Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Social science » 1336 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
53,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi
[1336]
26,25zł
Product unavailable

ed. Justyna Truskolaska
ISBN:
978-83-7363-929-4
Pages: 278
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish, Slovak

Pojęcie partnerstwa pojawia się dziś niezwykle często w środkach masowego przekazu i towarzyszy nam w codziennym życiu jako swoisty wymóg, postulat nowoczesności, rozwoju wspólnot i społeczeństw poprzez stosunki rodzinne. Rodzina, mimo wszystko, jest środowiskiem wychowawczym, mającym największy udział w przekazie młodemu pokoleniu (ale przecież także rodzicom i dziadkom) wartości, przekonań i postaw, które potem wnoszą w szersze kręgi społeczne. Podczas realizacji tych zadań wychowawczych powstają jednak pytania: jak rozumieć partnerstwo w relacjach między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi? Czy partnerstwo rzeczywiście jest możliwe, a jeśli tak, czy jest potrzebne w życiu rodzinnym?
Czy nie jest przeciwstawne autorytetowi rodziców? Jeśli jest potrzebne, to co na nie wpływa i jak je na co dzień realizować, a w końcu - jak badać partnerstwo, jakie definicje i wskaźniki tego zjawiska przyjąć w badaniach empirycznych? Powstają więc w związku z omawianym tematem zarówno pytania codzienne, życiowe (odnoszące się do praktyki pedagogicznej), jak i teoretyczne (np. filozoficzne, zwłaszcza antropologiczne i etyczne, które zawsze powinny wspierać namysł nad rzeczywistością społeczną), a wreszcie badawcze (psychologiczne i pedagogiczne, a nawet prawne). Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na postawione problemy przez grupę specjalistów z zakresu nauk o rodzinie.Spis treści

Wstęp

Część I Psychologiczne aspekty partnerstwa w rodzinie

1. Ks. Marian Wolicki,
Psychologiczne uwarunkowania partnerstwa w rodzinie 

2. Tamara Hovorun,
Wpływ stylu wychowania rodzinnego na poprawny rozwój osobowości

3. Irena Kurlak,
Znaczenie rozpadu więzi małżeńskich dla kobiet a stosowane strategie copingu po rozwodzie 

4. Timea Zat'kova,
Genderove diferencie vo vychove v rodine

5. Małgorzata Chojak,
Partnerstwo w małżeństwie - próba redefinicji kobiet i mężczyzn

6. Ks. Jerzy Zamorski,
Życie rodzinne jako program wychowania do partnerstwa

7. Justyna Kula-Lic,
Empatia warunkiem partnerstwa w rodzinie

8. Magdalena Łuka,
Sprawna komunikacja podstawą relacji partnerstwa

9. Magdalena Ewa Ruszel,
Delegacje a partnerstwo w rodzinie 


Część II Pedagogiczne aspekty partnerstwa

1. Janina Kostkiewicz,
Partnerstwo w relacjach wychowawczych 

2. Agnieszka Regulska,
Etyczno-pedagogiczny wymiar relacji partnerskich w rodzinie 

3. Jan Danek,
Sociâlna, vzdelanostna a kulturna atmosfera rodiny a jej vplyv na vychovu deti 

4. Renata Doniec,
Relacje rodzinne a wyznaczniki partnerstwa w modelach i kulturze wychowawczej rodziny

5. Danuta Opozda,
Rodzicielstwo w pułapce partnerstwa (?): zmiany w rozwoju jako predyktor jakości relacji rodzic - dziecko 

6. Anna Lendzion,
Zasady obowiązujące w domu a partnerstwo w rodzinie

7. Mariana Sirotovâ,
UćiteP a rodićia - doleżiti partneri vo vychovno-vzdelâvacom procese deti 

8. Eva Backorovâ,
Vzt'ah rodicov a diet'at'a - nevyhnutny predpoklad utvârania osobnostî diet'at'a 

9. Katarzyna Wrońska,
Współczesna rodzina - między wspólnotą a stowarzyszeniem

10. Monika Kołodziej,
Socjalizacja w rodzinie - partnerskie rodzicielstwo 

11. Halyna Bevz,
Partnerstwo w rodzinach zastępczych w ramach rozwoju systemów socjalnych: aspekty historyczne oraz współczesne (na przykładzie Ukrainy)

12. Beata Głowacka,
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - wpływ na jakość relacji między członkami rodziny 

13. Filip Ciepły,
Partnerstwo w rodzinie a prawnokarny kontratyp karcenia małoletnich

14. Justyna Truskolaska,
Dojrzewanie do partnerstwa w rodzinie 

This product was added to our catalog on Friday 20 November, 2009.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 135 of 195 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu.
Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu.
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle KAN. 1095 n. 3
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
$ Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
Jakość życia w chorobie
Jakość życia w chorobie
Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży
Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce