Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788373635821 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
27,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Działalność inwestycyjna firm brytyjskich w Polsce
[9788373635821]
22,05zł
Product unavailable

Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. T. 8

Bartosz Jóźwik, Dorota Miłek
ISBN: 978-83-7363-582-1
Stron: 216
Format: A5
Rok wydania: 2007


Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Teorie przepływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
1. Pojęcie i rodzaje zagranicznych inwestycji bezpośrednich
2. Wybrane teorie zagranicznych inwestycji bezpośrednich
2.1. Klasyfikacja teorii ZIB
2.2. Teorie traktujące ZIB jako zjawisko finansowe
2.3. Teorie traktujące ZIB jako zjawisko realne
2.3.1. Teoria przewag monopolistycznych
2.3.2. Teoria międzynarodowego cyklu życia produktu
2.3.3. Teoria internalizacji transnarodowych korporacji
2.3.4. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej
3. Podsumowanie

Rozdział II
Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie
1. Klasyfikacja czynników przyciągających zagraniczne inwestycje bezpośrednie
2. Czynniki rynkowe
3. Czynniki kosztowe
4. Czynniki związane z klimatem inwestycyjnym kraju lokaty
4.1. Pojęcie klimatu inwestycyjnego
4.2. Sytuacja polityczna i ekonomiczna kraju lokaty oraz poziom ryzyka inwestycyjnego
4.3. Liberalizacja warunków napływu ZIB
4.4. System bodźców dla zagranicznych inwestorów w kraju lokaty
4.5. Otoczenie biznesowe
5. Podsumowanie

Rozdział III
Ekspansja zagraniczna korporacji międzynarodowych
1. Formy ekspansji zagranicznej korporacji międzynarodowych
1.1. Klasyfikacja form ekspansji zagranicznej korporacji międzynarodowych
1.2. Wejście na rynki zagraniczne poprzez eksport
1.3. Wejście poprzez kontrakty
1.4. Wejście poprzez inwestycje
2. Działalność inwestycyjna międzynarodowych korporacji w gospodarce światowej
3. Podsumowanie

Rozdział IV
Wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji brytyjskich w Polsce oraz sposoby wchodzenia firm brytyjskich na rynek Polski
1. Bezpośrednie inwestycje brytyjskie w Polsce na tle inwestycji innych krajów
2. Struktura branżowa i regionalna brytyjskich bezpośrednich inwestycji w Polsce
3. Sposoby wchodzenia firm brytyjskich na rynek polski
4. Podsumowanie

Rozdział V
Czynniki decydujące o rozwoju działalności inwestycyjnej w Polsce przez firmy brytyjskie
1. Wpływ wybranych czynników na rozwój bezpośrednich inwestycji brytyjskich na tle całkowitych ZIB w Polsce
1.1. Uwagi metodologiczne
1.2. Czynniki rynkowe
1.3. Czynniki kosztowe
1.4. Czynniki wynikające z klimatu inwestycyjnego Polski
1.5. Ocena wyników analizy
2. Statystyczna weryfikacja wpływu wybranych czynników na rozwój działalności inwestycyjnej firm brytyjskich w Polsce
2.1. Uwagi metodologiczne
2.2. Analiza korelacji czynników wpływających na rozwój inwestycji brytyjskich na tle całkowitych ZIB w Polsce
2.3. Analiza regresji czynników wpływających na rozwój inwestycji brytyjskich na tle całkowitych ZIB w Polsce
2.4. Ocena wyników analizy
3. Wpływ wybranych czynników na rozwój bezpośrednich inwestycji brytyjskich w Polsce na podstawie wybranych przykładów
3.1. Uwagi metodologiczne
3.2. Analiza przypadków
3.3. Ocena wyników analizy
4. Podsumowanie

Rozdział VI
Ocena warunków działalności w Polsce przez inwestorów brytyjskich
1. Ocena warunków działalności w Polsce na podstawie wybranych przykładów
1.1. Studia przypadków
1.2. Wnioski
2. Ocena warunków działalności w Polsce przez inwestorów brytyjskich na podstawie badań PAEIZ
2.1. Uwagi metodologiczne
2.2. Czynniki sprzyjające inwestowaniu w Polsce
2.3. Bariery działalności na rynku polskim
2.4. Obawy inwestorów brytyjskich związane z działalnością ich spółek w Polsce
3. Podsumowanie

Zakończenie

Spis rysunków, tabel i wykresów
Bibliografia
Aneks 1. Scenariusz wywiadów
Aneks 2. Najwięksi inwestorzy brytyjscy w Polsce w 2005 r


This product was added to our catalog on Tuesday 24 July, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 102 of 199 in category Social science  Next product
Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
Organizacje, przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym
Organizacje, przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym
15,00zł
Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego
Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego
20,00zł
Innowacje na polskim rynku finansowym
Innowacje na polskim rynku finansowym
7,35zł
Problemy zarządzania na rynku kapitałowym
Problemy zarządzania na rynku kapitałowym
4,20zł
Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych
Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych
13,65zł
Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji
Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji
8,40zł
Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych
Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych
13,65zł

Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce