Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 1049 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

marzec
Quick Find
Search
What's New? more
The Poetics of Neobaroque Space
The Poetics of Neobaroque Space
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym
[1049]
46,20zł
Product unavailable

Wojciech Otrębski
ISBN:
978-83-7363-601-9
Pages: 272
Format: B5
Year: 2007


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Paradygmat interakcyjny w rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym - przestrzeń teoretyczna

1. Koncepcje (modele) niepełnosprawności podstawą organizacji praktyki rehabilitacyjnej
2. Współczesne rozumienie upośledzenia umysłowego i jego implikacje dla organizacji praktyki rehabilitacyjnej
2.1. Teorie inteligencji jako inspiracje dla konceptualizacji upośledzenia umysłowego
2.2. Model teoretyczny i definicja upośledzenia umysłowego
3. Elementy teorii rehabilitacji - model interpersonalnego ujęcia rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym
3.1. Elementy teorii rehabilitacji
3.2. Praktyka rehabilitacji a psychologia - przedmiot i zadania psychologii rehabilitacji
3.3. Rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym - model interpersonalny i jego aplikacja w rehabilitacji zawodowej
4. Aplikacja teorii społeczno-poznawczej i koncepcji wspomaganego uczenia się Feuersteina w praktyce rehabilitacji zawodowej
4.1. Teoria społeczno-poznawcza jako kontekst teoretyczny analizy i wyjaśniania zmiany zachowań w praktyce rehabilitacyjnej
4.2. Aplikacja koncepcji wspomaganego uczenia się Feuersteina w praktyce rehabilitacyjnej osób z upośledzeniem umysłowym
5. Założenia i elementy składowe modelu interakcyjnego rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym


Rozdział II
Osoby z upośledzeniem umysłowym jako podmiot praktyki rehabilitacyjnej

1. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym - aspekty istotne dla sytuacji rehabilitacji zawodowej
1.1. Przebieg procesów poznawczych u osób lekko i umiarkowanie upośledzonych umysłowo
1.2. Procesy emocjonalno-motywacyjne u osób lekko i umiarkowanie upośledzonych umysłowo
1.3. Osobowość i jej funkcjonowanie u osób z upośledzeniem umysłowym
1.4. Funkcjonowanie społeczne osób z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
2. Problematyka zainteresowań zawodowych w odniesieniu do osób
z upośledzeniem umysłowym
2.1. Z teorii kształtowania się zainteresowań zawodowych
2.2. Związki zainteresowań zawodowych i czynniki je różnicujące


Rozdział III
Doświadczenia zawodowe osób z upośledzeniem umysłowym – czynnik kontekstualny

1. Zatrudnienie i praca osób z upośledzeniem umysłowym
1.1. Skala zjawiska
1.2. Historia i stan obecny
2. Środowiska rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym a różnorodność ich doświadczeń zawodowych
2.1. Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) i zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) jako ogniwa rehabilitacji społecznej i zawodowej
2.2. Wielość doświadczeń płynących z zawodowej edukacji specjalnej
3. Kierunek rozwoju - zatrudnienie wspomagane (supported employment) i możliwości jego realizacji


Rozdział IV
Założenia metodologiczne badań własnych

1. Przedmiot, problem i problematyka szczegółowa
2. Badane grupy
2.1. Kryteria doboru grup
2.2. Charakterystyka badanych
3. Narzędzia wykorzystane w badaniach
3.1. Skala kompetencji zawodowej - BWAP
3.2. Inwentarz zainteresowań zawodowych - R-FVII
3.3. Skala osobowej oceny - PAS
3.4. Karta indywidualna dla osób niepełnosprawnych - KI
4. Organizacja i sposób prowadzenia badań


Rozdział V
Psychometryczna charakterystyka zmiennych podmiotowych - wyniki, istotności różnic, związki

1. Poziom kompetencji zawodowej badanych i jego zróżnicowanie ze względu na stopień upośledzenia i płeć
2. Zainteresowania zawodowe badanych i ich zróżnicowanie ze względu na stopień upośledzenia i płeć
3. Poziom adekwatności osobowej badanych i jej zróżnicowanie ze względu na stopień upośledzenia umysłowego i płeć
4. Związki kompetencji zawodowej z zainteresowaniami zawodowymi i adekwatnością osobową
4.1. Kompetencja zawodowa a zainteresowania zawodowe badanych z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
4.2. Kompetencja zawodowa a adekwatność osobowa badanych z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym


Rozdział VI
Zróżnicowanie zmiennych podmiotowych ze względu na ilość i jakość doświadczeń zawodowych badanych (zmienna kontekstualna)

1. Środowisko rehabilitacji a zróżnicowanie poziomu kompetencji zawodowej badanych z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
2. Środowisko rehabilitacji a zróżnicowanie zainteresowań zawodowych badanych z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
3. Środowisko rehabilitacji a zróżnicowanie poziomu adekwatności osobowej badanych z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym


Rozdział VII
Interakcja zmiennych niezależnych (podmiotowych i kontekstualnych) wykazujących związki z poziomem kompetencji zawodowej badanych


1. Zmienne wykazujące związki z ogólnym poziomem kompetencji zawodowej badanych
2. Zmienne wykazujące związki ze skalą opisującą zwyczaje i postawy zawodowe badanych
3. Zmienne wykazujące związki ze skalą opisującą relacje interpersonalne badanych
4. Zmienne wykazujące związki ze skalą opisującą umiejętności poznawcze badanych
5. Zmienne wykazujące związki ze skalą opisującą umiejętności zawodowe badanych


Rozdział VIII
W kierunku syntezy

1. Trafność zastosowania modelu interakcyjnego w rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym
1.1. Kompetencja zawodowa w kontekście zróżnicowania zmiennych podmiotowych
1.2. Zmienne podmiotowe w kontekście zróżnicowania czynnikiem środowisko rehabilitacji
1.3. Kompetencja zawodowa w kontekście interakcji zmiennych podmiotowych i środowiska rehabilitacji
2. Optymalizacja rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym - implikacje teoretyczne i inspiracje praktyczne

Bibliografia

Aneks

This product was added to our catalog on Friday 28 September, 2007.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 84 of 199 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Funkcje publiczne związków wyznaniowych
Funkcje publiczne związków wyznaniowych
Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii
Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii
Elementy metodologii filozofii
Elementy metodologii filozofii
$ Bliżej emocji II
$ Bliżej emocji II
$ Małe Miasta. Gospodarka
$ Małe Miasta. Gospodarka
Chiny - Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju
Chiny - Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce