logos i Ethos w Polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika
Logos i Ethos w Polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika
50,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia świadectwem czasów
[9788373634206]
50,00zł
Product unavailable

ed. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus SAC
ISBN:
83-7363-420-7
Pages: 662
Format: B5 (hardcover)
Year: 2006
Language: Polish

Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia święceń kapłańskich i 50-lecia pracy dydaktycznej ks. Marka Tomasza Zahajkiewicza. Ks. Profesor przez swoje wkłady uświadamiał, że pokolenia, które nas poprzedziły, napotykały na różne dylematy moralne, które niewiele różniły się od rozterek dzisiejszego człowieka. Kształt naszego świata jest pochodną wyborów dokonywanych w przeszłości, a ich konsekwencje ponoszą dzisiejsze pokolenia. Księga składa się z obszernej noty biograficznej dotyczącej działalności dydaktycznej ks. Zahajkiewicza, bibliografii jego publikacji oraz zbioru artykułów nawiązujących do tytułu publikacji, napisanych przez badaczy, którzy mieli przyjemność zatknąć się z ks. Profesorem.


Spis treści

Ks. Stanisław Tylus: Wokół osoby Jubilata. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna Ks. Prof. Dr. Hab. Marka Tomasza Zahajkiewicza
Włodzimierz Bielak: Bibliografia publikacji Księdza Profesora Marka T. Zahajkiewicza
Sabina Bober: Krwawe ślady na wołyńskiej ziemi
Ks. Andrzej Brużdziński: Symbolika herbu papieża Benedykta XVI
Ks. Andrzej Brużdziński: Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie. Zarys problematyki
Maria Chuchra, Stanisław Marek: Polscy fideidoniści w strukturach terytorialno-personalnych Kościoła kameruńskiego w latach 1973-1998
Maria Dębowska: Kształcenie dziewcząt w klasztorze norbertanek w Imbramowicach w XVIII wieku
Ks. Franciszek Drączkowski: Duchowy charakter królestwa Bożego w świetle przekazów patrystycznych
Ks. Janusz Dyl: Polonica teologiczne XVI wieku w Bibliotece Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie (BSL)
Barbara Flaga, Jerzy Flaga: Działalność bibliotekarska biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego
Ks. Krzysztof Góźdź: Człowiek w perspektywie Wcielenia
Artur Hamryszczak: Praktyki pobożnościowe bractw i organizacji religijnych w Kalwarii Pacławskiej w XIX i XX wieku
Ks. Stanisław Janeczek: Czy szkoła jezuicka zaprzepaściła zdobycze humanizmu? Uwagi na marginesie lektur z dziejów kultury polskiej
Ks. Andrzej Kaim: Mistrz i przyjaciel. Wojciech Nowopolczyk i humanizm chrześcijański
Ks. Stanisław Koczwara: Miłość ojczyzny w ujęciu świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, metropolity Lwowa
Ks. Józef Krętosz: Skarby z Otyni na Pokuciu i ich ewakuacja na Śląsk po zakończeniu II wojny światowej
Ks. Jarosław Marczewski: Z dziejów bernardynów lubelskich w dobie potrydenckiej. In Coena Domini 1699
Ks. Tomasz Moskal: Wizytacja parafii Sulisławie w 1782 roku
Bożena Noworyta-Kuklińska: Ołtarz - miejsce ofiary i prezentacji idei ikonogrą-ficznych
Ks. Jerzy Pałucki: Spes autem non confundit in aeternum
O. Roland Prejs: Galicyjskie drogi franciszkańskich zakonników-zesłańców po powstaniu styczniowym
Ks. Marian Rusecki: Wkład chrześcijaństwa w edukację
Beata Skrzydlewska: O integralną wizję muzeum w kulturze
Ryszard Skrzyniarz: Średniowieczne kaznodziejstwo zakonne na ziemiach polskich. Zarys problematyki
Ks. Bogdan Stanaszek: Ślubowanie księży na wierność PRL w diecezji sandomierskiej w 1953 roku
Ks. Piotr Szczur: List Św. Leandra do Florentyny regułą monastyczną?
Ks. Mariusz Szram: Herodot i Tukidydes w pismach wczesnochrześcijańskich pisarzy aleksandryjskich
Ks. Józef Szymański: Kościół katolicki w obwodzie kamieniecko-podolskim w 1945 r
Ks. Jan Walkusz: Geneza i powstanie polskiej patrafii etnicznej w London, Ontario
Ks. Anzelm Weiss: Dokument lokacyjny króla Jana III Sobieskiego dla Obry - Bernardowa
Ks. Stanisław Wilk: Apelacja benedyktynek kowieńskich do Stolicy Apostolskiej w 1920 roku
Ks. Józef Wólczański: Relacje z sowieckich przesłuchań świadków napadów ukraińskich nacjonalistów na klasztor oo. Dominikanów w Podkamieniu i okoliczne wioski w 1944 roku
Ks. Sławomir Zabraniak: Z dziejów szkolnictwa w Wieluniu (do końca XVIII w.)
Ks. Dariusz Zagórski: Jak posiadać, by nie przekroczyć miary? Realizacja ideału w posługiwaniu się dobrami materialnymi według Klemensa Aleksandryjskiego
O. Paweł Zając: Metody katolickiej ewangelizacji Inuit w rejonie Zatoki Hudsona 1912-1942
Zygmunt Zieliński: Mistrzowie w pamięci ucznia
O. Henryk Zimoń: Etnohistoria rodu królewskiego Abasiranga na wyspie Bukerebe w Tanzanii do połowy XVIII wieku

This product was added to our catalog on Thursday 11 January, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 88 of 115 in category History  Next product
Customers who bought this product also purchased
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł
Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł
Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego
Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego
Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski 1946-1949
Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski 1946-1949
Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian
Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian
Homo orans. T. 1
Homo orans. T. 1
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce