Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 1077 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Obrazy w Umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią
[1077]
50,40zł
Product unavailable

ed. Piotr Francuz
ISBN:
978-83-7383-246-6
Pages: 328
Format: B5
Year: 2007 (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR)


Spis treści

Wprowadzenie - Piotr Francuz

Dobrosław Bagiński, Piotr Francuz
I. W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych
1. Komunikacja wizualna
2. Kody wizualne
3. Kształt obiektu wizualnego
4. Figura jako pojęcie obiektu wizualnego
5. Morfologia, struktura i kontekst jako składowe pojęcia obiektu wizualnego
5.1. Morfologia
5.2. Struktura
5.3. Kontekst
6. Figura jako narzędzie organizowania przestrzeni
7. Strukturalne cechy kształtu figury
7.1. Pojedynczość
7.2. Pryncypialność (uchwytność zasady)
7.3. Integralność (kompletność)
8. Zakończenie
Bibliografia

Piotr Francuz, Dobrosław Bagiński
II. Własności kształtów jako podstawa kodów wizualnych
1. Eksperyment
2. Metoda
2.1. Osoby badane
2.2. Materiały
2.3. Procedura
3. Wyniki
4. Interpretacja wyników
Bibliografia

Jarosław Janowski
III. Przedstawienia wyobrażonej przestrzeni na obrazach
1. Widzenie głębi na obrazach
1.1. Percepcja bezpośrednia i pośrednia
1.2. Widzenie stereopsyjne
1.3. Pozastereopsyjne złudzenie głębi
1.4. Pozastereopsyjne wskaźniki głębi zastosowane w perspektywie
1.5. Perspektywa jako powiązanie transpozycji i porównywania wielkości
1.6. Mechanizmy złudzenia głębi niezwiązane z perspektywą
1.7. Pozastereopsyjne mechanizmy złudzenia głębi związane z ruchem
1.8. Przyczyny przemian w obrazowaniu
2.. Perspektywa jako poprawna forma przedstawiania wyobrażeń
2.1. Na czym polega odwzorowanie perspektywiczne?
2.2. Teorie kwestionujące perspektywę jako poprawny zapis widzenia
2.3. Perspektywa jako język
Bibliografia

Piotr Markiewicz, Piotr Przybysz
IV. Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni
1. Neuroestetyczne badania nad sztuką
1.1. Czym jest neuroestetyka?
1.2. Zadania i cele badawcze neuroestetyki
1.3. Niektóre badania neuroestetyczne: wyniki
2. Jak mózg/umysł przetwarza informację na temat dzieła sztuki?
2.1. O specyfice artystycznie spreparowanego bodźca
2.2. Jak mózg przetwarza informację o bodźcu wzrokowym?
2.3. Różnice między przetwarzaniem informacji o bodźcu zwykłym i artystycznie przetworzonym
3. Typologia artystycznych bodźców i reakcji wizualnych
3.1. Bodziec iluzyjny
3.2. Bodziec niejednoznaczny
3.3. Bodziec wyolbrzymiony
3.4. Bodziec relacyjny
3.5. Bodziec empatyzujący
4. Wyobraźnia estetyczna
5. Neuropsychologia zachowań artystycznych
6. Podsumowanie
Bibliografia

Piotr Francuz
V. Teoria wyobraźni Stephena Kosslyna. Próba reinterpretacji
1. Krótka historia debaty na temat wyobraźni
2. Założenia teorii wyobraźni Stephena Kosslyna
2.1. Bufor wizualny
2.2. Przetwarzanie własności obiektu i własności przestrzeni
2.3. Pamięć asocjacyjna
2.4. System przerzucania informacji (information shunting)
2.5. Moduły: przesunięcia uwagi (attention shifting) i torowania góra-dół (top-down priming)
3. Krytyczna analiza teorii wyobraźni Stephena Kosslyna
3.1. Wejście do systemu
3.2. Czy mózg ogląda wytwarzane przez siebie mapy topograficzne?
3.3. Oddolne i odgórne sterowanie oknem uwagi
3.4. Hipoteza holograficznego szkicu pierwotnego w emulatorze percepcyjnym
3.5. O neuroanatomicznych podstawach rozpoznawania obiektów wizualnych i typologii wyobrażeń
3.6. Jaką rolę w powstawaniu wyobrażeń odgrywają płaty czołowe?
4. W kierunku teorii wyobraźni
Zakończenie
Bibliografia

Piotr Markiewicz
VI. Procesy wyobraźni w modelu mózgowia jako systemu zamkniętego
1. Mózgowie jako system izolowany
2. Dlaczego żachwa zjada swój mózg?
3. Neuronauka i model mózgu
3.1. Autonomia układu nerwowego
3.2. Przedsensoryczne dyspozycje mózgowia
3.3. Niezależność mózgowia od stymulacji sensorycznej
4. Dane empiryczne i ich interpretacja
5. Wątpliwości
6. W kierunku wyobraźni jako systemu symulacji
Bibliografia

Piotr Francuz
VII. Wyobraźnia jako wytwór aktywności mózgowego emulatora procesów motorycznych i percepcyjnych
1. Tradycyjne modele kontroli zachowań motorycznych
2. Model kontroli zachowania motorycznego za pośrednictwem emulatora ruchu
3. Filtr Kalmana
4. Wyobraźnia motoryczna
5. Wyobraźnia wzrokowa
6. Modalny i amodalny emulator
7. Percepcja
Podsumowanie
Bibliografia

Bibianna Bałaj
VIII. Umysłowa symulacja z wykorzystaniem wyobraźni motorycznej. Przegląd teorii i badań
1. Czym jest symulacja motoryczna?
2. Czego dotyczy symulacja? Bezpośrednie połączenie między percepcją a działaniem
3. Skuteczność wyobrażeniowego treningu motorycznego
4. Efekt interakcji postawy ciała i zadania wyobrażeniowego
5. Rozróżnienie czynności na własne i cudze
Podsumowanie
Bibliografia

Paweł Fortuna
IX. Zmiana przekonań w wyimaginowanym świecie. Rola wyobraźni w perswazji narracyjnej
1. Założenia modelu wyobrażeniowego przenoszenia się w narrację (TIM)
1.1. Pobudzające wyobraźnię odbiorców przekazy narracyjne
1.2. Przenoszenie się w świat narracji a zmiana przekonań odbiorcy komunikatu
1.3. Czynniki wpływające na uleganie przeniesieniu w świat narracji
2. Empiryczne potwierdzenie założeń koncepcji TIM
3. TIM a dwutorowe modele komunikacji perswazyjnej
4. Alternatywne wyjaśnienia roli wyobraźni w perswazji narracyjnej - heurystyka symulacji
5. Wnioski końcowe
Bibliografia

Marcin Latkowski, Oleg Gorbaniuk, Paweł Fortuna
X. Wpływ instrukcji wyobrażeniowej i narracyjnej formy komunikatu na skuteczność reklamy prasowej
1. Instrukcja wyobrażeniowa a skuteczność reklamy
2. Narracyjna forma przekazu
3. Pytania i hipotezy badawcze
4. Metoda
4.1. Zmienne niezależne
4.2. Zmienne zależne
4.3. Osoby badane i przebieg badań
5. Wyniki
5.1. Zapamiętywanie treści reklamy
5.2. Postawa wobec reklamy i wizerunek marki
6. Dyskusja
Bibliografia

Ewelina Soszyńska, Piotr Francuz
XI. Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne oraz na odbiór wrażeń płynących z ciała
1. Techniki wizualizacyjne
2. Rola instrukcji wyobrażeniowych w aktywizacji wyobraźni
2.1. Rola aktora i obserwatora w wyobrażeniu
2.2. Werbalizacja wyobrażeń
3. Wpływ wyobraźni na myślenie dywergencyjne
4. Znaczenie wyobraźni dla odbioru wrażeń płynących z ciała
5. Problem i hipotezy badawcze
6. Metoda
6.1. Materiały
6.2. Osoby badane i przebieg badań
7. Wyniki
7.1. Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne
7.2. Wpływ aktywizacji wyobraźni na odbiór wrażeń płynących z ciała
8. Dyskusja
8.1. Wpływ aktywizacji wyobraźni na myślenie dywergencyjne
8.2. Wpływ aktywizacji wyobraźni na odbiór wrażeń płynących z ciała
Bibliografia

Załącznik 1
Załącznik 2
Źródła i opisy rycin
Indeks nazwisk

This product was added to our catalog on Thursday 03 January, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 66 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Życie jako zadanie. O Zenomenie Płużek
Życie jako zadanie. O Zenomenie Płużek
Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia
Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)



Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce