Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 1121 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Fundusze strukturalne i fundusz spójności w Polsce na lata 2007-2013
[1121]
21,00zł
Product unavailable

ed. Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik
ISBN:
978-83-7363-668-2
Pages: 343
Format: B5
Year: 2008 (2nd edition)
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp (Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik)


Rozdział I
Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności jako instrumenty wspólnotowej polityki regionalnej
(Joanna Furtak)

Wprowadzenie
1. Cele i zasady wspólnotowej polityki regionalnej
2. Finansowanie wspólnotowej polityki regionalnej

2.1. Fundusze strukturalne
2.2. Fundusz Spójności
2.3. Inne instrumenty

3. Uczestnictwo Polski we wspólnotowej polityce regionalnej
3.1. Pomoc przedakcesyjna
3.2. Wdrażanie wspólnotowej polityki regionalnej w Polsce (w latach 2004-2006)


Rozdział II
Nowa wspólnotowa polityka spójności w latach 2007-2013
(Dorota Miłek, Magdalena Paluch)

Wprowadzenie
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
1.1. Ogólna charakterystyka
1.2. Cel Konwergencja
1.3. Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
1.4. Cel Europejska współpraca terytorialna
1.5. Działania o charakterze dodatkowym
1.6. Kwalifikowalność wydatków

2. Europejski Fundusz Społeczny
2.1. Ogólna charakterystyka
2.2. Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
2.3. Cel Konwergencja
2.4. Cel Europejska współpraca terytorialna
2.5. Uregulowania dodatkowe

3. Fundusz Spójności
3.1. Ogólna charakterystyka
3.2. Działania Funduszu Spójności

4. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej


Rozdział III
Narodowa Strategia Spójności Polski na lata 2007-2013
(Bartosz Jóźwik)

Wprowadzenie
1. Cel strategiczny i cele horyzontalne Narodowej Strategii Spójności
1.1. Cel strategiczny
1.2. Cele horyzontalne szczegółowe
1.2.1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa
1.2.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej
1.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności
1.2.4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej, oraz rozwój sektora usług
1.2.5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
1.2.6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

2. System realizacji celów Narodowej Strategii Spójności
2.1. Instrumenty realizacji celów Narodowej Strategii Spójności
2.2. Koordynacja realizacji Narodowej Strategii Spójności
2.3. System realizacji dla Celu Konwergencja
2.4. System realizacji dla Celu Europejska współpraca terytorialna

3. Ramy finansowe


Rozdział IV
Programy operacyjne dla celu Konwergencja
(Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik)

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
1.1. Wprowadzenie
1.2. Cel główny i cele szczegółowe
1.3. Osie priorytetowe
1.4. System wdrażania Programu

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2.1. Wprowadzenie
2.2. Cel główny i cele strategiczne
2.3. Priorytety
2.4. System wdrażania Programu

3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.1. Wprowadzenie
3.2. Cel główny i cele szczegółowe
3.3. Osie priorytetowe
3.4. System wdrażania Programu

4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
4.1. Wprowadzenie
4.2. Cel główny i cele szczegółowe
4.3. Osie priorytetowe
4.4. System wdrażania Programu

5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
5.1. Wprowadzenie
5.2. Cel główny i cele szczegółowe
5.3. Osie priorytetowe
5.4. System wdrażania Programu


Rozdział V
Programy operacyjne dla celu Europejska Współpraca Terytorialna
(Kinga Machowicz)

Wprowadzenie
1. Programy współpracy transgranicznej
1.1. Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia
1.2. Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia -Rzeczpospolita Polska (województwo zachodniopomorskie)
1.3. Polska (województwo lubuskie i województwo dolnośląskie) - Saksonia
1.4. Czechy - Polska
1.5. Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
1.6. Litwa - Polska
1.7. Polska - Szwecja - Dania - Litwa – Niemcy (Południowy Bałtyk)

2. Programy współpracy transnarodowej
2.1. Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - BSR)
2.2. Europa Środkowa

3. Programy współpracy międzyregionalnej INRERREG IV C


Rozdział VI
Regionalne Programy Operacyjne
(Marcin Szewczak)

Aneks
Komunikat Komisji Bruksela, 05.07.2005 (KOM(2005) 0299) Polityka Spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007-2013

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Tuesday 01 April, 2008.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 118 of 198 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 7
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 7
$ Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim
$ Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim
$ Eneida
$ Eneida
$ Sens i wartość sakramentu małżeństwa
$ Sens i wartość sakramentu małżeństwa
$ Bliżej emocji II
$ Bliżej emocji II
Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich
Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce