Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 9788373638709 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Słowa we mgle. Leksyka, terminy i pojęcia w tekstach współczesnej humanistyki - wybrane zagadnienia
Słowa we mgle. Leksyka, terminy i pojęcia w tekstach współczesnej humanistyki - wybrane zagadnienia
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Personalistyczny wymiar filozofii wychowania
[9788373638709]
29,40zł
Product available

Biblioteka katedry filozofii wychowania - Tom 1

ed. Marian Nowak, Ewa Smołka, Anna Szudra, Katarzyna Uzar
ISBN:
978-83-7363-870-9
Pages: 392
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish

Personalistyczna filozofia wychowania bywa różnie rozumiana i uprawiana w obszarze współczesnej pedagogiki. Fakt ten znajduje również odzwierciedlenie w niniejszej książce. Wśród zamieszczonych w niej tekstów znalazły się artykuły ściśle związane z personalistyczną filozofią wychowania, ale również takie, w których "osoba" wydaje się być tylko tłem dla prowadzonych rozważań o charakterze pedagogicznym. Niektórzy autorzy umieszczają swoje wypowiedzi w ramach określonego nurtu filozofii personalistycznej, wielu zaś pomija źródła filozoficzne obranej przez siebie interpretacji faktów pedagogicznych.
Publikacja jest próbą przybliżenia istniejących podejść do tytułowego zagadnienia, zarówno na gruncie pedagogiki, jak i filozofii. Traktując ją jako efekt spotkania z osobami sytuującymi swoje poszukiwania w obszarze filozofii wychowania, mamy nadzieję, że zainicjuje ona systematyczną i krytyczną wymianę myśli, zwłaszcza w obszarze personalistycznych podstaw wychowania i pedagogiki. (Od Redakcji)SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

I. FILOZOFIA WYCHOWANIA I PEDAGOGIKI

Giovanni Reale
METAFIZYKA OSOBY JAKO PODSTAWA WYCHOWANIA

Alfred Marek Wierzbicki
PEDAGOGICZNA MOC FILOZOFII

Kazimierz Krajewski
PERSONALIZM ETYCZNY JAKO FILOZOFIA PIERWSZA

Carlo Nanni
PERSONALISTYCZNY WYMIAR FILOZOFII WYCHOWANIA

Marian Nowak
MODELE UPRAWIANIA FILOZOFII WYCHOWANIA. FILOZOFIA STOSOWANA A FILOZOFIA WYCHOWANIA

Stanisław Palka
FILOZOFIA WYCHOWANIA I FILOZOFIA W WYCHOWANIU - SZKIC METODOLOGICZNY

Lucyna Górska
FILOZOFIA JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH

Witold Starnawski
MOC PRAWDY CZYNNIKIEM WYCHOWANIA 
 
Jarosław Gara
WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ - EGZYSTENCJALNE PRZESŁANKI DIALOGICZNEJ FILOZOFII CZŁOWIEKA I FILOZOFII WYCHOWANIA 

Andrej Raj sky
DlALOGICZNA STRUKTURA ZWIĄZKU WYCHOWAWCZEGO W PERSONALISTYCZNEJ FILOZOFII LuiGI STEFANINIEGO 

Wiesława Sajdek
KONCEPCJA OSOBY W FILOZOFII AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO


II. AKSJOLOGICZNE PROBLEMY WYCHOWANIA I EDUKACJI

Anna Lendzion
KSZTAŁTOWANIE SUMIENIA W ŚWIETLE PERSONALIZMU ETYCZNEGO

Barbara Kiereś
WSPÓŁCZESNA PEDAGOGIKA A PROBLEM GODNOŚCI CZŁOWIEKA

Dorota Luber
AKSJOLOGIA WYCHOWANIA W KONTEKŚCIE EWOLUCJI MYŚLI FILOZOFICZNEJ. WYBRANE ASPEKTY

Ewa Latacz
OBIEKTYWIZM ANTROPOLOGICZNY FUNDAMENTEM WYCHOWANIA MIŁOŚCI - REFLEKSJE W OPARCIU O POGLĄDY KAROLA WOJTYŁY

Aleksandra Mordzińska
AUTONOMIA I WOLNOŚĆ JEDNOSTKI W PEDAGOGICZNEJ KONCEPCJI IMMANUELA KANTA

Paweł Walczak
PEDAGOGIA AGATOLOGICZNA JAKO PROJEKT TISCHNEROWSKIEJ PAIDEI
 
Michał Styczyński
WSPÓLNOTA EDUKACYJNA PRZESTRZENIA WYCHOWANIA DO WARTOŚCI

Aldona Molesztak
WSPÓŁCZESNY ŚWIAT WARTOŚCI A WYCHOWANIE


III. WYBRANE PROBLEMY WYCHOWANIA ZORIENTOWANEGO NA OSOBĘ

Stanisław Chrobak
TOŻSAMOŚĆ CZŁOWIEKA W PRYZMACIE NADZIEI

Ewa Domagała-Zyśk
ELEMENTY "FILOZOFII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI" JEANA VANIERA, A WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Agnieszka Wielgus
PERSONALISTYCZNE ASPEKTY PEDAGOGII IGNACJAŃSKIEJ

Iwona Jazukiewicz
AUTORYTET MISTRZA

Cezary Hendryk
O ISTOCIE TAKTU PEDAGOGICZNEGO 

Andrzej Kołakowski
PODMIOTOWOŚĆ OSOBY W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI WYCHOWANIA PAŃSTWOWEGO

Blanka Kudlacova
ANTROPOLOGICZNA PERSPEKTYWA EDUKACJI W SPOŁECZEŃSTWIE POSTMODERNISTYCZNYM
 
Krzysztof Łuszczek
ANTROPOLOGICZNE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEJ KONSUMPCJI W PERSPEKTYWIE PEDAGOGICZNEJ

Elżbieta Olek
ROLA MUZYKI W ROZWOJU OSOBOWYM CZŁOWIEKA W UJĘCIU FILOZOFII STAROŻYTNEJ. WYBRANE ASPEKTY 

Tomasz Jaszczewski
NAUCZANIE ETYKI KAROLA WOJTYŁY JAKO ISTOTNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA POSTAWY ETYCZNEJ WŚRÓD SŁUCHACZY SZKÓŁ MEDYCZNYCH

NOTY O AUTORACH

This product was added to our catalog on Tuesday 29 September, 2009.
Reviews
Previous product  Product 135 of 196 in category Social science  Next product
Biblioteka katedry filozofii wychowania
Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki
Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki
21,00zł

Customers who bought this product also purchased
Homo transcendens w świecie Gombrowicza
Homo transcendens w świecie Gombrowicza
Dysputy problemowe "O prawdzie"
Dysputy problemowe "O prawdzie"
Dzieła. Tom 5: Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
Dzieła. Tom 5: Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
Metoda metafizyki realistycznej wraz z tekstem komentarza św. Tomasza z Akwinu do 5. i 6. kwestii Boecjusza "De Trinitate"
Metoda metafizyki realistycznej wraz z tekstem komentarza św. Tomasza z Akwinu do 5. i 6. kwestii Boecjusza "De Trinitate"
Ogólna metodologia nauk
Ogólna metodologia nauk
Being or Good? Metamorphoses of Neoplatonism
Being or Good? Metamorphoses of Neoplatonism
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce